Posted by on 18 września 2018

Donioślejsze znaczenie w klinice chorób narządu krążenia ma zmiana siły ograniczająca się do jednego tylko z tonów. Wzmocnienie ( accentuatio ) głośności drugiego tonu na tętnicy głównej jest objawem znamiennym dla przerostu lewej komory pod warunkiem nieuszkodzonego stanu zastawek tętnicy. Przerost ten może być wywołany chorobą narządu krążenia lub innych narządów, przede wszystkim nerek. Z chorób narządu krążenia wzmocnienie drugiego tonu na tętnicy głównej na tym tle spostrzega się: 1) w samorodnym nadciśnieniu 2) w stwardnieniu tętnicy głównej 3) w rozległym stwardnieniu tętnic w zakresie jamy brzusznej 4) w pierwotnym przeroście lewej komory. We wszystkich tych sprawach stwierdza się jednocześnie nadciśnienie tętnicze. Uderzająco głośny, kłapiący drugi ton na tętnicy głównej często się słyszy także w kile tętnicy głównej, zależnie od zmienionej budowy tętnicy i prawdopodobnie też od zbliżenia się rozszerzonej tętni cy do przedniej ściany klatki piersiowej. Objaw ten ma szczególnie wielkie znaczenie rozpoznawcze, gdy jednocześnie ciśnienie tętnicze jest prawidłowe lub obniżone. Wzmocnienie głośności drugiego tonu na tętnicy płucnej świadczy o zwiększeniu ciśnienia krwi w małym krążeniu i o przeroście na tym tle prawej komory. Z chorób narządu krążenia spostrzega się ten objaw: 1) w wadach zastawki dwudzielnej 2) w przeroście prawej komory na tle chorób płuc, o ile me pogarszają one przewodzenia, a także na tle chorób opłucnej i nerek 3) w przypadkach nie zarosłego przewodu tętniczego Botalla 4) w znacznej niedomykalności zastawek tętnicy głównej, gdy wskutek powrotu dużej ilości krwi podczas rozkurczu do lewej komory serca utrudnia się krążenie krwi w małym obiegu 5) w stwardnieniu tętnicy płucnej. [podobne: dna moczanowa rehabilitacja, womp lublin nowy świat, nowotwór płaskonabłonkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: dna moczanowa rehabilitacja nowotwór płaskonabłonkowy womp lublin nowy świat

Posted by on 18 września 2018

Donioślejsze znaczenie w klinice chorób narządu krążenia ma zmiana siły ograniczająca się do jednego tylko z tonów. Wzmocnienie ( accentuatio ) głośności drugiego tonu na tętnicy głównej jest objawem znamiennym dla przerostu lewej komory pod warunkiem nieuszkodzonego stanu zastawek tętnicy. Przerost ten może być wywołany chorobą narządu krążenia lub innych narządów, przede wszystkim nerek. Z chorób narządu krążenia wzmocnienie drugiego tonu na tętnicy głównej na tym tle spostrzega się: 1) w samorodnym nadciśnieniu 2) w stwardnieniu tętnicy głównej 3) w rozległym stwardnieniu tętnic w zakresie jamy brzusznej 4) w pierwotnym przeroście lewej komory. We wszystkich tych sprawach stwierdza się jednocześnie nadciśnienie tętnicze. Uderzająco głośny, kłapiący drugi ton na tętnicy głównej często się słyszy także w kile tętnicy głównej, zależnie od zmienionej budowy tętnicy i prawdopodobnie też od zbliżenia się rozszerzonej tętni cy do przedniej ściany klatki piersiowej. Objaw ten ma szczególnie wielkie znaczenie rozpoznawcze, gdy jednocześnie ciśnienie tętnicze jest prawidłowe lub obniżone. Wzmocnienie głośności drugiego tonu na tętnicy płucnej świadczy o zwiększeniu ciśnienia krwi w małym krążeniu i o przeroście na tym tle prawej komory. Z chorób narządu krążenia spostrzega się ten objaw: 1) w wadach zastawki dwudzielnej 2) w przeroście prawej komory na tle chorób płuc, o ile me pogarszają one przewodzenia, a także na tle chorób opłucnej i nerek 3) w przypadkach nie zarosłego przewodu tętniczego Botalla 4) w znacznej niedomykalności zastawek tętnicy głównej, gdy wskutek powrotu dużej ilości krwi podczas rozkurczu do lewej komory serca utrudnia się krążenie krwi w małym obiegu 5) w stwardnieniu tętnicy płucnej. [podobne: dna moczanowa rehabilitacja, womp lublin nowy świat, nowotwór płaskonabłonkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: dna moczanowa rehabilitacja nowotwór płaskonabłonkowy womp lublin nowy świat