Posted by on 19 września 2018

Na odwrót w zrostowym zapaleniu śródpiersia i całego serca granice stłumienia sercowego nie ulegają zmianie w różnych położeniach ciała ani podczas głębszego oddychania. W ocenie zmian granic bezwzględnego stłumienia serca należy uwzględniać, że mogą one zależeć także od innych przyczyn. W chodzą tu w rachubę choroby płuc, opłucnej śródpiersia i narządów brzusznych. l tak zmniejszenie bezwzględnego stłumienia sercowego stwierdza się w rozedmie płuc zarówno pęcherzykowej istotnej, jak i w zastępczej , natomiast jego zwiększenie stwierdza się: 1) w marskości sąsiednich części płuca, wskutek czego serce na większej przestrzeni przylega bezpośrednio do przedniej ściany klatki piersiowej 2) w przypadkach guzów śródpiersia przesuwających serce w lewo i ku dołowi i zbliżających je do przedniej ściany klatki piersiowej. Przesunięcie stłumienia w kierunku poprzecznym stwierdza się w wysiękowym zapaleniu opłucnej, zwłaszcza prawej. Po wessaniu się wysięku, jeżeli płuco po jego stronie utraciło zdolność dostatecznego rozprężania się, stłumienie serca przesuwa się ku stronie chorej. Przesunięcie stłumienia w płaszczyźnie poziomej wywołuje także puchlina opłucna oraz odma opłucna. [hasła pokrewne: uchyłek dwunastnicy, lipaza cena, pląsawica huntingtona objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: lipaza cena pląsawica huntingtona objawy uchyłek dwunastnicy

Posted by on 19 września 2018

Na odwrót w zrostowym zapaleniu śródpiersia i całego serca granice stłumienia sercowego nie ulegają zmianie w różnych położeniach ciała ani podczas głębszego oddychania. W ocenie zmian granic bezwzględnego stłumienia serca należy uwzględniać, że mogą one zależeć także od innych przyczyn. W chodzą tu w rachubę choroby płuc, opłucnej śródpiersia i narządów brzusznych. l tak zmniejszenie bezwzględnego stłumienia sercowego stwierdza się w rozedmie płuc zarówno pęcherzykowej istotnej, jak i w zastępczej , natomiast jego zwiększenie stwierdza się: 1) w marskości sąsiednich części płuca, wskutek czego serce na większej przestrzeni przylega bezpośrednio do przedniej ściany klatki piersiowej 2) w przypadkach guzów śródpiersia przesuwających serce w lewo i ku dołowi i zbliżających je do przedniej ściany klatki piersiowej. Przesunięcie stłumienia w kierunku poprzecznym stwierdza się w wysiękowym zapaleniu opłucnej, zwłaszcza prawej. Po wessaniu się wysięku, jeżeli płuco po jego stronie utraciło zdolność dostatecznego rozprężania się, stłumienie serca przesuwa się ku stronie chorej. Przesunięcie stłumienia w płaszczyźnie poziomej wywołuje także puchlina opłucna oraz odma opłucna. [hasła pokrewne: uchyłek dwunastnicy, lipaza cena, pląsawica huntingtona objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: lipaza cena pląsawica huntingtona objawy uchyłek dwunastnicy