Wplyw czterech typowych leków przeciwpsychotycznych na aktywnosc autonomicznego ukladu nerwowego w schizofrenii

Kwi. 23, 2018 by

Leki przeciwpsychotyczne są związane z dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego (ANS) u pacjentów ze schizofrenią, ale efekty poszczególnych typowych leków przeciwpsychotycznych nie są jasne. W tym badaniu oceniano, w jaki sposób

Zwiazek z zaburzeniami psychotycznymi i zaburzeniami nastroju

Kwi. 22, 2018 by

Uważa się, że zaburzenia psychotyczne, takie jak schizofrenia, jak również niektóre zaburzenia nastroju, takie jak zaburzenie dwubiegunowe, mają wspólne biologiczne czynniki ryzyka. Jednym z takich czynników jest reelin, duża pozakomórkowa

Kryteria wykluczenia z badania i ich wplyw na ocene dzialania leków przeciwpsychotycznych: Analiza przypadku z wykorzystaniem bazy danych SOHO

Kwi. 21, 2018 by

Zbadanie wpływu na działania leku w wyniku zastosowania kryteriów wykluczenia w randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych (RCT) mierzących skuteczność leków przeciwpsychotycznych (AP) w schizofrenii. Trzy właściwości, które mogą działać jako modyfikatory

Niwolumab i Ipilimumab versus Ipilimumab w nieleczonym czerniaku AD 6

Kwi. 20, 2018 by

W grupie skojarzonej obiektywny wskaźnik odpowiedzi był niezależny od statusu guza PD-L1: 58% (95% CI, 37 do 78) wśród pacjentów z nowotworami dodatnimi względem PD-L1 i 55% (95% CI, 41