Posted by on 28 maja 2018

Odpowiedzi pluripotencjalnych cytokin in vitro na pasożyty Plasmodium falciparum na cytometrii przepływowej. Udział limfocytów wytwarzających interferon-. (IFN-.) i interleukinę-2 (panel A), czynnik martwicy nowotworów . (TNF-.) i interleukinę-2 (panel B) lub IFN-., TNF-., oraz interleukina-2 (panel C) po stymulacji in vitro erytrocytami zakażonymi homologicznym szczepem P. falciparum (PfRBC), z niezakażonymi erytrocytami (uRBC) lub fitohemaglutyniną (PHA) jako kontrolą pozytywną przed immunizacją (dzień I-1) i przed prowokacją malarią (dzień C-1). Linie przerywane przedstawiają odsetek komórek dodatnich w niestymulowanych studzienkach (tylko pożywka hodowlana). Geometryczną średnią intensywność fluorescencji komórek wytwarzających IFN-. (panel D), TNF-. (panel E) i interleukiny-2 (panel F), które wyizolowano od szczepionek w dniu C-1 pokazano po stymulacji in vitro erytrocyty. Komórki pogrupowano według ich pozytywności lub negatywności dla każdej z dwóch pozostałych cytokin. W panelach G, H i I, odsetek limfocytów, które wytworzyły IFN-. i interleukinę-2 w odpowiedzi na zakażone erytrocyty, przedstawiono w dniu I-1 i dniu C-1 dla fenotypów limfocytów, w tym naiwnych komórek T (CD3 + CD45RO-), limfocyty T pamięci (CD3 + CD45RO +) i limfocyty inne niż T (CD3-CD45RO-) (panel G); w przypadku fenotypów komórek T, w tym pomocniczych limfocytów T (CD4 + CD8-), cytotoksycznych komórek T (CD4-CD8 +) i innych limfocytów (CD4-CD8-) (panel H); i dla fenotypów pamięci, w tym naiwnych komórek T (CD62L + CD45RO-), centralnych komórek pamięci T (CD62L + CD45RO +), komórek T pamięci efektorowej (CD62L-CD45RO +) i innych limfocytów (CD62L-CD45RO-) (Panel I). Proporcje limfocytów, które wytwarzały IFN-. i interleukinę-2 po stymulacji niezarażonymi erytrocytami, wynosiły poniżej 0,005% (nie pokazano). Wszystkie wartości P służą do porównania między grupą szczepionkową a grupą kontrolną i zostały obliczone za pomocą testu Manna-Whitneya. Paski T reprezentują błędy standardowe. Komórkowe odpowiedzi odpornościowe oceniano przez zliczenie komórek wytwarzających cytokiny w próbkach krwi obwodowej od osobników, z zastosowaniem wewnątrzkomórkowego barwienia cytokin i cytometrii przepływowej po 24 godzinach stymulacji in vitro erytrocytami zakażonymi homologicznym szczepem P. falciparum lub z niezainfekowane erytrocyty (ryc. 3, ryc. 2 i ryc. 3 w dodatkowym dodatku). Podczas gdy odpowiedzi komórkowe na niezakażone erytrocyty nie różniły się w żadnym eksperymencie od odpowiedzi na samą pożywkę hodowlaną, stymulacja zakażonymi erytrocytami wywoływała małe odsetki limfocytów wytwarzających interferon-. lub TNF-., ale nie interleukinę-2, w obu grupach przed immunizacją ( patrz dzień I-1 na rysunku 2 w Dodatku uzupełniającym).
Chociaż nie było istotnej różnicy w całkowitej proporcji komórek wytwarzających poszczególne cytokiny (interferon-. lub TNF-a) w żadnej z grup po immunizacji (dzień C-1), zaobserwowano znaczny wzrost w proporcji komórek produkujących wiele cytokin w odpowiedź na zakażone erytrocyty u szczepionych, w porównaniu z wartością wyjściową: P = 0,03 dla porównania w obrębie grupy dla interferonu-. i interleukiny-2; P = 0,046 dla TNF-. i interleukiny-2; i P = 0,03 dla interferonu-., TNF-. i interleukiny-2 (Figura 3A, 3B i 3C)
[więcej w: balsam do włosów, olejek arganowy do włosów, styropian spadkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: balsam do włosów olejek arganowy do włosów styropian spadkowy

Posted by on 28 maja 2018

Odpowiedzi pluripotencjalnych cytokin in vitro na pasożyty Plasmodium falciparum na cytometrii przepływowej. Udział limfocytów wytwarzających interferon-. (IFN-.) i interleukinę-2 (panel A), czynnik martwicy nowotworów . (TNF-.) i interleukinę-2 (panel B) lub IFN-., TNF-., oraz interleukina-2 (panel C) po stymulacji in vitro erytrocytami zakażonymi homologicznym szczepem P. falciparum (PfRBC), z niezakażonymi erytrocytami (uRBC) lub fitohemaglutyniną (PHA) jako kontrolą pozytywną przed immunizacją (dzień I-1) i przed prowokacją malarią (dzień C-1). Linie przerywane przedstawiają odsetek komórek dodatnich w niestymulowanych studzienkach (tylko pożywka hodowlana). Geometryczną średnią intensywność fluorescencji komórek wytwarzających IFN-. (panel D), TNF-. (panel E) i interleukiny-2 (panel F), które wyizolowano od szczepionek w dniu C-1 pokazano po stymulacji in vitro erytrocyty. Komórki pogrupowano według ich pozytywności lub negatywności dla każdej z dwóch pozostałych cytokin. W panelach G, H i I, odsetek limfocytów, które wytworzyły IFN-. i interleukinę-2 w odpowiedzi na zakażone erytrocyty, przedstawiono w dniu I-1 i dniu C-1 dla fenotypów limfocytów, w tym naiwnych komórek T (CD3 + CD45RO-), limfocyty T pamięci (CD3 + CD45RO +) i limfocyty inne niż T (CD3-CD45RO-) (panel G); w przypadku fenotypów komórek T, w tym pomocniczych limfocytów T (CD4 + CD8-), cytotoksycznych komórek T (CD4-CD8 +) i innych limfocytów (CD4-CD8-) (panel H); i dla fenotypów pamięci, w tym naiwnych komórek T (CD62L + CD45RO-), centralnych komórek pamięci T (CD62L + CD45RO +), komórek T pamięci efektorowej (CD62L-CD45RO +) i innych limfocytów (CD62L-CD45RO-) (Panel I). Proporcje limfocytów, które wytwarzały IFN-. i interleukinę-2 po stymulacji niezarażonymi erytrocytami, wynosiły poniżej 0,005% (nie pokazano). Wszystkie wartości P służą do porównania między grupą szczepionkową a grupą kontrolną i zostały obliczone za pomocą testu Manna-Whitneya. Paski T reprezentują błędy standardowe. Komórkowe odpowiedzi odpornościowe oceniano przez zliczenie komórek wytwarzających cytokiny w próbkach krwi obwodowej od osobników, z zastosowaniem wewnątrzkomórkowego barwienia cytokin i cytometrii przepływowej po 24 godzinach stymulacji in vitro erytrocytami zakażonymi homologicznym szczepem P. falciparum lub z niezainfekowane erytrocyty (ryc. 3, ryc. 2 i ryc. 3 w dodatkowym dodatku). Podczas gdy odpowiedzi komórkowe na niezakażone erytrocyty nie różniły się w żadnym eksperymencie od odpowiedzi na samą pożywkę hodowlaną, stymulacja zakażonymi erytrocytami wywoływała małe odsetki limfocytów wytwarzających interferon-. lub TNF-., ale nie interleukinę-2, w obu grupach przed immunizacją ( patrz dzień I-1 na rysunku 2 w Dodatku uzupełniającym).
Chociaż nie było istotnej różnicy w całkowitej proporcji komórek wytwarzających poszczególne cytokiny (interferon-. lub TNF-a) w żadnej z grup po immunizacji (dzień C-1), zaobserwowano znaczny wzrost w proporcji komórek produkujących wiele cytokin w odpowiedź na zakażone erytrocyty u szczepionych, w porównaniu z wartością wyjściową: P = 0,03 dla porównania w obrębie grupy dla interferonu-. i interleukiny-2; P = 0,046 dla TNF-. i interleukiny-2; i P = 0,03 dla interferonu-., TNF-. i interleukiny-2 (Figura 3A, 3B i 3C)
[więcej w: balsam do włosów, olejek arganowy do włosów, styropian spadkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: balsam do włosów olejek arganowy do włosów styropian spadkowy