Posted by on 18 września 2018

Dźwięczność tonów serca zależy najczęściej od zmian w otoczeniu serca. Mianowicie powietrzne jamy w płucach, odma opłucna, wzdęty żołądek mogą nadawać ton dźwięk metaliczny lub szczególnie dźwięczny. Tony mogą stawać się dźwięczne także w przypadkach nacieków płuc w sąsiedztwie serca. Z chorób narządu krążenia metaliczny charakter tonów stwierdza się nieraz w odmie osierdzia. Dźwięczny, z odcieniem metalicznym bardzo głośny drugi ton na tętnicy głównej jest objawem znamiennym dla kiły tętnicy głównej. Słyszy się go czasami także w przypadkach tętniaka tętnicy głównej. Zasługuje na uwagę rozszczepienie i rozdwojenie tonów serca dotyczące częściej tonów rozkurczowych. O rozszczepieniu mówimy wtedy, gdy obie części tonu następują po sobie bezpośrednio, o rozdwojeniu wtedy, gdy oddziela je niewielka przerwa. Oba zjawiska zależą od niejednoczesnego zamykania się zastawek lewej i prawej połowy serca. Rozdwojenie drugieg o tonu u podstawy serca spostrzega się wtenczas, gdy wskutek choroby powstaje różnica w szybkości i stopniu napięcia zastawek tętnicy głównej i płucnej, wywołana zmianą stosunku ciśnienia krwi w lewej komorze i w tętnicy głównej z jednej strony oraz w prawej komorze i w tętnicy płucnej z drugiej. Taki stan bywa: 1) w zwężeniu lewego ujścia żylnego, w tej wadzie wskutek utrudnionego i nieznacznego wypełnienia lewej komory w okresie rozkurczu zastawki tętnicy głównej zamykają się czasami wcześniej i napinają się energiczniej niż zastawki tętnicy płucnej, tak iż pierwsza część rozdwojonego drugiego tonu zależy od drgań zastawek tętnicy głównej, a druga – od drgań zastawek tętnicy płucnej 2) w niedomykalności zastawki dwudzielnej zdarza się również nieraz rozdwojenie, w którym początkowa część zależy od wcześniejszego zamykania się i wcześniej szych drgań zastawek tętnicy płucnej, a to dlatego że lewa ko mora wypełnia się z nacznie szybciej, wskutek czego zamykanie się i drgania zastawek tętnicy głównej są opóźnione w stosunku do zastawek tętnicy płucnej 3) w przypadkach pierwotnego oraz wtórnego przerostu komór serca. [przypisy: miód z mleczkiem pszczelim do włosów, nowotwór płaskonabłonkowy, miód z mleczkiem pszczelim ]

Powiązane tematy z artykułem: miód z mleczkiem pszczelim nowotwór płaskonabłonkowy osteopatia poznan

Posted by on 18 września 2018

Dźwięczność tonów serca zależy najczęściej od zmian w otoczeniu serca. Mianowicie powietrzne jamy w płucach, odma opłucna, wzdęty żołądek mogą nadawać ton dźwięk metaliczny lub szczególnie dźwięczny. Tony mogą stawać się dźwięczne także w przypadkach nacieków płuc w sąsiedztwie serca. Z chorób narządu krążenia metaliczny charakter tonów stwierdza się nieraz w odmie osierdzia. Dźwięczny, z odcieniem metalicznym bardzo głośny drugi ton na tętnicy głównej jest objawem znamiennym dla kiły tętnicy głównej. Słyszy się go czasami także w przypadkach tętniaka tętnicy głównej. Zasługuje na uwagę rozszczepienie i rozdwojenie tonów serca dotyczące częściej tonów rozkurczowych. O rozszczepieniu mówimy wtedy, gdy obie części tonu następują po sobie bezpośrednio, o rozdwojeniu wtedy, gdy oddziela je niewielka przerwa. Oba zjawiska zależą od niejednoczesnego zamykania się zastawek lewej i prawej połowy serca. Rozdwojenie drugieg o tonu u podstawy serca spostrzega się wtenczas, gdy wskutek choroby powstaje różnica w szybkości i stopniu napięcia zastawek tętnicy głównej i płucnej, wywołana zmianą stosunku ciśnienia krwi w lewej komorze i w tętnicy głównej z jednej strony oraz w prawej komorze i w tętnicy płucnej z drugiej. Taki stan bywa: 1) w zwężeniu lewego ujścia żylnego, w tej wadzie wskutek utrudnionego i nieznacznego wypełnienia lewej komory w okresie rozkurczu zastawki tętnicy głównej zamykają się czasami wcześniej i napinają się energiczniej niż zastawki tętnicy płucnej, tak iż pierwsza część rozdwojonego drugiego tonu zależy od drgań zastawek tętnicy głównej, a druga – od drgań zastawek tętnicy płucnej 2) w niedomykalności zastawki dwudzielnej zdarza się również nieraz rozdwojenie, w którym początkowa część zależy od wcześniejszego zamykania się i wcześniej szych drgań zastawek tętnicy płucnej, a to dlatego że lewa ko mora wypełnia się z nacznie szybciej, wskutek czego zamykanie się i drgania zastawek tętnicy głównej są opóźnione w stosunku do zastawek tętnicy płucnej 3) w przypadkach pierwotnego oraz wtórnego przerostu komór serca. [przypisy: miód z mleczkiem pszczelim do włosów, nowotwór płaskonabłonkowy, miód z mleczkiem pszczelim ]

Powiązane tematy z artykułem: miód z mleczkiem pszczelim nowotwór płaskonabłonkowy osteopatia poznan