Posted by on 1 września 2019

Odpowiedzi pluripotencjalnych cytokin in vitro na pasożyty Plasmodium falciparum na cytometrii przepływowej. Udział limfocytów wytwarzających interferon-. (IFN-.) i interleukinę-2 (panel A), czynnik martwicy nowotworów . (TNF-.) i interleukinę-2 (panel B) lub IFN-., TNF-., oraz interleukina-2 (panel C) po stymulacji in vitro erytrocytami zakażonymi homologicznym szczepem P. falciparum (PfRBC), z niezakażonymi erytrocytami (uRBC) lub fitohemaglutyniną (PHA) jako kontrolą pozytywną przed immunizacją (dzień I-1) i przed prowokacją malarią (dzień C-1). Linie przerywane przedstawiają odsetek komórek dodatnich w niestymulowanych studzienkach (tylko pożywka hodowlana). Geometryczną średnią intensywność fluorescencji komórek wytwarzających IFN-. (panel D), TNF-. (panel E) i interleukiny-2 (panel F), które wyizolowano od szczepionek w dniu C-1 pokazano po stymulacji in vitro erytrocyty. Komórki pogrupowano według ich pozytywności lub negatywności dla każdej z dwóch pozostałych cytokin. W panelach G, H i I, odsetek limfocytów, które wytworzyły IFN-. i interleukinę-2 w odpowiedzi na zakażone erytrocyty, przedstawiono w dniu I-1 i dniu C-1 dla fenotypów limfocytów, w tym naiwnych komórek T (CD3 + CD45RO-), limfocyty T pamięci (CD3 + CD45RO +) i limfocyty inne niż T (CD3-CD45RO-) (panel G); w przypadku fenotypów komórek T, w tym pomocniczych limfocytów T (CD4 + CD8-), cytotoksycznych komórek T (CD4-CD8 +) i innych limfocytów (CD4-CD8-) (panel H); i dla fenotypów pamięci, w tym naiwnych komórek T (CD62L + CD45RO-), centralnych komórek pamięci T (CD62L + CD45RO +), komórek T pamięci efektorowej (CD62L-CD45RO +) i innych limfocytów (CD62L-CD45RO-) (Panel I). Proporcje limfocytów, które wytwarzały IFN-. i interleukinę-2 po stymulacji niezarażonymi erytrocytami, wynosiły poniżej 0,005% (nie pokazano). Wszystkie wartości P służą do porównania między grupą szczepionkową a grupą kontrolną i zostały obliczone za pomocą testu Manna-Whitneya. Paski T reprezentują błędy standardowe. Komórkowe odpowiedzi odpornościowe oceniano przez zliczenie komórek wytwarzających cytokiny w próbkach krwi obwodowej od osobników, z zastosowaniem wewnątrzkomórkowego barwienia cytokin i cytometrii przepływowej po 24 godzinach stymulacji in vitro erytrocytami zakażonymi homologicznym szczepem P. falciparum lub z niezainfekowane erytrocyty (ryc. 3, ryc. 2 i ryc. 3 w dodatkowym dodatku). Podczas gdy odpowiedzi komórkowe na niezakażone erytrocyty nie różniły się w żadnym eksperymencie od odpowiedzi na samą pożywkę hodowlaną, stymulacja zakażonymi erytrocytami wywoływała małe odsetki limfocytów wytwarzających interferon-. lub TNF-., ale nie interleukinę-2, w obu grupach przed immunizacją ( patrz dzień I-1 na rysunku 2 w Dodatku uzupełniającym).
Chociaż nie było istotnej różnicy w całkowitej proporcji komórek wytwarzających poszczególne cytokiny (interferon-. lub TNF-a) w żadnej z grup po immunizacji (dzień C-1), zaobserwowano znaczny wzrost w proporcji komórek produkujących wiele cytokin w odpowiedź na zakażone erytrocyty u szczepionych, w porównaniu z wartością wyjściową: P = 0,03 dla porównania w obrębie grupy dla interferonu-. i interleukiny-2; P = 0,046 dla TNF-. i interleukiny-2; i P = 0,03 dla interferonu-., TNF-. i interleukiny-2 (Figura 3A, 3B i 3C)
[więcej w: wsk allegro, laminowanie włosów siemieniem lnianym, objawy chloniaka ]

 1. Jan
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wypadek[…]

 2. Day Hawk
  15 stycznia 2019

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

 3. Shooter
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu sklep z odżywkami warszawa[…]

 4. Mental
  19 stycznia 2019

  pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

 5. Alpha
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: salon tatuażu warszawa[…]

 6. Anna
  23 stycznia 2019

  Regeneracja wątroby – temat zawsze na czasie

Powiązane tematy z artykułem: laminowanie włosów siemieniem lnianym objawy chloniaka wsk allegro

Posted by on 1 września 2019

Odpowiedzi pluripotencjalnych cytokin in vitro na pasożyty Plasmodium falciparum na cytometrii przepływowej. Udział limfocytów wytwarzających interferon-. (IFN-.) i interleukinę-2 (panel A), czynnik martwicy nowotworów . (TNF-.) i interleukinę-2 (panel B) lub IFN-., TNF-., oraz interleukina-2 (panel C) po stymulacji in vitro erytrocytami zakażonymi homologicznym szczepem P. falciparum (PfRBC), z niezakażonymi erytrocytami (uRBC) lub fitohemaglutyniną (PHA) jako kontrolą pozytywną przed immunizacją (dzień I-1) i przed prowokacją malarią (dzień C-1). Linie przerywane przedstawiają odsetek komórek dodatnich w niestymulowanych studzienkach (tylko pożywka hodowlana). Geometryczną średnią intensywność fluorescencji komórek wytwarzających IFN-. (panel D), TNF-. (panel E) i interleukiny-2 (panel F), które wyizolowano od szczepionek w dniu C-1 pokazano po stymulacji in vitro erytrocyty. Komórki pogrupowano według ich pozytywności lub negatywności dla każdej z dwóch pozostałych cytokin. W panelach G, H i I, odsetek limfocytów, które wytworzyły IFN-. i interleukinę-2 w odpowiedzi na zakażone erytrocyty, przedstawiono w dniu I-1 i dniu C-1 dla fenotypów limfocytów, w tym naiwnych komórek T (CD3 + CD45RO-), limfocyty T pamięci (CD3 + CD45RO +) i limfocyty inne niż T (CD3-CD45RO-) (panel G); w przypadku fenotypów komórek T, w tym pomocniczych limfocytów T (CD4 + CD8-), cytotoksycznych komórek T (CD4-CD8 +) i innych limfocytów (CD4-CD8-) (panel H); i dla fenotypów pamięci, w tym naiwnych komórek T (CD62L + CD45RO-), centralnych komórek pamięci T (CD62L + CD45RO +), komórek T pamięci efektorowej (CD62L-CD45RO +) i innych limfocytów (CD62L-CD45RO-) (Panel I). Proporcje limfocytów, które wytwarzały IFN-. i interleukinę-2 po stymulacji niezarażonymi erytrocytami, wynosiły poniżej 0,005% (nie pokazano). Wszystkie wartości P służą do porównania między grupą szczepionkową a grupą kontrolną i zostały obliczone za pomocą testu Manna-Whitneya. Paski T reprezentują błędy standardowe. Komórkowe odpowiedzi odpornościowe oceniano przez zliczenie komórek wytwarzających cytokiny w próbkach krwi obwodowej od osobników, z zastosowaniem wewnątrzkomórkowego barwienia cytokin i cytometrii przepływowej po 24 godzinach stymulacji in vitro erytrocytami zakażonymi homologicznym szczepem P. falciparum lub z niezainfekowane erytrocyty (ryc. 3, ryc. 2 i ryc. 3 w dodatkowym dodatku). Podczas gdy odpowiedzi komórkowe na niezakażone erytrocyty nie różniły się w żadnym eksperymencie od odpowiedzi na samą pożywkę hodowlaną, stymulacja zakażonymi erytrocytami wywoływała małe odsetki limfocytów wytwarzających interferon-. lub TNF-., ale nie interleukinę-2, w obu grupach przed immunizacją ( patrz dzień I-1 na rysunku 2 w Dodatku uzupełniającym).
Chociaż nie było istotnej różnicy w całkowitej proporcji komórek wytwarzających poszczególne cytokiny (interferon-. lub TNF-a) w żadnej z grup po immunizacji (dzień C-1), zaobserwowano znaczny wzrost w proporcji komórek produkujących wiele cytokin w odpowiedź na zakażone erytrocyty u szczepionych, w porównaniu z wartością wyjściową: P = 0,03 dla porównania w obrębie grupy dla interferonu-. i interleukiny-2; P = 0,046 dla TNF-. i interleukiny-2; i P = 0,03 dla interferonu-., TNF-. i interleukiny-2 (Figura 3A, 3B i 3C)
[więcej w: wsk allegro, laminowanie włosów siemieniem lnianym, objawy chloniaka ]

 1. Jan
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wypadek[…]

 2. Day Hawk
  15 stycznia 2019

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

 3. Shooter
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu sklep z odżywkami warszawa[…]

 4. Mental
  19 stycznia 2019

  pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

 5. Alpha
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: salon tatuażu warszawa[…]

 6. Anna
  23 stycznia 2019

  Regeneracja wątroby – temat zawsze na czasie

Powiązane tematy z artykułem: laminowanie włosów siemieniem lnianym objawy chloniaka wsk allegro