Posted by on 1 września 2019

We wszystkich przypadkach rozpoczęto leczenie w dniu randomizacji. Pacjent został przydzielony do leczenia, gdy wynik testu CLO był pozytywny. Jeśli infekcja nie została potwierdzona pozytywną rozmazem lub hodowlą albo obiema, pacjent został sklasyfikowany jako negatywny dla H. pylori i wykluczony z badania. Pacjenci otrzymywali karty pamiętnika w celu zarejestrowania objawów w ciągu pięciu tygodni po ich przydzieleniu do leczenia. Po tygodniu leczenia wszyscy pacjenci zostali przesłuchani przez pielęgniarkę badawczą o przestrzeganiu leczenia, działaniach niepożądanych i objawach związanych z owrzodzeniem. Pacjenci przydzieleni do jednotygodniowego kursu leczenia przeciwbakteryjnego otrzymali 60 tabletek zobojętniających kwas (Mylanta), które należy pobrać w razie potrzeby.
Pięć tygodni po randomizacji (tj. Cztery tygodnie po zakończeniu terapii przeciwbakteryjnej) pacjenci zwrócili karty z dziennikiem, a ci w grupie leczonej przeciwbakteryjnie zwrócili wszelkie pozostające tabletki zobojętniające kwas. Przeprowadzono dalszą endoskopię w celu sprawdzenia gojenia owrzodzeń i powtórzono biopsje antralii w celu uzyskania próbek do testu CLO, rozmazu i hodowli. Jeśli wrzody nie zostały całkowicie wyleczone, pacjenci z grupy leczonej przeciwbakteryjnie otrzymywali leki zobojętniające kwas, jeśli to konieczne, a pacjenci z grupy omeprazolu otrzymywali omeprazol (20 mg na dobę) przez kolejne cztery tygodnie. Drugą kontrolną endoskopię wykonano po dziewięciu tygodniach. Po dziewięciu tygodniach wszystkim pacjentom z przetrwałymi wrzodami żołądka podawano omeprazol (20 mg na dobę) przez kolejne cztery tygodnie.
Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną wydziału medycyny Uniwersytetu Chińskiego w Hongkongu. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed włączeniem ich do badania.
Badania mikrobiologiczne
Barwienie Grama wykonano na zmielonej tkance z dwóch próbek pobranych z biopsji antralnej w celu wykrycia gram-ujemnych organizmów spiralnych. Zmieloną tkankę hodowano na agarze Columbia (Oxoid, Basingstoke, Wielka Brytania) uzupełnionym 5 procentową krwią końską i inkubowano przez pięć dni w warunkach mikroaerofilnych.8 Obecność H. pylori potwierdzono przez analizę morfologiczną kolonii, barwienie Grama, 9,10 i testy biochemiczne (dla oksydazy, katalazy i ureazy).
Analiza statystyczna
Wyniki leczenia w dwóch grupach pacjentów porównano za pomocą analizy chi-kwadrat. Uleczenie i wyniszczenie H. pylori w obu grupach porównano z poprawką Yatesa lub dokładnym testem dwustronnym Fishera.11 Czas trwania objawów analizowano za pomocą testu U Manna-Whitneya. Różnice o wartości P mniejszej niż 0,05 uważano za statystycznie istotne.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 100 pacjentów z wrzodami żołądka i zakażeniem H. pylori przypisanymi do leczenia lekami przeciwbakteryjnymi lub omeprazolem. Od maja 1992 r. Do kwietnia 1994 r. Badano 100 pacjentów z wrzodami żołądka związanymi z zakażeniem H. pylori; 54 pacjentów losowo przydzielono do leczenia przeciwbakteryjnego, a 46 do leczenia omeprazolem. Te dwie grupy były dobrze dobrane pod względem wieku, płci, historii palenia oraz miejsca i rozmiaru wrzodów żołądka (Tabela 1). Z analizy wykluczono dziewięciu pacjentów: czterech przydzielono do leczenia przeciwbakteryjnego (po jednym z powodu niepotwierdzonego H)
[przypisy: golden retriever olx, objawy chloniaka, kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze ]

 1. Feliks
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: gliwice[…]

 2. Tacklebox
  19 stycznia 2019

  Brednia brednię pogania

 3. Urszula
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: acai berry[…]

 4. Lord Nikon
  23 stycznia 2019

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

Powiązane tematy z artykułem: golden retriever olx kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze objawy chloniaka

Posted by on 1 września 2019

We wszystkich przypadkach rozpoczęto leczenie w dniu randomizacji. Pacjent został przydzielony do leczenia, gdy wynik testu CLO był pozytywny. Jeśli infekcja nie została potwierdzona pozytywną rozmazem lub hodowlą albo obiema, pacjent został sklasyfikowany jako negatywny dla H. pylori i wykluczony z badania. Pacjenci otrzymywali karty pamiętnika w celu zarejestrowania objawów w ciągu pięciu tygodni po ich przydzieleniu do leczenia. Po tygodniu leczenia wszyscy pacjenci zostali przesłuchani przez pielęgniarkę badawczą o przestrzeganiu leczenia, działaniach niepożądanych i objawach związanych z owrzodzeniem. Pacjenci przydzieleni do jednotygodniowego kursu leczenia przeciwbakteryjnego otrzymali 60 tabletek zobojętniających kwas (Mylanta), które należy pobrać w razie potrzeby.
Pięć tygodni po randomizacji (tj. Cztery tygodnie po zakończeniu terapii przeciwbakteryjnej) pacjenci zwrócili karty z dziennikiem, a ci w grupie leczonej przeciwbakteryjnie zwrócili wszelkie pozostające tabletki zobojętniające kwas. Przeprowadzono dalszą endoskopię w celu sprawdzenia gojenia owrzodzeń i powtórzono biopsje antralii w celu uzyskania próbek do testu CLO, rozmazu i hodowli. Jeśli wrzody nie zostały całkowicie wyleczone, pacjenci z grupy leczonej przeciwbakteryjnie otrzymywali leki zobojętniające kwas, jeśli to konieczne, a pacjenci z grupy omeprazolu otrzymywali omeprazol (20 mg na dobę) przez kolejne cztery tygodnie. Drugą kontrolną endoskopię wykonano po dziewięciu tygodniach. Po dziewięciu tygodniach wszystkim pacjentom z przetrwałymi wrzodami żołądka podawano omeprazol (20 mg na dobę) przez kolejne cztery tygodnie.
Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną wydziału medycyny Uniwersytetu Chińskiego w Hongkongu. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed włączeniem ich do badania.
Badania mikrobiologiczne
Barwienie Grama wykonano na zmielonej tkance z dwóch próbek pobranych z biopsji antralnej w celu wykrycia gram-ujemnych organizmów spiralnych. Zmieloną tkankę hodowano na agarze Columbia (Oxoid, Basingstoke, Wielka Brytania) uzupełnionym 5 procentową krwią końską i inkubowano przez pięć dni w warunkach mikroaerofilnych.8 Obecność H. pylori potwierdzono przez analizę morfologiczną kolonii, barwienie Grama, 9,10 i testy biochemiczne (dla oksydazy, katalazy i ureazy).
Analiza statystyczna
Wyniki leczenia w dwóch grupach pacjentów porównano za pomocą analizy chi-kwadrat. Uleczenie i wyniszczenie H. pylori w obu grupach porównano z poprawką Yatesa lub dokładnym testem dwustronnym Fishera.11 Czas trwania objawów analizowano za pomocą testu U Manna-Whitneya. Różnice o wartości P mniejszej niż 0,05 uważano za statystycznie istotne.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 100 pacjentów z wrzodami żołądka i zakażeniem H. pylori przypisanymi do leczenia lekami przeciwbakteryjnymi lub omeprazolem. Od maja 1992 r. Do kwietnia 1994 r. Badano 100 pacjentów z wrzodami żołądka związanymi z zakażeniem H. pylori; 54 pacjentów losowo przydzielono do leczenia przeciwbakteryjnego, a 46 do leczenia omeprazolem. Te dwie grupy były dobrze dobrane pod względem wieku, płci, historii palenia oraz miejsca i rozmiaru wrzodów żołądka (Tabela 1). Z analizy wykluczono dziewięciu pacjentów: czterech przydzielono do leczenia przeciwbakteryjnego (po jednym z powodu niepotwierdzonego H)
[przypisy: golden retriever olx, objawy chloniaka, kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze ]

 1. Feliks
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: gliwice[…]

 2. Tacklebox
  19 stycznia 2019

  Brednia brednię pogania

 3. Urszula
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: acai berry[…]

 4. Lord Nikon
  23 stycznia 2019

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

Powiązane tematy z artykułem: golden retriever olx kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze objawy chloniaka