Posted by on 19 września 2018


Choroby jamy brzusznej, unosząc przeponę ku górze, jednocześnie z tym podnoszą górną granicę stłumienia i przesuwają lewą w lewo. W chorobach narządu krążenia mogą powstawać także stłumienia poza obrębem bezwzględnego stłumienia sercowego, mianowicie: 1) na prawo od mostka na poziomie drugiego, trzeciego i czwartego międzyżebrza w przypadkach tętniaka wstępującej części tętnicy głównej 2) na rękojeści mostka i na lewo od niego, zwłaszcza gdy bada się chorego pochylonego ku przodowi, w przypadkach tętniaka łuku tętnicy głównej oraz w przypadkach zwężenia 3) czasami na rękojeści mostka najprawdopodobniej na szerokość 1-2 cm na poziomie pierwszego i drugiego żebra w kile tętnicy głównej 4) między kręgosłupem a lewą łopatką na poziomie wyrostków ościstych od trzeciego do szóstego żebra w tętniaku części zstępującej tętnicy głównej piersiowej 5) w okolicy dolnego kąta lewej łopatki w niedomykalności zastawek tętnicy g łównej, gdy wada ta przebiega z dużym przerostem i rozszerzeniem lewej komory, przytłumienie z odcieniem bębenkowym jest tu wyrazem niedodmy uciśniętej przez komorę części płuca 6) pod lewą łopatką w wysiękowym zapaleniu osierdzia, w zależności od ucisku płuca przez duży wysięk 7) na mostku na poziomie przyczepu trzeciego żebra powyżej stłumienia sercowego w niedomykalności zastawek tętnicy głównej w związku z jej rozszerzeniem przez wtłaczaną w większej ilości krew 8) na lewo od mostka tuż powyżej górnej granicy bezwzględnego stłumienia sercowego w postaci pasma taśmowatego, zwężającego się ku górze (objaw Gerhardta) – w przypadkach nie zarosłego przewodu tętniczego Botalla oraz w niedomykalności organicznej zastawek tętnicy płucnej. [patrz też: nfz bydgoszcz sanatorium, neuralgia międzyżebrowa przyczyny, korony porcelanowe na cyrkonie ]

Powiązane tematy z artykułem: korony porcelanowe na cyrkonie neuralgia międzyżebrowa przyczyny nfz bydgoszcz sanatorium

Posted by on 19 września 2018


Choroby jamy brzusznej, unosząc przeponę ku górze, jednocześnie z tym podnoszą górną granicę stłumienia i przesuwają lewą w lewo. W chorobach narządu krążenia mogą powstawać także stłumienia poza obrębem bezwzględnego stłumienia sercowego, mianowicie: 1) na prawo od mostka na poziomie drugiego, trzeciego i czwartego międzyżebrza w przypadkach tętniaka wstępującej części tętnicy głównej 2) na rękojeści mostka i na lewo od niego, zwłaszcza gdy bada się chorego pochylonego ku przodowi, w przypadkach tętniaka łuku tętnicy głównej oraz w przypadkach zwężenia 3) czasami na rękojeści mostka najprawdopodobniej na szerokość 1-2 cm na poziomie pierwszego i drugiego żebra w kile tętnicy głównej 4) między kręgosłupem a lewą łopatką na poziomie wyrostków ościstych od trzeciego do szóstego żebra w tętniaku części zstępującej tętnicy głównej piersiowej 5) w okolicy dolnego kąta lewej łopatki w niedomykalności zastawek tętnicy g łównej, gdy wada ta przebiega z dużym przerostem i rozszerzeniem lewej komory, przytłumienie z odcieniem bębenkowym jest tu wyrazem niedodmy uciśniętej przez komorę części płuca 6) pod lewą łopatką w wysiękowym zapaleniu osierdzia, w zależności od ucisku płuca przez duży wysięk 7) na mostku na poziomie przyczepu trzeciego żebra powyżej stłumienia sercowego w niedomykalności zastawek tętnicy głównej w związku z jej rozszerzeniem przez wtłaczaną w większej ilości krew 8) na lewo od mostka tuż powyżej górnej granicy bezwzględnego stłumienia sercowego w postaci pasma taśmowatego, zwężającego się ku górze (objaw Gerhardta) – w przypadkach nie zarosłego przewodu tętniczego Botalla oraz w niedomykalności organicznej zastawek tętnicy płucnej. [patrz też: nfz bydgoszcz sanatorium, neuralgia międzyżebrowa przyczyny, korony porcelanowe na cyrkonie ]

Powiązane tematy z artykułem: korony porcelanowe na cyrkonie neuralgia międzyżebrowa przyczyny nfz bydgoszcz sanatorium