Posted by on 1 września 2019

Tak więc grupa leczenia przeciwbakteryjnego obejmowała 50 pacjentów i grupę omeprazolu 41. H. pylori zidentyfikowano w okolicach wrzodu żołądka u wszystkich 50 pacjentów w grupie leczonej przeciwbakteryjnie i w części przedniej w 49. Spośród 41 pacjentów w grupie z omeprazolem 39 miało H. pylori zarówno w antracie, jak i w owrzodzeniu. Jeden pacjent miał H. pylori w samym przedsionku i jeden w samym wrzodzie. Pięciu pacjentów otrzymujących terapię przeciwbakteryjną nie ukończyło przebiegu leczenia z powodu działań niepożądanych, w tym nudności, bólu brzucha, biegunki, wymiotów i zawrotów głowy (dwóch z tych pacjentów utracono w celu obserwacji). Tych pięciu pacjentów otrzymało antagonistów receptora H2 lub omeprazol. Jeden pacjent z grupy omeprazolu naruszył protokół, przyjmując oprócz omeprazolu antagonistę receptora H2.
Osiemdziesiąt pięć pacjentów (45 w grupie leczonej antybakteryjnie i 40 w grupie omeprazolu) ukończyło badanie. Wskaźnik rezygnacji (w tym pacjentów utraconych w wyniku obserwacji, tych, którzy nie mogli tolerować leku oraz tych, którzy nie przestrzegali protokołu) nie różnił się istotnie między grupą przeciwbakteryjną (6 z 54 pacjentów) a grupą z omeprazolem (5 46, P = 0,78). Ponieważ leki hamujące wydzielanie kwasu podawane pacjentom, którzy nie tolerowali leczenia przeciwbakteryjnego, wpływają na gojenie się wrzodów, do analizy włączono tylko pacjentów, którzy ukończyli przypisane leczenie. Przeprowadziliśmy również analizę zamiaru leczenia, w której wzięli udział trzej pacjenci, którzy nie ukończyli leczenia przeciwbakteryjnego, ale powrócili w celu obserwacji i jeden pacjent z grupy omeprazolu, który zażył antagonistę receptora H2.
Pięć tygodni po randomizacji, eradykację H. pylori udokumentowano u 41 spośród 45 pacjentów otrzymujących terapię antybakteryjną (91,1%, przedział ufności 95%, 82,9 do 99,3) oraz u 5 z 40 pacjentów leczonych omeprazolem (12,5%; przedział ufności 2,3 do 22,7; P <0,001). Endoskopia po pięciu tygodniach wykazała całkowite wyleczenie owrzodzenia u 38 pacjentów w grupie leczonej przeciwbakteryjnie (84,4%, przedział ufności 95%, 73,9 do 95,0) i 29% w grupie z omeprazolem (72,5%, przedział ufności 95% 58,6 do 86,4; P = 0,28). Jeden pacjent z tej drugiej grupy stracił czas na obserwację po pięciu tygodniach.
Po dziewięciu tygodniach owrzodzenia całkowicie wygoiły się u 43 z 45 pacjentów, którzy otrzymali terapię przeciwbakteryjną (95,6%, przedział ufności 95%, 89,5 do 100) i 37 z 39 pacjentów, którzy otrzymali omeprazol (94,9%, przedział ufności 95%, 88 do 100; P = 1,0). Czterech pacjentów, u których wrzody nie wygoiły się po 9 tygodniach, ponownie badano po 13 tygodniach. Dwaj pacjenci z grupy leczonej przeciwbakteryjnie otrzymywali omeprazol przez cztery tygodnie, a ich wrzody zostały wyleczone. Jeden z nich pozostawał dodatni w zakażeniu H. pylori. Jeden z dwóch pacjentów z grupy omeprazolu doznał całkowitego wyleczenia owrzodzenia po 13 tygodniach leczenia omeprazolem; drugi pacjent został skierowany na operację, ponieważ owrzodzenie pozostało niezagojone.
Tabela 2
[hasła pokrewne: objawy chloniaka, laminowanie włosów siemieniem lnianym, czy można żyć bez trzustki ]

 1. Shooter
  15 stycznia 2019

  Piszta co chceta

 2. Eliza
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do borówka amerykańska[…]

 3. Rozalia
  19 stycznia 2019

  natury opatentowac biznes nie moze

 4. Old Man Winter
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: mezoterapia[…]

 5. Nessie
  23 stycznia 2019

  Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

Powiązane tematy z artykułem: czy można żyć bez trzustki laminowanie włosów siemieniem lnianym objawy chloniaka

Posted by on 1 września 2019

Tak więc grupa leczenia przeciwbakteryjnego obejmowała 50 pacjentów i grupę omeprazolu 41. H. pylori zidentyfikowano w okolicach wrzodu żołądka u wszystkich 50 pacjentów w grupie leczonej przeciwbakteryjnie i w części przedniej w 49. Spośród 41 pacjentów w grupie z omeprazolem 39 miało H. pylori zarówno w antracie, jak i w owrzodzeniu. Jeden pacjent miał H. pylori w samym przedsionku i jeden w samym wrzodzie. Pięciu pacjentów otrzymujących terapię przeciwbakteryjną nie ukończyło przebiegu leczenia z powodu działań niepożądanych, w tym nudności, bólu brzucha, biegunki, wymiotów i zawrotów głowy (dwóch z tych pacjentów utracono w celu obserwacji). Tych pięciu pacjentów otrzymało antagonistów receptora H2 lub omeprazol. Jeden pacjent z grupy omeprazolu naruszył protokół, przyjmując oprócz omeprazolu antagonistę receptora H2.
Osiemdziesiąt pięć pacjentów (45 w grupie leczonej antybakteryjnie i 40 w grupie omeprazolu) ukończyło badanie. Wskaźnik rezygnacji (w tym pacjentów utraconych w wyniku obserwacji, tych, którzy nie mogli tolerować leku oraz tych, którzy nie przestrzegali protokołu) nie różnił się istotnie między grupą przeciwbakteryjną (6 z 54 pacjentów) a grupą z omeprazolem (5 46, P = 0,78). Ponieważ leki hamujące wydzielanie kwasu podawane pacjentom, którzy nie tolerowali leczenia przeciwbakteryjnego, wpływają na gojenie się wrzodów, do analizy włączono tylko pacjentów, którzy ukończyli przypisane leczenie. Przeprowadziliśmy również analizę zamiaru leczenia, w której wzięli udział trzej pacjenci, którzy nie ukończyli leczenia przeciwbakteryjnego, ale powrócili w celu obserwacji i jeden pacjent z grupy omeprazolu, który zażył antagonistę receptora H2.
Pięć tygodni po randomizacji, eradykację H. pylori udokumentowano u 41 spośród 45 pacjentów otrzymujących terapię antybakteryjną (91,1%, przedział ufności 95%, 82,9 do 99,3) oraz u 5 z 40 pacjentów leczonych omeprazolem (12,5%; przedział ufności 2,3 do 22,7; P <0,001). Endoskopia po pięciu tygodniach wykazała całkowite wyleczenie owrzodzenia u 38 pacjentów w grupie leczonej przeciwbakteryjnie (84,4%, przedział ufności 95%, 73,9 do 95,0) i 29% w grupie z omeprazolem (72,5%, przedział ufności 95% 58,6 do 86,4; P = 0,28). Jeden pacjent z tej drugiej grupy stracił czas na obserwację po pięciu tygodniach.
Po dziewięciu tygodniach owrzodzenia całkowicie wygoiły się u 43 z 45 pacjentów, którzy otrzymali terapię przeciwbakteryjną (95,6%, przedział ufności 95%, 89,5 do 100) i 37 z 39 pacjentów, którzy otrzymali omeprazol (94,9%, przedział ufności 95%, 88 do 100; P = 1,0). Czterech pacjentów, u których wrzody nie wygoiły się po 9 tygodniach, ponownie badano po 13 tygodniach. Dwaj pacjenci z grupy leczonej przeciwbakteryjnie otrzymywali omeprazol przez cztery tygodnie, a ich wrzody zostały wyleczone. Jeden z nich pozostawał dodatni w zakażeniu H. pylori. Jeden z dwóch pacjentów z grupy omeprazolu doznał całkowitego wyleczenia owrzodzenia po 13 tygodniach leczenia omeprazolem; drugi pacjent został skierowany na operację, ponieważ owrzodzenie pozostało niezagojone.
Tabela 2
[hasła pokrewne: objawy chloniaka, laminowanie włosów siemieniem lnianym, czy można żyć bez trzustki ]

 1. Shooter
  15 stycznia 2019

  Piszta co chceta

 2. Eliza
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do borówka amerykańska[…]

 3. Rozalia
  19 stycznia 2019

  natury opatentowac biznes nie moze

 4. Old Man Winter
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: mezoterapia[…]

 5. Nessie
  23 stycznia 2019

  Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

Powiązane tematy z artykułem: czy można żyć bez trzustki laminowanie włosów siemieniem lnianym objawy chloniaka