Utrata niedopasowanego HLA w białaczce po transplantacji komórek macierzystych ad

Maj. 28, 2018 by

Sugerujemy, że zjawisko to jest mechanizmem ucieczki guza od selektywnej presji specyficznej dla pacjenta reakcji przeszczepu przeciwko białaczce. Metody Pacjenci i procedura transplantacji Retrospektywnie zidentyfikowaliśmy dorosłych z nowotworami hematologicznymi, którzy

Utrata niedopasowanego HLA w białaczce po transplantacji komórek macierzystych

Maj. 28, 2018 by

Transplantacja hematopoetycznych komórek macierzystych od częściowo dopasowanych dawców rodzinnych jest obiecującą terapią dla pacjentów z rakiem hematologicznym i narażonych na wysokie ryzyko nawrotu. Infuzje komórek T dawcy związane z takim

„American Values” – ekran dymu w debacie na temat reformy systemu opieki zdrowotnej cd

Maj. 28, 2018 by

Rzeczywiście, aspektem obecnego amerykańskiego systemu, który jest naprawdę wyjątkowy wśród krajów rozwiniętych, jest to, że nie obejmuje wszystkich – prawie nie jest czymś, o czym można się chwalić. W swojej

„American Values” – ekran dymu w debacie na temat reformy systemu opieki zdrowotnej ad

Maj. 28, 2018 by

W swojej książce Critical, Daschle proponuje uniwersalny zasięg dostarczony przez prywatny hybrydowy plan publiczny. Wszyscy przyznają, że system jednego płatnika jest najlepszym rozwiązaniem, ale porzuca pomysł, ponieważ jest politycznie problematyczny