Posted by on 17 września 2018

podstawę serca u lewego brzegu mostka na poziomie przyczepów trzeciego i czwartego żebra tutaj słyszy się najwyraźniej tarcie w zapaleniu osierdzia. Zachowanie się tonów w chorobach narządu krążenia. Osłuchiwanie serca w chorobach narządu krążenia może nie wykrywać żadnych nieprawidłowości. Jeżeli one istnieją, to polegają na pojawieniu się szmerów lub, co bywa częściej, dotyczą tonów. Toteż nigdy nie należy ograniczać się do poszukiwania szmerów, lecz bardzo dokładnie badać tony zwracając baczną uwagę na ich częstość, miarowość, siłę, dźwięczność i długość odstępów między nimi oraz na pobudliwość serca. Zmiany częstości miarowości omówię w rozdziale o zaburzeniach właściwości automatycznych serca. Siła tonów jest nie jednakowa u różnych osób nawet wtedy, gdy stan narządu krążenia jest prawidłowy, a to dlatego, że zależy ona nie tylko od siły skurczowej serca, ale i od warunków przewodzenia tonów. Gdy prz ewodzenie jest utrudnione, tony stają się słabsze, głuchsze. Taki stan spotyka się w przypadkach znaczniejszego zgrubienia ściany klatki piersiowej wskutek nadmiernego pokładu tłuszczowego, obrzęków itp. oraz w razie odsunięcia serca od przedniej ściany klatki piersiowej wskutek rozedmy płuc lub chorób narządu krążenia, mianowicie wysiękowego zapalenia osierdzia, puchliny osierdzia, ropniaka osierdzia z odmą a odwrót, jamy w sąsiedztwie serca zawierające powietrze, nacieki przylegających części płuc, przyleganie serca do przedniej ściany klatki piersiowej na większej przestrzeni wskutek marskości lewego płuca, stwarzając lepsze warunki przewodzenia, zwiększają siłę tonów serca. Głośność obu tonów rośnie także w stanach fizjologicznych i chorobowych, cechujących się wzmożeniem siły skurczowej serca, więc w stanach gorączkowych, w chorobie Basedowa itp. , i na odwrót, nieraz malej e z osłabieniem mięśnia sercowego. [patrz też: biochrom, miód z mleczkiem pszczelim, korony porcelanowe na cyrkonie ]

Powiązane tematy z artykułem: biochrom korony porcelanowe na cyrkonie miód z mleczkiem pszczelim

Posted by on 17 września 2018

podstawę serca u lewego brzegu mostka na poziomie przyczepów trzeciego i czwartego żebra tutaj słyszy się najwyraźniej tarcie w zapaleniu osierdzia. Zachowanie się tonów w chorobach narządu krążenia. Osłuchiwanie serca w chorobach narządu krążenia może nie wykrywać żadnych nieprawidłowości. Jeżeli one istnieją, to polegają na pojawieniu się szmerów lub, co bywa częściej, dotyczą tonów. Toteż nigdy nie należy ograniczać się do poszukiwania szmerów, lecz bardzo dokładnie badać tony zwracając baczną uwagę na ich częstość, miarowość, siłę, dźwięczność i długość odstępów między nimi oraz na pobudliwość serca. Zmiany częstości miarowości omówię w rozdziale o zaburzeniach właściwości automatycznych serca. Siła tonów jest nie jednakowa u różnych osób nawet wtedy, gdy stan narządu krążenia jest prawidłowy, a to dlatego, że zależy ona nie tylko od siły skurczowej serca, ale i od warunków przewodzenia tonów. Gdy prz ewodzenie jest utrudnione, tony stają się słabsze, głuchsze. Taki stan spotyka się w przypadkach znaczniejszego zgrubienia ściany klatki piersiowej wskutek nadmiernego pokładu tłuszczowego, obrzęków itp. oraz w razie odsunięcia serca od przedniej ściany klatki piersiowej wskutek rozedmy płuc lub chorób narządu krążenia, mianowicie wysiękowego zapalenia osierdzia, puchliny osierdzia, ropniaka osierdzia z odmą a odwrót, jamy w sąsiedztwie serca zawierające powietrze, nacieki przylegających części płuc, przyleganie serca do przedniej ściany klatki piersiowej na większej przestrzeni wskutek marskości lewego płuca, stwarzając lepsze warunki przewodzenia, zwiększają siłę tonów serca. Głośność obu tonów rośnie także w stanach fizjologicznych i chorobowych, cechujących się wzmożeniem siły skurczowej serca, więc w stanach gorączkowych, w chorobie Basedowa itp. , i na odwrót, nieraz malej e z osłabieniem mięśnia sercowego. [patrz też: biochrom, miód z mleczkiem pszczelim, korony porcelanowe na cyrkonie ]

Powiązane tematy z artykułem: biochrom korony porcelanowe na cyrkonie miód z mleczkiem pszczelim