Posted by on 4 września 2019

Liczba oczu ocenianych w każdym 4-tygodniowym przedziale wahała się od 195 do 224 w grupie aflibercept, 188 do 218 w grupie bevacizumabu i od 188 do 218 w grupie ranibizumabu (patrz ryc. S2 w dodatku uzupełniającym dla dokładnej liczby oceniany co 4 tygodnie). I słupki wskazują 95% przedziały ufności. Jak widać na rysunku 1A, wszystkie trzy grupy wykazały poprawę średniej ostrości wzroku o 4 tygodnie. W oczach o gorszej początkowej ostrości wzroku (wynik litery <69, co odpowiada 20/50 lub gorzej), większa skuteczność afliberceptu zaczęła być widoczna już po 4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia (Figura 1B i Fig. 1). Wartości procentowe oczu ze zmianą wyniku 10 lub więcej punktów lub 15 lub więcej podano w tabeli oraz w tabeli S4 w dodatkowym dodatku. Podobną interakcję między leczeniem a podstawową grubością subpola centralnego w odniesieniu do zmiany ostrości wzroku po roku zaobserwowano (P = 0,005) (tabela S8 w dodatkowym dodatku), tak że wpływ afliberceptu na wyniki ostrości widzenia był większy kiedy grubość obróbki wstępnej była większa.
Wpływ leczenia na zagęszczanie siatkówki
Rysunek 2. Ryc. 2. Średnia zmiana grubości środkowej podpory w czasie. Pokazano zmiany w całkowitej grubości środkowego subpola (Panel A) i zgodnie z wyjściową ostrością widzenia (Panel B). W panelu B linie ciągłe wskazują ostrość wzroku na poziomie 20/50 lub gorszym, a linie przerywane wskazują wyjściową ostrość widzenia od 20/32 do 20/40. Grubość centralnego subpola została oceniona za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej. Liczba oczu ocenianych w każdym 4-tygodniowym przedziale wahała się od 192 do 221 w grupie afliberceptowej, od 186 do 216 w grupie bevacizumabu i od 185 do 215 w grupie ranibizumabu. I słupki wskazują 95% przedziały ufności.
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki dotyczące grubości środkowej podpoziom (CST). Podczas rocznej wizyty średnia grubość subpola zmniejszyła się średnio o 169 . 138 .m przy pomocy afliberceptu, 101 . 121 .m dla bewacizumabu i 147 . 134 .m dla ranibizumabu; grubość wynosiła mniej niż 250 .m w 135 z 205 oczu (66%), 74 z 203 oczu (36%) i 116 z 201 oczu (58%), odpowiednio (Figura 2A i Tabela S5 w Dodatku Aneks). Względny wpływ leczenia na grubość środkowego subpola zmienia się zgodnie z początkową ostrością widzenia (P <0,001 dla interakcji) (Tabela 2 i Figura 2B). Dane o zmianach w objętości siatkówki podano w tabeli S9 w dodatkowym dodatku.
Bezpieczeństwo
Niepożądane zdarzenia na oku
Tabela 3. Tabela 3. Niespodziewane zdarzenia oczne na poziomie oka i układowe przez rok. Infekcyjne zapalenie wnętrza gałki ocznej wywołane przez iniekcję wystąpiło u jednego oka leczonego afliberceptem i jednego oka leczonego ranibizumabem (oba niestacjonarne) i bez oczu leczonych bevacizumabem (Tabela 3). Zapalenie oka inne niż zapalenie wnętrza oka opisano w dwóch oczach w każdej grupie badanej, a także w trzech niewidocznych oczach, które były leczone za pomocą afliberceptu, jednego niewidomego oka leczonego bewacizumabem i bez niewysłuchanych oczu leczonych ranibizumabem. Oceniające zdarzenia niepożądane są opisane w tabelach S13 i S14 w dodatkowym dodatku.
Ogólnoustrojowe zdarzenia niepożądane
Przez rok częstość poważnych działań niepożądanych była podobna w trzech grupach leczenia (p = 0,40), podobnie jak wskaźnik hospitalizacji (P = 0,51) (tabela 3 i tabela S10 w dodatkowym dodatku)
[przypisy: laminowanie włosów siemieniem lnianym, wsk allegro, neuralgia międzyżebrowa przyczyny ]

 1. The China Wall
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do weterynarz okulista warszawa[…]

 2. Crazy Eights
  15 stycznia 2019

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

 3. Sherwood Gladiator
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: najlepsze aminokwasy[…]

 4. Speedwell
  19 stycznia 2019

  Nic mi sie nie dzieje od momentu wizyty.

 5. Lord Pistachio
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do preparat na grzybice paznokci[…]

 6. Esquire
  23 stycznia 2019

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

Powiązane tematy z artykułem: laminowanie włosów siemieniem lnianym neuralgia międzyżebrowa przyczyny wsk allegro

Posted by on 4 września 2019

Liczba oczu ocenianych w każdym 4-tygodniowym przedziale wahała się od 195 do 224 w grupie aflibercept, 188 do 218 w grupie bevacizumabu i od 188 do 218 w grupie ranibizumabu (patrz ryc. S2 w dodatku uzupełniającym dla dokładnej liczby oceniany co 4 tygodnie). I słupki wskazują 95% przedziały ufności. Jak widać na rysunku 1A, wszystkie trzy grupy wykazały poprawę średniej ostrości wzroku o 4 tygodnie. W oczach o gorszej początkowej ostrości wzroku (wynik litery <69, co odpowiada 20/50 lub gorzej), większa skuteczność afliberceptu zaczęła być widoczna już po 4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia (Figura 1B i Fig. 1). Wartości procentowe oczu ze zmianą wyniku 10 lub więcej punktów lub 15 lub więcej podano w tabeli oraz w tabeli S4 w dodatkowym dodatku. Podobną interakcję między leczeniem a podstawową grubością subpola centralnego w odniesieniu do zmiany ostrości wzroku po roku zaobserwowano (P = 0,005) (tabela S8 w dodatkowym dodatku), tak że wpływ afliberceptu na wyniki ostrości widzenia był większy kiedy grubość obróbki wstępnej była większa.
Wpływ leczenia na zagęszczanie siatkówki
Rysunek 2. Ryc. 2. Średnia zmiana grubości środkowej podpory w czasie. Pokazano zmiany w całkowitej grubości środkowego subpola (Panel A) i zgodnie z wyjściową ostrością widzenia (Panel B). W panelu B linie ciągłe wskazują ostrość wzroku na poziomie 20/50 lub gorszym, a linie przerywane wskazują wyjściową ostrość widzenia od 20/32 do 20/40. Grubość centralnego subpola została oceniona za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej. Liczba oczu ocenianych w każdym 4-tygodniowym przedziale wahała się od 192 do 221 w grupie afliberceptowej, od 186 do 216 w grupie bevacizumabu i od 185 do 215 w grupie ranibizumabu. I słupki wskazują 95% przedziały ufności.
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki dotyczące grubości środkowej podpoziom (CST). Podczas rocznej wizyty średnia grubość subpola zmniejszyła się średnio o 169 . 138 .m przy pomocy afliberceptu, 101 . 121 .m dla bewacizumabu i 147 . 134 .m dla ranibizumabu; grubość wynosiła mniej niż 250 .m w 135 z 205 oczu (66%), 74 z 203 oczu (36%) i 116 z 201 oczu (58%), odpowiednio (Figura 2A i Tabela S5 w Dodatku Aneks). Względny wpływ leczenia na grubość środkowego subpola zmienia się zgodnie z początkową ostrością widzenia (P <0,001 dla interakcji) (Tabela 2 i Figura 2B). Dane o zmianach w objętości siatkówki podano w tabeli S9 w dodatkowym dodatku.
Bezpieczeństwo
Niepożądane zdarzenia na oku
Tabela 3. Tabela 3. Niespodziewane zdarzenia oczne na poziomie oka i układowe przez rok. Infekcyjne zapalenie wnętrza gałki ocznej wywołane przez iniekcję wystąpiło u jednego oka leczonego afliberceptem i jednego oka leczonego ranibizumabem (oba niestacjonarne) i bez oczu leczonych bevacizumabem (Tabela 3). Zapalenie oka inne niż zapalenie wnętrza oka opisano w dwóch oczach w każdej grupie badanej, a także w trzech niewidocznych oczach, które były leczone za pomocą afliberceptu, jednego niewidomego oka leczonego bewacizumabem i bez niewysłuchanych oczu leczonych ranibizumabem. Oceniające zdarzenia niepożądane są opisane w tabelach S13 i S14 w dodatkowym dodatku.
Ogólnoustrojowe zdarzenia niepożądane
Przez rok częstość poważnych działań niepożądanych była podobna w trzech grupach leczenia (p = 0,40), podobnie jak wskaźnik hospitalizacji (P = 0,51) (tabela 3 i tabela S10 w dodatkowym dodatku)
[przypisy: laminowanie włosów siemieniem lnianym, wsk allegro, neuralgia międzyżebrowa przyczyny ]

 1. The China Wall
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do weterynarz okulista warszawa[…]

 2. Crazy Eights
  15 stycznia 2019

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

 3. Sherwood Gladiator
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: najlepsze aminokwasy[…]

 4. Speedwell
  19 stycznia 2019

  Nic mi sie nie dzieje od momentu wizyty.

 5. Lord Pistachio
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do preparat na grzybice paznokci[…]

 6. Esquire
  23 stycznia 2019

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

Powiązane tematy z artykułem: laminowanie włosów siemieniem lnianym neuralgia międzyżebrowa przyczyny wsk allegro