Posted by on 9 września 2019

Dysfunkcja kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) i wynikająca z tego nierównowaga są związane z patofizjologią schizofrenii. Zredukowana produkcja GABA prowadziłaby do odhamowania neuronów glutaminergicznych, a następnie do zakłócenia modulacji między neuronami interferonu GABAergicznego i neuronami glutaminergicznymi. W tym badaniu mierzono poziomy GABA, Glx (sumowanie glutaminianu i glutaminy) i innych metabolitów w korze przedniego zakrętu obręczy i porównywano osoby ze schizofrenią pierwszego rzutu i zdrową grupą kontrolną (HC). Przebadano potencjał diagnostyczny GABA i Glx jako biomarkerów wyższego rzędu dla schizofrenii. W badaniu wzięło udział dziewiętnaście osób chorych na schizofrenię pierwszego rzutu i czternaście osób z grupy HC. Ciężkość objawów klinicznych pacjentów mierzono za pomocą Skali Dodatniego i Negatywnego Skali (PANSS). Metabolity zmierzono stosując protonową spektroskopię rezonansu magnetycznego i oznaczono il ościowo za pomocą wewnętrznej wody jako odniesienia. Osoby z rozpoznaniem schizofrenii z pierwszego epizodu wykazały zmniejszenie GABA i mio-inozytolu (mI) oraz wzrost Glx i choliny (Cho) w porównaniu z HC. Nie stwierdzono istotnej korelacji między poziomami metabolitów a wynikami PANSS. Analizy właściwości operatora odbiornika wykazały, że Glx miał wyższą czułość i swoistość (84,2%, 92,9%) w porównaniu z GABA (73,7%, 64,3%) w różnicowaniu pacjentów ze schizofrenią z HC. Połączony model GABA i Glx wykazał najlepszą czułość i swoistość (89,5%, 100%). W tym badaniu jednocześnie wykazano zmniejszenie GABA i zwiększenie stężenia Glx u pacjentów ze schizofrenią pierwszego rzutu, co może dostarczyć wglądu w wyjaśnienie zaburzeń modulacji między neuronami neuronowymi i neuronami glutaminergicznymi GABAergicznych. Podniesiony Cho może oznaczać zwiększony obrót błony; mając na uwadze, że zmniejszenie mI może odzwierciedlać dysfunkcje s zlaku transdukcji sygnału. Gloks in vivo i GABA ujawniły swój potencjał diagnostyczny dla schizofrenii. [patrz też: garstka laryngolog, allegro jak anulować zakup, womp lublin nowy świat ]

 1. Mindless Bobcat
  11 stycznia 2019

  może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem

 2. Onion King
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: szczoteczki elektryczne do zębów[…]

 3. Pluto
  15 stycznia 2019

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 4. Kazimierz
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fałdomierz[…]

 5. Mr. Lucky
  19 stycznia 2019

  Wszystko na kasę chorych

 6. Little Cobra
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: implanty stomatologiczne warszawa[…]

 7. Remigiusz
  23 stycznia 2019

  Moze i prawda ale lekarze mowia inaczej

Powiązane tematy z artykułem: allegro jak anulować zakup garstka laryngolog womp lublin nowy świat

Posted by on 9 września 2019

Dysfunkcja kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) i wynikająca z tego nierównowaga są związane z patofizjologią schizofrenii. Zredukowana produkcja GABA prowadziłaby do odhamowania neuronów glutaminergicznych, a następnie do zakłócenia modulacji między neuronami interferonu GABAergicznego i neuronami glutaminergicznymi. W tym badaniu mierzono poziomy GABA, Glx (sumowanie glutaminianu i glutaminy) i innych metabolitów w korze przedniego zakrętu obręczy i porównywano osoby ze schizofrenią pierwszego rzutu i zdrową grupą kontrolną (HC). Przebadano potencjał diagnostyczny GABA i Glx jako biomarkerów wyższego rzędu dla schizofrenii. W badaniu wzięło udział dziewiętnaście osób chorych na schizofrenię pierwszego rzutu i czternaście osób z grupy HC. Ciężkość objawów klinicznych pacjentów mierzono za pomocą Skali Dodatniego i Negatywnego Skali (PANSS). Metabolity zmierzono stosując protonową spektroskopię rezonansu magnetycznego i oznaczono il ościowo za pomocą wewnętrznej wody jako odniesienia. Osoby z rozpoznaniem schizofrenii z pierwszego epizodu wykazały zmniejszenie GABA i mio-inozytolu (mI) oraz wzrost Glx i choliny (Cho) w porównaniu z HC. Nie stwierdzono istotnej korelacji między poziomami metabolitów a wynikami PANSS. Analizy właściwości operatora odbiornika wykazały, że Glx miał wyższą czułość i swoistość (84,2%, 92,9%) w porównaniu z GABA (73,7%, 64,3%) w różnicowaniu pacjentów ze schizofrenią z HC. Połączony model GABA i Glx wykazał najlepszą czułość i swoistość (89,5%, 100%). W tym badaniu jednocześnie wykazano zmniejszenie GABA i zwiększenie stężenia Glx u pacjentów ze schizofrenią pierwszego rzutu, co może dostarczyć wglądu w wyjaśnienie zaburzeń modulacji między neuronami neuronowymi i neuronami glutaminergicznymi GABAergicznych. Podniesiony Cho może oznaczać zwiększony obrót błony; mając na uwadze, że zmniejszenie mI może odzwierciedlać dysfunkcje s zlaku transdukcji sygnału. Gloks in vivo i GABA ujawniły swój potencjał diagnostyczny dla schizofrenii. [patrz też: garstka laryngolog, allegro jak anulować zakup, womp lublin nowy świat ]

 1. Mindless Bobcat
  11 stycznia 2019

  może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem

 2. Onion King
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: szczoteczki elektryczne do zębów[…]

 3. Pluto
  15 stycznia 2019

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 4. Kazimierz
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fałdomierz[…]

 5. Mr. Lucky
  19 stycznia 2019

  Wszystko na kasę chorych

 6. Little Cobra
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: implanty stomatologiczne warszawa[…]

 7. Remigiusz
  23 stycznia 2019

  Moze i prawda ale lekarze mowia inaczej

Powiązane tematy z artykułem: allegro jak anulować zakup garstka laryngolog womp lublin nowy świat