Zaklócona zaleznosc miedzy lacznoscia „stanu spoczynkowego” a aktywnoscia wywolana przez zadanie podczas percepcji spolecznej w schizofrenii

Wrz. 9, 2019 by

Schizofrenię opisano jako zaburzenie samokontroli, natomiast deficyty społeczne są kluczowymi cechami choroby. Zmiany w aktywności stanu spoczynkowego sieci mózgowych zaangażowanych w proces samosprzężania były konsekwentnie zgłaszane w schizofrenii, ale ich

Sieci mózgowe ryzyka i odpornosci w schizofrenii opornej na leczenie

Wrz. 9, 2019 by

Geny, cząsteczki i obwody neuronowe, które są powiązane z ryzykiem schizofrenii lub stanowią zagrożenie dla rozwoju tej choroby, zostały przebadane i zmapowane. Postawiono hipotezę, że niektóre systemy nerwowe mogą przeciwdziałać

Równowazniki dawek do dlugo dzialajacych wstrzykiwanych leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji: Minimalna skuteczna metoda dawkowania

Wrz. 9, 2019 by

Koncepcja równoważności dawki leków depotowych jest ważna dla wielu celów naukowych i klinicznych. Przeprowadzono systematyczne poszukiwanie literatury na temat czterech leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji dostępnych jako długo działające leki do

podstawe serca u lewego brzegu mostka na poziomie przyczepów trzeciego i czwartego zebra tutaj slyszy sie najwyrazniej tarcie w zapaleniu osierdzia

Wrz. 9, 2019 by

podstawę serca u lewego brzegu mostka na poziomie przyczepów trzeciego i czwartego żebra tutaj słyszy się najwyraźniej tarcie w zapaleniu osierdzia. Zachowanie się tonów w chorobach narządu krążenia. Osłuchiwanie serca

Wplyw leków przeciwpsychotycznych na akustyczne opóznienie latencji w schizofrenii

Wrz. 8, 2019 by

Hamowanie odruchu odruchu akustycznego (PPI) jest szeroko badane jako biomarker schizofrenii (SCZ); jednak leki przeciwpsychotyczne mogą wprowadzać w błąd środek. Opóźnienie, czas pomiędzy wstrząsającym bodźcem a refleksyjnym mrugnięciem oka, zapewnia

Randomizowana próba hiperimmunizacyjnej globuliny zapobiegajaca wrodzonemu wirusowi cytomegalii AD 5

Wrz. 8, 2019 by

Z 338 kobiet w ciąży, które uzyskały diagnozę pierwotnego zakażenia CMV, wykluczono 181 (54%), a 33 z 157 kwalifikujących się kobiet (21%) odmówiło udziału w badaniu (ryc. 1). Spośród 124

Randomizowana próba hiperimmunizacyjnej globuliny zapobiegajaca wrodzonemu wirusowi cytomegalii AD 2

Wrz. 8, 2019 by

Badanie przeprowadziliśmy w 11 ośrodkach we Włoszech. Badanie, które zostało w całości poparte przez Agenzię Italiana del Farmaco w Rzymie11, zostało zatwierdzone przez komisje etyczne w każdym z uczestniczących ośrodków.

Randomizowana próba hiperimmunizacyjnej globuliny zapobiegajaca wrodzonemu wirusowi cytomegalii AD 3

Wrz. 8, 2019 by

Dawka wynosiła 100 U (2,0 ml) na kilogram masy ciała podawanej dożylnie (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym i numery partii preparatów). Placebo stanowiło 0,9% roztwór soli i podawano dożylnie tę samą

Wystepowanie otylosci u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 8

Wrz. 8, 2019 by

Mimo że dzieci o wysokiej masie urodzeniowej stanowiły 12% populacji, stanowiły ponad 36% osób otyłych w wieku 14 lat. Tak więc ponad jedna trzecia dzieci urodzonych z nadwagą stała się

Monoklasyfikacja i jej zwiazek z logika wnioskowania w schizofrenii

Wrz. 7, 2019 by

Nieprawidłowe style atrybucyjne są liczone do zestawu ograniczonych uprzedzeń poznawczych, które są związane z patogenezą (paranoidalną) psychozy. Jednak dowody na określony profil (np. Przesadne uprzedzenia samoobsługowe, uprzedzenia inne) są przez