Posted by on 18 września 2018

Osłuchiwanie serca rozpoczynamy zawsze od zastawki dwudzielnej. Jeżeli uderzenie koniuszkowe jest przesunięte, to zastawkę dwudzielną osłuchuje się i w miejscu prawidłowej siedziby uderzenia koniuszkowego i tam, gdzie jest ono najwyraźniejsze. Jeżeli na koniuszku serca nie stwierdza się zmian osłuchowych, to osłuchuje się dalej kolejno zastawki tętnicy głównej, tętnicy płucnej i wreszcie zastawkę trójdzielną. W razie stwierdzenia nieprawidłowych objawów osłuchowych na koniuszku, osłuchuje się wpierw zastawki tętnicy płucnej, a dopiero potem kolejno zastawki tętnicy głównej i trójdzielną. Takiego porządku badania przestrzegamy wychodząc z założenia, że w badaniu należy dążyć w miarę możności do szybszego uchwycenia objawów chorobowych. Ponieważ zmiany osłuchowe na koniuszku mogą być spowodowane organiczną wadą zastawki dwudzielnej lub lewego ujścia żylnego, które to wady przebiegają ze wzmocnieniem drugiego tonu na tętnicy płu cnej, przeto osłuchując zastawki tętnicy płucnej bezpośrednio po osłuchaniu koniuszka można już wytwerzyć sobie sąd o stanie zastawki dwudzielnej. Zastawkę trójdzielną osłuchuje się na końcu, gdyż ulega ona zmianom najrzadziej. Prócz wymienionych czterech klasycznych miejsc osłuchiwania serca, osłuchuję w każdym przypadku jeszcze następujące miejsca: 1) środek mostka na poziomie przyczepów trzecich żeber, a więc w miejscu rzutu zastawek tętnicy głównej, tutaj słyszy się czasami o wiele wyraźniej niż w drugim prawym międzyżebrzu przy mostku szmer rozkurczowy, zależny od niedomykalności zastawek tętnicy głównej a czasami słychać go tylko w tym miejscu 2) miejsce przyczepu trzeciego lewego żebra do mostka tutaj niekiedy szmer rozkurczowy, zależny od niedomykalności zastawek tętnicy głównej, jest najgłośniejszy, a czasami tylko tu go słychać tony serca w chorobach narządu krążenia 3) środek rękojeści w tym miejscu bywa słyszal ny szmer skurczowy w stwardnieniu tętnicy głównej; czasami można go tutaj stwierdzić osłuchując chorego, gdy założy ręce na karku [więcej w: lekarz rodzinny września, laserowe usuwanie znamion poznań, lipaza cena ]

Powiązane tematy z artykułem: laserowe usuwanie znamion poznań lekarz rodzinny września lipaza cena

Posted by on 18 września 2018

Osłuchiwanie serca rozpoczynamy zawsze od zastawki dwudzielnej. Jeżeli uderzenie koniuszkowe jest przesunięte, to zastawkę dwudzielną osłuchuje się i w miejscu prawidłowej siedziby uderzenia koniuszkowego i tam, gdzie jest ono najwyraźniejsze. Jeżeli na koniuszku serca nie stwierdza się zmian osłuchowych, to osłuchuje się dalej kolejno zastawki tętnicy głównej, tętnicy płucnej i wreszcie zastawkę trójdzielną. W razie stwierdzenia nieprawidłowych objawów osłuchowych na koniuszku, osłuchuje się wpierw zastawki tętnicy płucnej, a dopiero potem kolejno zastawki tętnicy głównej i trójdzielną. Takiego porządku badania przestrzegamy wychodząc z założenia, że w badaniu należy dążyć w miarę możności do szybszego uchwycenia objawów chorobowych. Ponieważ zmiany osłuchowe na koniuszku mogą być spowodowane organiczną wadą zastawki dwudzielnej lub lewego ujścia żylnego, które to wady przebiegają ze wzmocnieniem drugiego tonu na tętnicy płu cnej, przeto osłuchując zastawki tętnicy płucnej bezpośrednio po osłuchaniu koniuszka można już wytwerzyć sobie sąd o stanie zastawki dwudzielnej. Zastawkę trójdzielną osłuchuje się na końcu, gdyż ulega ona zmianom najrzadziej. Prócz wymienionych czterech klasycznych miejsc osłuchiwania serca, osłuchuję w każdym przypadku jeszcze następujące miejsca: 1) środek mostka na poziomie przyczepów trzecich żeber, a więc w miejscu rzutu zastawek tętnicy głównej, tutaj słyszy się czasami o wiele wyraźniej niż w drugim prawym międzyżebrzu przy mostku szmer rozkurczowy, zależny od niedomykalności zastawek tętnicy głównej a czasami słychać go tylko w tym miejscu 2) miejsce przyczepu trzeciego lewego żebra do mostka tutaj niekiedy szmer rozkurczowy, zależny od niedomykalności zastawek tętnicy głównej, jest najgłośniejszy, a czasami tylko tu go słychać tony serca w chorobach narządu krążenia 3) środek rękojeści w tym miejscu bywa słyszal ny szmer skurczowy w stwardnieniu tętnicy głównej; czasami można go tutaj stwierdzić osłuchując chorego, gdy założy ręce na karku [więcej w: lekarz rodzinny września, laserowe usuwanie znamion poznań, lipaza cena ]

Powiązane tematy z artykułem: laserowe usuwanie znamion poznań lekarz rodzinny września lipaza cena