Posted by on 6 września 2019

Zbadanie wpływu na działania leku w wyniku zastosowania kryteriów wykluczenia w randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych (RCT) mierzących skuteczność leków przeciwpsychotycznych (AP) w schizofrenii. Trzy właściwości, które mogą działać jako modyfikatory efektów AP, a jednocześnie wspólne kryteria wykluczające w RCT, zostały zidentyfikowane w przeglądzie literatury: czas trwania schizofrenii, zaburzenia używania substancji i słabe przyleganie. Kohorcie SOHO użyto do oszacowania efektu zainicjowania leków przeciwpsychotycznych A , B lub C (połączonych) po pojawieniu się objawów w 3 miesiące od wartości wyjściowej (skala CGI-S). Szacowana skuteczność i szacowana skuteczność zostały pobrane odpowiednio z próbek SOHO i podobnych do RCT (pacjentów bez żadnej z wyżej wymienionych kryteriów wykluczenia). Modyfikacja efektów i wpływ każdego kryterium wykluczenia na szacunki efektów AP zostały zbadane przy użyc iu nieskorygowanych statystyk. Próbka SOHO obejmowała 8250 pacjentów rozpoczynających lek A, B lub C w punkcie wyjściowym, których AP szacowana skuteczność wynosiła ?CGI-S = – 0,78 (95% CI = – 0,80, – 0,76). Podpróbka podobna do RCT obejmowała 5348 (65%) pacjentów, których AP szacowana skuteczność wynosiła ?CGI-S = – 0,73 (95% CI = – 0,75, – 0,70). Pacjenci z krótkimi okresami trwania choroby (? 3 lata od pierwszego AP; n = 2436) doświadczyło znacznego polepszenia objawów (?CGI-S = – 0,89; 95% CI = – 0,93, – 0,85) w porównaniu do pacjentów o czasie trwania> 3 lata (średnia ?CGI-S = – 0,73; 95% CI = – 0,76, – 0,71). Wykluczenie pacjentów z krótkimi okresami trwania choroby doprowadziło do zmiany estymacji efektu AP, ale nie było tak w przypadku zaburzeń związanych z używaniem substancji lub słabej przyczepności. Stosowanie pewnych kryteriów wykluczenia w RCT może mieć wpływ na oszacowanie efektu leku, szczególnie, gdy kryte ria wykluczające są modyfikatorami efektów AP reprezentującymi częste cechy u pacjentów ze schizofrenią. [podobne: bewacizumab, czy można żyć bez trzustki, krwawienie z przewodu pokarmowego icd 10 ]

 1. Maciej
  15 stycznia 2019

  Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

 2. Ada
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: grzybica paznokci[…]

 3. Remigiusz
  19 stycznia 2019

  marchewka kalorie nie ma za dużo,

 4. Emilia
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Dietetyk Warszawa[…]

 5. Olga
  23 stycznia 2019

  Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab czy można żyć bez trzustki krwawienie z przewodu pokarmowego icd 10

Posted by on 6 września 2019

Zbadanie wpływu na działania leku w wyniku zastosowania kryteriów wykluczenia w randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych (RCT) mierzących skuteczność leków przeciwpsychotycznych (AP) w schizofrenii. Trzy właściwości, które mogą działać jako modyfikatory efektów AP, a jednocześnie wspólne kryteria wykluczające w RCT, zostały zidentyfikowane w przeglądzie literatury: czas trwania schizofrenii, zaburzenia używania substancji i słabe przyleganie. Kohorcie SOHO użyto do oszacowania efektu zainicjowania leków przeciwpsychotycznych A , B lub C (połączonych) po pojawieniu się objawów w 3 miesiące od wartości wyjściowej (skala CGI-S). Szacowana skuteczność i szacowana skuteczność zostały pobrane odpowiednio z próbek SOHO i podobnych do RCT (pacjentów bez żadnej z wyżej wymienionych kryteriów wykluczenia). Modyfikacja efektów i wpływ każdego kryterium wykluczenia na szacunki efektów AP zostały zbadane przy użyc iu nieskorygowanych statystyk. Próbka SOHO obejmowała 8250 pacjentów rozpoczynających lek A, B lub C w punkcie wyjściowym, których AP szacowana skuteczność wynosiła ?CGI-S = – 0,78 (95% CI = – 0,80, – 0,76). Podpróbka podobna do RCT obejmowała 5348 (65%) pacjentów, których AP szacowana skuteczność wynosiła ?CGI-S = – 0,73 (95% CI = – 0,75, – 0,70). Pacjenci z krótkimi okresami trwania choroby (? 3 lata od pierwszego AP; n = 2436) doświadczyło znacznego polepszenia objawów (?CGI-S = – 0,89; 95% CI = – 0,93, – 0,85) w porównaniu do pacjentów o czasie trwania> 3 lata (średnia ?CGI-S = – 0,73; 95% CI = – 0,76, – 0,71). Wykluczenie pacjentów z krótkimi okresami trwania choroby doprowadziło do zmiany estymacji efektu AP, ale nie było tak w przypadku zaburzeń związanych z używaniem substancji lub słabej przyczepności. Stosowanie pewnych kryteriów wykluczenia w RCT może mieć wpływ na oszacowanie efektu leku, szczególnie, gdy kryte ria wykluczające są modyfikatorami efektów AP reprezentującymi częste cechy u pacjentów ze schizofrenią. [podobne: bewacizumab, czy można żyć bez trzustki, krwawienie z przewodu pokarmowego icd 10 ]

 1. Maciej
  15 stycznia 2019

  Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

 2. Ada
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: grzybica paznokci[…]

 3. Remigiusz
  19 stycznia 2019

  marchewka kalorie nie ma za dużo,

 4. Emilia
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Dietetyk Warszawa[…]

 5. Olga
  23 stycznia 2019

  Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab czy można żyć bez trzustki krwawienie z przewodu pokarmowego icd 10