Posted by on 1 września 2019

Leczenie wrzodów i czas trwania bólu według grupy leczenia. Średni (. SD) czas trwania bólu w nadbrzuszu podczas pierwszego tygodnia leczenia był dłuższy w grupie leczonej przeciwbakteryjnie (3,6 . 3,0 dni) niż w grupie leczonej omeprazolem (1,9 . 2,6 dni, p = 0,004). Czas trwania bólu od drugiego do piątego tygodnia po randomizacji wynosił 7,6 . 9,5 dnia dla osób otrzymujących terapię antybakteryjną i 4,4 . 8,7 dni dla osób otrzymujących omeprazol (P = 0,089) (Tabela 2). W analizie zamiar-leczenie, leczenie wrzodów nastąpiło po pięciu tygodniach u 40 z 48 pacjentów przypisanych leczeniu przeciwbakteryjnemu (83,3%, przedział ufności 95%, 72,7 do 93,9) i 30 z 41 przypadków przypisanych do omeprazolu (73,1%; 95-procentowy przedział ufności, 59,6 do 86,7, P = 0,36). H. pylori został wykorzeniony u 41 pacjentów z grupy leczonej przeciwbakteryjnie (85,4%, przedział ufności 95%, 75,4 do 95,4) oraz u 5 pacjentów z grupy omeprazolu (12,2%, przedział ufności 95%, od 2,2 do 22,2; P <0,001). Po dziewięciu tygodniach wrzody zagoiły się u 46 pacjentów poddanych terapii przeciwbakteryjnej (95,8 procent, 95 procent przedziału ufności, 90 do 100) i u 38 osób przypisanych do omeprazolu (95,0 procent, przedział ufności 95 procent, 88 do 100; P = 1,0). W pierwszym tygodniu leczenia średni czas trwania bólu wynosił 3,5 . 2,8 dnia w grupie leczonej przeciwbakteryjnie, w porównaniu z 2,1 . 2,6 dnia w grupie leczonej omeprazolem (p = 0,009). Czas trwania bólu w drugim do piątym tygodniu nie różnił się istotnie pomiędzy obiema grupami (odpowiednio 7,3 . 9,6 i 4,9 . 8,8 dnia; P = 0,139).
W sierpniu 1994 r. 45 pacjentów powróciło na roczną ocenę kontrolną. Nawracające owrzodzenia żołądka wykryto u z 22 pacjentów w grupie leczonej przeciwbakteryjnie (4,5 procent) i u 12 z 23 w grupie z omeprazolem (52,2 procent, p = 0,001). H. pylori wykryto u pacjenta w grupie leczonej przeciwbakteryjnie z nawracającym owrzodzeniem iu 10 z 12 pacjentów w grupie omeprazolu z nawrotowymi owrzodzeniami (83,3%). Ponadto wrzody dwunastnicy rozwinęły się u dwóch pacjentów w grupie otrzymującej omeprazol w ciągu jednego roku po leczeniu; oba były pozytywne pod względem zakażenia H. pylori.
Dyskusja
Większość wrzodów żołądka występuje z przewlekłym rozlanym zapaleniem żołądka.12 Badania kliniczne i histologiczne sugerują, że zapalenie żołądka związane z H. pylori i choroba wrzodowa żołądka stanowią ciągłość postępującej choroby.13,14 Związek przyczynowy między zakażeniem H. pylori a rozwojem żołądka. wrzody byłyby wspierane, gdyby zakażenie bakteryjne było skutecznie leczone samymi środkami przeciwbakteryjnymi.
Graham i in. odnotowano, że wśród pacjentów z wrzodami żołądka, którzy byli leczeni trzema lekami przeciwbakteryjnymi i ranitydyną, częstość występowania nawracających owrzodzeń była znacznie zmniejszona po eliminacji H. pylori. Labenz i Börsch stosowali różne kombinacje omeprazolu i antybiotyków (amoksycylinę, cyprofloksacynę i roksytromycynę) w leczeniu 83 osób z wrzodami żołądka związanymi z H. pylori i odkryli, że eradykacja H. pylori poprawia gojenie owrzodzeń i zmniejsza ich nawroty .15 W obu badaniach pacjenci otrzymywali leki hamujące produkcję kwasu
[więcej w: pomoce dydaktyczne dla dzieci autystycznych, pląsawica huntingtona objawy, wsk allegro ]

 1. Nel
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Analizy cen[…]

 2. Mateusz
  15 stycznia 2019

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

 3. Bartosz
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ginekolog poznań[…]

 4. Lilia
  19 stycznia 2019

  Moja Mama miała tętniaka

 5. Pinball Wizard
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu badanie laryngologiczne[…]

 6. Rooster
  23 stycznia 2019

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Powiązane tematy z artykułem: pląsawica huntingtona objawy pomoce dydaktyczne dla dzieci autystycznych wsk allegro

Posted by on 1 września 2019

Leczenie wrzodów i czas trwania bólu według grupy leczenia. Średni (. SD) czas trwania bólu w nadbrzuszu podczas pierwszego tygodnia leczenia był dłuższy w grupie leczonej przeciwbakteryjnie (3,6 . 3,0 dni) niż w grupie leczonej omeprazolem (1,9 . 2,6 dni, p = 0,004). Czas trwania bólu od drugiego do piątego tygodnia po randomizacji wynosił 7,6 . 9,5 dnia dla osób otrzymujących terapię antybakteryjną i 4,4 . 8,7 dni dla osób otrzymujących omeprazol (P = 0,089) (Tabela 2). W analizie zamiar-leczenie, leczenie wrzodów nastąpiło po pięciu tygodniach u 40 z 48 pacjentów przypisanych leczeniu przeciwbakteryjnemu (83,3%, przedział ufności 95%, 72,7 do 93,9) i 30 z 41 przypadków przypisanych do omeprazolu (73,1%; 95-procentowy przedział ufności, 59,6 do 86,7, P = 0,36). H. pylori został wykorzeniony u 41 pacjentów z grupy leczonej przeciwbakteryjnie (85,4%, przedział ufności 95%, 75,4 do 95,4) oraz u 5 pacjentów z grupy omeprazolu (12,2%, przedział ufności 95%, od 2,2 do 22,2; P <0,001). Po dziewięciu tygodniach wrzody zagoiły się u 46 pacjentów poddanych terapii przeciwbakteryjnej (95,8 procent, 95 procent przedziału ufności, 90 do 100) i u 38 osób przypisanych do omeprazolu (95,0 procent, przedział ufności 95 procent, 88 do 100; P = 1,0). W pierwszym tygodniu leczenia średni czas trwania bólu wynosił 3,5 . 2,8 dnia w grupie leczonej przeciwbakteryjnie, w porównaniu z 2,1 . 2,6 dnia w grupie leczonej omeprazolem (p = 0,009). Czas trwania bólu w drugim do piątym tygodniu nie różnił się istotnie pomiędzy obiema grupami (odpowiednio 7,3 . 9,6 i 4,9 . 8,8 dnia; P = 0,139).
W sierpniu 1994 r. 45 pacjentów powróciło na roczną ocenę kontrolną. Nawracające owrzodzenia żołądka wykryto u z 22 pacjentów w grupie leczonej przeciwbakteryjnie (4,5 procent) i u 12 z 23 w grupie z omeprazolem (52,2 procent, p = 0,001). H. pylori wykryto u pacjenta w grupie leczonej przeciwbakteryjnie z nawracającym owrzodzeniem iu 10 z 12 pacjentów w grupie omeprazolu z nawrotowymi owrzodzeniami (83,3%). Ponadto wrzody dwunastnicy rozwinęły się u dwóch pacjentów w grupie otrzymującej omeprazol w ciągu jednego roku po leczeniu; oba były pozytywne pod względem zakażenia H. pylori.
Dyskusja
Większość wrzodów żołądka występuje z przewlekłym rozlanym zapaleniem żołądka.12 Badania kliniczne i histologiczne sugerują, że zapalenie żołądka związane z H. pylori i choroba wrzodowa żołądka stanowią ciągłość postępującej choroby.13,14 Związek przyczynowy między zakażeniem H. pylori a rozwojem żołądka. wrzody byłyby wspierane, gdyby zakażenie bakteryjne było skutecznie leczone samymi środkami przeciwbakteryjnymi.
Graham i in. odnotowano, że wśród pacjentów z wrzodami żołądka, którzy byli leczeni trzema lekami przeciwbakteryjnymi i ranitydyną, częstość występowania nawracających owrzodzeń była znacznie zmniejszona po eliminacji H. pylori. Labenz i Börsch stosowali różne kombinacje omeprazolu i antybiotyków (amoksycylinę, cyprofloksacynę i roksytromycynę) w leczeniu 83 osób z wrzodami żołądka związanymi z H. pylori i odkryli, że eradykacja H. pylori poprawia gojenie owrzodzeń i zmniejsza ich nawroty .15 W obu badaniach pacjenci otrzymywali leki hamujące produkcję kwasu
[więcej w: pomoce dydaktyczne dla dzieci autystycznych, pląsawica huntingtona objawy, wsk allegro ]

 1. Nel
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Analizy cen[…]

 2. Mateusz
  15 stycznia 2019

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

 3. Bartosz
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ginekolog poznań[…]

 4. Lilia
  19 stycznia 2019

  Moja Mama miała tętniaka

 5. Pinball Wizard
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu badanie laryngologiczne[…]

 6. Rooster
  23 stycznia 2019

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Powiązane tematy z artykułem: pląsawica huntingtona objawy pomoce dydaktyczne dla dzieci autystycznych wsk allegro