Posted by on 8 września 2019

Z 338 kobiet w ciąży, które uzyskały diagnozę pierwotnego zakażenia CMV, wykluczono 181 (54%), a 33 z 157 kwalifikujących się kobiet (21%) odmówiło udziału w badaniu (ryc. 1). Spośród 124 zgłoszonych kobiet, 123 ukończyło badanie i włączono je do analizy skuteczności. Nie było istotnych różnic między obiema grupami w żadnej z podstawowych cech charakterystycznych, w tym metody zastosowanej do określenia początku infekcji (Tabela 1). W obu grupach rozpoznanie pierwotnej infekcji opartej na testach serokonwersji nastąpiło później w czasie ciąży niż diagnoza oparta na swoistym dla CMV poziomie przeciwciał IgM i awidności IgG (14 tygodni [zakres, 7 do 26] vs. 8 tygodni [zakres, 5 do 18] w hiperimmunizowanej grupie globulinowej i 17 tygodniach [zakres, 6 do 26] wobec 8 tygodni [zakres, 6 do 17] w grupie placebo). Ogółem, 72 z 123 kobiet z pierwotną infekcją (59%) zgłosiło objawy (45 kobiet), miało nieprawidłowe wyniki badań laborator yjnych (13 kobiet, 8 z nieprawidłowymi poziomami enzymów wątrobowych i 5 z limfocytozą) lub obiema (14 kobiet z objawami i anormalnie poziomy enzymów wątrobowych), które były zgodne z pierwotnym zakażeniem CMV. Gorączka, astenia i zespół grypopodobny, wraz z nieprawidłowym poziomem enzymów wątrobowych, były najczęściej zgłaszanymi objawami i objawami.
Napary
Łącznie podano 271 infuzji w grupie hiperimmunizowanej globuliny i 254 w grupie placebo. Mediana liczby naparów otrzymanych przez każdą kobietę nie różniła się istotnie między grupą hiperimmunizowanej globuliny i grupą placebo (5 wlewów [odległość międzykwartylowa, 3 do 6] i 4 infuzje [odstęp międzykwartylowy, 3 do 6], odpowiednio, P = 0,60 ).
Pierwotny punkt końcowy
Rysunek 2. Rysunek 2. Główny punkt końcowy i całkowita szybkość transmisji. Pierwotny punkt końcowy – infekcja wrodzona rozpoznana przy urodzeniu lub za pomocą amniopunkcji – oraz ogólny ws kaźnik transmisji CMV matczynej przedstawiono dla grupy kobiet, które otrzymały hiperimmunizowaną globulinę (panel A) i grupę kobiet otrzymujących placebo (panel B). W grupie placebo po amniopunkcji nastąpiła jedna śmierć wewnątrzmaciczna, a badanie pośmiertne płodu potwierdziło brak zakażenia CMV. U trzech kobiet w grupie z hiperimmunizowaną globuliną, brak wrodzonej infekcji, ocenianej na podstawie amniopunkcji, nie został potwierdzony przy porodzie. W tych przypadkach amniopunkcja była przeprowadzana w 22, 20 i 22 tygodniu ciąży (odpowiednio 6, 8 i 11 tygodni po przewidywanym początku infekcji matczynej).
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki wirusologiczne w zakażonych płodach i noworodkach CMV. Transmisja domaciczna nastąpiła w 45 ze 123 przypadków (37%). Wrodzona infekcja została zdiagnozowana przed porodem w 18 płodach i przy urodzeniu u 27 noworodków [przypisy: neuralgia międzyżebrowa przyczyny, odzywka do włosów, allegro jak anulować zakup ]

 1. Weronika
  19 stycznia 2019

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

 2. Yellow Menace
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Botox[…]

 3. Łukasz
  23 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

Powiązane tematy z artykułem: allegro jak anulować zakup neuralgia międzyżebrowa przyczyny objawy chloniaka

Posted by on 8 września 2019

Z 338 kobiet w ciąży, które uzyskały diagnozę pierwotnego zakażenia CMV, wykluczono 181 (54%), a 33 z 157 kwalifikujących się kobiet (21%) odmówiło udziału w badaniu (ryc. 1). Spośród 124 zgłoszonych kobiet, 123 ukończyło badanie i włączono je do analizy skuteczności. Nie było istotnych różnic między obiema grupami w żadnej z podstawowych cech charakterystycznych, w tym metody zastosowanej do określenia początku infekcji (Tabela 1). W obu grupach rozpoznanie pierwotnej infekcji opartej na testach serokonwersji nastąpiło później w czasie ciąży niż diagnoza oparta na swoistym dla CMV poziomie przeciwciał IgM i awidności IgG (14 tygodni [zakres, 7 do 26] vs. 8 tygodni [zakres, 5 do 18] w hiperimmunizowanej grupie globulinowej i 17 tygodniach [zakres, 6 do 26] wobec 8 tygodni [zakres, 6 do 17] w grupie placebo). Ogółem, 72 z 123 kobiet z pierwotną infekcją (59%) zgłosiło objawy (45 kobiet), miało nieprawidłowe wyniki badań laborator yjnych (13 kobiet, 8 z nieprawidłowymi poziomami enzymów wątrobowych i 5 z limfocytozą) lub obiema (14 kobiet z objawami i anormalnie poziomy enzymów wątrobowych), które były zgodne z pierwotnym zakażeniem CMV. Gorączka, astenia i zespół grypopodobny, wraz z nieprawidłowym poziomem enzymów wątrobowych, były najczęściej zgłaszanymi objawami i objawami.
Napary
Łącznie podano 271 infuzji w grupie hiperimmunizowanej globuliny i 254 w grupie placebo. Mediana liczby naparów otrzymanych przez każdą kobietę nie różniła się istotnie między grupą hiperimmunizowanej globuliny i grupą placebo (5 wlewów [odległość międzykwartylowa, 3 do 6] i 4 infuzje [odstęp międzykwartylowy, 3 do 6], odpowiednio, P = 0,60 ).
Pierwotny punkt końcowy
Rysunek 2. Rysunek 2. Główny punkt końcowy i całkowita szybkość transmisji. Pierwotny punkt końcowy – infekcja wrodzona rozpoznana przy urodzeniu lub za pomocą amniopunkcji – oraz ogólny ws kaźnik transmisji CMV matczynej przedstawiono dla grupy kobiet, które otrzymały hiperimmunizowaną globulinę (panel A) i grupę kobiet otrzymujących placebo (panel B). W grupie placebo po amniopunkcji nastąpiła jedna śmierć wewnątrzmaciczna, a badanie pośmiertne płodu potwierdziło brak zakażenia CMV. U trzech kobiet w grupie z hiperimmunizowaną globuliną, brak wrodzonej infekcji, ocenianej na podstawie amniopunkcji, nie został potwierdzony przy porodzie. W tych przypadkach amniopunkcja była przeprowadzana w 22, 20 i 22 tygodniu ciąży (odpowiednio 6, 8 i 11 tygodni po przewidywanym początku infekcji matczynej).
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki wirusologiczne w zakażonych płodach i noworodkach CMV. Transmisja domaciczna nastąpiła w 45 ze 123 przypadków (37%). Wrodzona infekcja została zdiagnozowana przed porodem w 18 płodach i przy urodzeniu u 27 noworodków [przypisy: neuralgia międzyżebrowa przyczyny, odzywka do włosów, allegro jak anulować zakup ]

 1. Weronika
  19 stycznia 2019

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

 2. Yellow Menace
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Botox[…]

 3. Łukasz
  23 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

Powiązane tematy z artykułem: allegro jak anulować zakup neuralgia międzyżebrowa przyczyny objawy chloniaka