Posted by on 1 września 2019

Pilnie potrzebna jest skuteczna szczepionka przeciw malarii. Naturalnie nabyta odporność na malarię rozwija się powoli, a indukcję ochrony u ludzi można osiągnąć sztucznie przez inokulację sporozoitów osłabionych promieniowaniem za pomocą ponad 1000 infekujących ukąszeń komarów. Metody
Wyeksponowaliśmy 15 zdrowych ochotników – z 10 przypisanych do grupy szczepionek i 5 przydzielonych do grupy kontrolnej – by ugryźć komary raz w miesiącu przez 3 miesiące, podczas gdy otrzymywali profilaktyczny reżim chlorochiny. Grupa szczepionek była eksponowana na komary zakażone Plasmodium falciparum, a grupę kontrolną eksponowano na komary, które nie były zarażone pasożytem malarii. Miesiąc po odstawieniu chlorochiny ochronę oceniono na podstawie prowokacji homologicznej z pięcioma komarami zakażonymi P. falciparum. Oceniliśmy humoralne i komórkowe odpowiedzi przed szczepieniem, a przed prowokacją zbadano związki korelacji.
Wyniki
Wszystkich 10 pacjentów w grupie szczepionkowej było chronionych przed zakażeniem malarią zaatakowanymi komarami. W przeciwieństwie do tego, parazytemia patentowa (tj. Pasożyty wykryte we krwi w badaniu mikroskopowym) rozwinęła się we wszystkich pięciu osobnikach kontrolnych. Zdarzenia niepożądane były zgłaszane głównie przez szczepionki po pierwszej immunizacji i przez osoby kontrolne po prowokacji; nie wystąpiły żadne poważne zdarzenia niepożądane. W tym modelu zidentyfikowaliśmy indukcję specyficznych dla pasożyta pluripotencjalnych komórek T pamięci efektorowej wytwarzających interferon-., czynnik martwicy nowotworów . i interleukinę-2 jako obiecujący immunologiczny marker ochronny.
Wnioski
Ochronę przed homologiczną prowokacją wywołaną przez malarię można indukować przez inokulację nienaruszonych sporozoitów. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00442377.)
Wprowadzenie
Malaria jest odpowiedzialna za znaczny ciężar zachorowalności i śmiertelności w krajach rozwijających się, dlatego pilnie potrzebna jest skuteczna szczepionka przeciwko tej chorobie.1 Pomimo dziesięcioleci badań licencjonowana szczepionka nadal nie jest dostępna, głównie dlatego, że odporność na malarię Plasmodium falciparum jest uważana za trudne do zdobycia, czy to poprzez naturalną ekspozycję, czy sztucznie poprzez szczepienia. Kolejnym krytycznym czynnikiem jest nasze niepełne zrozumienie tego, co dokładnie stanowi ochronną odporność przeciwmalaryczną u ludzi.
Możliwość szczepienia ludzi przeciwko malarii P. falciparum została podniesiona pierwotnie dzięki sukcesowi osłabionego promieniowaniem modelu sporozoitu opracowanego kilka dekad temu.23 Napromieniowanie zakaźnych komarów zakłóca ekspresję genową sporozoitów, które pozostają zdolne do inwazji hepatocytów, ale są nie jest już zdolny do pełnego dojrzewania lub progresji do stopnia patogenu we krwi.4 Zakażenie ludzkich ochotników napromieniowanymi sporozoitami naraża je zatem na antygeny w wątrobie i generuje odporność przed erytrocytami. Jednak wymóg minimalnego 1000 ugryzień przez napromienione komary podczas pięciu lub więcej sesji immunizacyjnych w celu skutecznego wywołania sterylnej odporności u ludzi5 wyklucza tę metodę rutynowej immunizacji.
Szczepionkę podjednostkową można opracować na podstawie antygenów ulegających ekspresji w stadiach przedrolipytycznych, wewnątrzotrzewnowych lub płciowych pasożyta
[podobne: znieczulenie u dentysty a karmienie piersią, golden retriever olx, owce olx ]

 1. Cereal Killer
  15 stycznia 2019

  mam nadczynnosc czy moge stosowac antykoncepcje ?

 2. Tan Stallion
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja[…]

 3. Midnight Rambler
  19 stycznia 2019

  Nic nie piszą o potasie

 4. Dr. Cocktail
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Dobry dentysta Kraków[…]

 5. Nataniel
  23 stycznia 2019

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

Powiązane tematy z artykułem: golden retriever olx owce olx znieczulenie u dentysty a karmienie piersią

Posted by on 1 września 2019

Pilnie potrzebna jest skuteczna szczepionka przeciw malarii. Naturalnie nabyta odporność na malarię rozwija się powoli, a indukcję ochrony u ludzi można osiągnąć sztucznie przez inokulację sporozoitów osłabionych promieniowaniem za pomocą ponad 1000 infekujących ukąszeń komarów. Metody
Wyeksponowaliśmy 15 zdrowych ochotników – z 10 przypisanych do grupy szczepionek i 5 przydzielonych do grupy kontrolnej – by ugryźć komary raz w miesiącu przez 3 miesiące, podczas gdy otrzymywali profilaktyczny reżim chlorochiny. Grupa szczepionek była eksponowana na komary zakażone Plasmodium falciparum, a grupę kontrolną eksponowano na komary, które nie były zarażone pasożytem malarii. Miesiąc po odstawieniu chlorochiny ochronę oceniono na podstawie prowokacji homologicznej z pięcioma komarami zakażonymi P. falciparum. Oceniliśmy humoralne i komórkowe odpowiedzi przed szczepieniem, a przed prowokacją zbadano związki korelacji.
Wyniki
Wszystkich 10 pacjentów w grupie szczepionkowej było chronionych przed zakażeniem malarią zaatakowanymi komarami. W przeciwieństwie do tego, parazytemia patentowa (tj. Pasożyty wykryte we krwi w badaniu mikroskopowym) rozwinęła się we wszystkich pięciu osobnikach kontrolnych. Zdarzenia niepożądane były zgłaszane głównie przez szczepionki po pierwszej immunizacji i przez osoby kontrolne po prowokacji; nie wystąpiły żadne poważne zdarzenia niepożądane. W tym modelu zidentyfikowaliśmy indukcję specyficznych dla pasożyta pluripotencjalnych komórek T pamięci efektorowej wytwarzających interferon-., czynnik martwicy nowotworów . i interleukinę-2 jako obiecujący immunologiczny marker ochronny.
Wnioski
Ochronę przed homologiczną prowokacją wywołaną przez malarię można indukować przez inokulację nienaruszonych sporozoitów. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00442377.)
Wprowadzenie
Malaria jest odpowiedzialna za znaczny ciężar zachorowalności i śmiertelności w krajach rozwijających się, dlatego pilnie potrzebna jest skuteczna szczepionka przeciwko tej chorobie.1 Pomimo dziesięcioleci badań licencjonowana szczepionka nadal nie jest dostępna, głównie dlatego, że odporność na malarię Plasmodium falciparum jest uważana za trudne do zdobycia, czy to poprzez naturalną ekspozycję, czy sztucznie poprzez szczepienia. Kolejnym krytycznym czynnikiem jest nasze niepełne zrozumienie tego, co dokładnie stanowi ochronną odporność przeciwmalaryczną u ludzi.
Możliwość szczepienia ludzi przeciwko malarii P. falciparum została podniesiona pierwotnie dzięki sukcesowi osłabionego promieniowaniem modelu sporozoitu opracowanego kilka dekad temu.23 Napromieniowanie zakaźnych komarów zakłóca ekspresję genową sporozoitów, które pozostają zdolne do inwazji hepatocytów, ale są nie jest już zdolny do pełnego dojrzewania lub progresji do stopnia patogenu we krwi.4 Zakażenie ludzkich ochotników napromieniowanymi sporozoitami naraża je zatem na antygeny w wątrobie i generuje odporność przed erytrocytami. Jednak wymóg minimalnego 1000 ugryzień przez napromienione komary podczas pięciu lub więcej sesji immunizacyjnych w celu skutecznego wywołania sterylnej odporności u ludzi5 wyklucza tę metodę rutynowej immunizacji.
Szczepionkę podjednostkową można opracować na podstawie antygenów ulegających ekspresji w stadiach przedrolipytycznych, wewnątrzotrzewnowych lub płciowych pasożyta
[podobne: znieczulenie u dentysty a karmienie piersią, golden retriever olx, owce olx ]

 1. Cereal Killer
  15 stycznia 2019

  mam nadczynnosc czy moge stosowac antykoncepcje ?

 2. Tan Stallion
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja[…]

 3. Midnight Rambler
  19 stycznia 2019

  Nic nie piszą o potasie

 4. Dr. Cocktail
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Dobry dentysta Kraków[…]

 5. Nataniel
  23 stycznia 2019

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

Powiązane tematy z artykułem: golden retriever olx owce olx znieczulenie u dentysty a karmienie piersią