Posted by on 5 września 2019

Bewacizumab, który nie jest zatwierdzony przez FDA do jakiegokolwiek wskazania doocznego, jest szeroko stosowany w leczeniu pozajelitowym cukrzycowego obrzęku plamki w przepakowanych porcjach zawierających około 1/500 dawki systemicznej stosowanej w leczeniu raka. Na podstawie dozwolonych opłat Medicare, przybliżony koszt dla pojedynczego wstrzyknięcia do ciała szklistego wynosi 1,950 $ dla afliberceptu (w dawce 2,0 mg), 50 $ dla bevacizumabu (przy założeniu, że 10 mg jest używane do przepakowania dawki 1,25 mg) i 1200 $ za ranibizumab (w dawce 0,3 mg). Aby zapewnić porównywalną skuteczność i bezpieczeństwo danych, Sieć Badań Klinicznych Retinopatii Diabetycznej (DRCR.net), sponsorowana przez National Institutes of Health, przeprowadziła randomizowane badanie kliniczne w celu porównania śródmózgowego afliberceptu, bewacizumabu i ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki centrum plamki i powodujące zaburzenia widzenia.
Metody
Prowadzenie badań i nadzór
Przeprowadziliśmy to wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne w 89 klinicznych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Badanie to było zgodne z założeniami Deklaracji Helsińskiej i zostało zatwierdzone przez lokalne instytuty opiniodawcze lub centralną instytucję odwoławczą, jeśli strona nie posiadała rady lokalnej. Uczestnicy badania wyrazili pisemną świadomą zgodę. Manuskrypt został wspólnie napisany przez komitet redakcyjny. Drugi i trzeci członkowie komitetu przeanalizowali dane i zapewnili dokładność i kompletność danych oraz analiz, a pierwszy członek komitetu zapewnia wierność badania protokołowi (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu). w ). Nadzór sprawował niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo.
Firma Regeneron Pharmaceuticals dostarczyła aflibercept bez żadnych opłat, a firma Genentech dostarczyła ranibizumab bez ponoszenia żadnych kosztów związanych z badaniem. Firma Genentech dostarczyła fundusze na mankiety do pomiaru ciśnienia krwi oraz pobieranie osocza i moczu do testów, które nie zostały tutaj opisane. DRCR.net kupił bevacizumab, a centralna apteka (University of Pennsylvania Investigational Drug Service, Filadelfia) ponownie spakowała je do fiolek jednorazowego użytku zawierających dawkę powszechnie stosowaną w praktyce klinicznej. Zgodnie z DRCR.net Industry Collaboration Policies (dostępną na www.drcr.net), DRCR.net miał pełną kontrolę nad projektem protokołu, własność danych oraz całą zawartość redakcyjną prezentacji i publikacji związanych z protokół.
Badana populacja
Uczestnicy badania mieli co najmniej 18 lat, mieli cukrzycę typu lub 2, mieli co najmniej jedno oko o najlepiej skorygowanej ocenie litery ostrości widzenia (zakres od 0 do 100, z wyższymi wynikami oznaczającymi lepszą ostrość wzroku) 78 (przybliżone Odpowiednik Snellena, 20/32) do 24 (przybliżony odpowiednik Snellena, 20/320) i związany z ośrodkiem cukrzycowy obrzęk plamki podczas badania klinicznego i optycznej tomografii koherencyjnej (OCT) zgodnie z określonymi w protokole wartościami progowymi, i nie otrzymywano leczenia anty-VEGF w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Inne kryteria kwalifikowalności podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem.
Projekt badania
Jedno oko każdego uczestnika losowo przydzielono w stosunku 1: 1: do wstrzyknięcia afliberceptu (w dawce 2,0 mg), bewacizumabu (1,25 mg) lub ranibizumabu (0,3 mg)
[więcej w: kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka, laminowanie włosów siemieniem lnianym ]

 1. Daniel
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wanna z kabiną prysznicową[…]

 2. Ada
  19 stycznia 2019

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

 3. Kordian
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: implanty lublin[…]

 4. Melania
  23 stycznia 2019

  Ile razy juz to czytalem

Powiązane tematy z artykułem: kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze laminowanie włosów siemieniem lnianym odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka

Posted by on 5 września 2019

Bewacizumab, który nie jest zatwierdzony przez FDA do jakiegokolwiek wskazania doocznego, jest szeroko stosowany w leczeniu pozajelitowym cukrzycowego obrzęku plamki w przepakowanych porcjach zawierających około 1/500 dawki systemicznej stosowanej w leczeniu raka. Na podstawie dozwolonych opłat Medicare, przybliżony koszt dla pojedynczego wstrzyknięcia do ciała szklistego wynosi 1,950 $ dla afliberceptu (w dawce 2,0 mg), 50 $ dla bevacizumabu (przy założeniu, że 10 mg jest używane do przepakowania dawki 1,25 mg) i 1200 $ za ranibizumab (w dawce 0,3 mg). Aby zapewnić porównywalną skuteczność i bezpieczeństwo danych, Sieć Badań Klinicznych Retinopatii Diabetycznej (DRCR.net), sponsorowana przez National Institutes of Health, przeprowadziła randomizowane badanie kliniczne w celu porównania śródmózgowego afliberceptu, bewacizumabu i ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki centrum plamki i powodujące zaburzenia widzenia.
Metody
Prowadzenie badań i nadzór
Przeprowadziliśmy to wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne w 89 klinicznych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Badanie to było zgodne z założeniami Deklaracji Helsińskiej i zostało zatwierdzone przez lokalne instytuty opiniodawcze lub centralną instytucję odwoławczą, jeśli strona nie posiadała rady lokalnej. Uczestnicy badania wyrazili pisemną świadomą zgodę. Manuskrypt został wspólnie napisany przez komitet redakcyjny. Drugi i trzeci członkowie komitetu przeanalizowali dane i zapewnili dokładność i kompletność danych oraz analiz, a pierwszy członek komitetu zapewnia wierność badania protokołowi (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu). w ). Nadzór sprawował niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo.
Firma Regeneron Pharmaceuticals dostarczyła aflibercept bez żadnych opłat, a firma Genentech dostarczyła ranibizumab bez ponoszenia żadnych kosztów związanych z badaniem. Firma Genentech dostarczyła fundusze na mankiety do pomiaru ciśnienia krwi oraz pobieranie osocza i moczu do testów, które nie zostały tutaj opisane. DRCR.net kupił bevacizumab, a centralna apteka (University of Pennsylvania Investigational Drug Service, Filadelfia) ponownie spakowała je do fiolek jednorazowego użytku zawierających dawkę powszechnie stosowaną w praktyce klinicznej. Zgodnie z DRCR.net Industry Collaboration Policies (dostępną na www.drcr.net), DRCR.net miał pełną kontrolę nad projektem protokołu, własność danych oraz całą zawartość redakcyjną prezentacji i publikacji związanych z protokół.
Badana populacja
Uczestnicy badania mieli co najmniej 18 lat, mieli cukrzycę typu lub 2, mieli co najmniej jedno oko o najlepiej skorygowanej ocenie litery ostrości widzenia (zakres od 0 do 100, z wyższymi wynikami oznaczającymi lepszą ostrość wzroku) 78 (przybliżone Odpowiednik Snellena, 20/32) do 24 (przybliżony odpowiednik Snellena, 20/320) i związany z ośrodkiem cukrzycowy obrzęk plamki podczas badania klinicznego i optycznej tomografii koherencyjnej (OCT) zgodnie z określonymi w protokole wartościami progowymi, i nie otrzymywano leczenia anty-VEGF w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Inne kryteria kwalifikowalności podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem.
Projekt badania
Jedno oko każdego uczestnika losowo przydzielono w stosunku 1: 1: do wstrzyknięcia afliberceptu (w dawce 2,0 mg), bewacizumabu (1,25 mg) lub ranibizumabu (0,3 mg)
[więcej w: kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka, laminowanie włosów siemieniem lnianym ]

 1. Daniel
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wanna z kabiną prysznicową[…]

 2. Ada
  19 stycznia 2019

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

 3. Kordian
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: implanty lublin[…]

 4. Melania
  23 stycznia 2019

  Ile razy juz to czytalem

Powiązane tematy z artykułem: kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze laminowanie włosów siemieniem lnianym odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka