Wplyw czterech typowych leków przeciwpsychotycznych na aktywnosc autonomicznego ukladu nerwowego w schizofrenii

Wrz. 14, 2018 by

Leki przeciwpsychotyczne są związane z dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego (ANS) u pacjentów ze schizofrenią, ale efekty poszczególnych typowych leków przeciwpsychotycznych nie są jasne. W tym badaniu oceniano, w jaki sposób

Zwiazek z zaburzeniami psychotycznymi i zaburzeniami nastroju

Wrz. 14, 2018 by

Uważa się, że zaburzenia psychotyczne, takie jak schizofrenia, jak również niektóre zaburzenia nastroju, takie jak zaburzenie dwubiegunowe, mają wspólne biologiczne czynniki ryzyka. Jednym z takich czynników jest reelin, duża pozakomórkowa

Kryteria wykluczenia z badania i ich wplyw na ocene dzialania leków przeciwpsychotycznych: Analiza przypadku z wykorzystaniem bazy danych SOHO

Wrz. 14, 2018 by

Zbadanie wpływu na działania leku w wyniku zastosowania kryteriów wykluczenia w randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych (RCT) mierzących skuteczność leków przeciwpsychotycznych (AP) w schizofrenii. Trzy właściwości, które mogą działać jako modyfikatory

Leczenie spolecznego poznania w schizofrenii: Stan obecny i przyszle kierunki

Wrz. 14, 2018 by

Wysiłki mające na celu rozwój interwencji psychospołecznych, które są ukierunkowane na poznawanie społeczne w zaburzeniach ze spektrum schizofrenii, rozpoczęły się prawie dwie dekady temu. Od tego czasu dziedzina znacznie się