Posted by on 17 stycznia 2019

Traumatyczne wydarzenia życiowe zostały ustalone jako czynnik ryzyka dla środowiska psychozy. Jednak dokładne mechanizmy, w których traumatyczne zdarzenia życiowe zwiększają ryzyko wystąpienia psychozy, są nieznane. W niniejszym badaniu testowaliśmy integracyjny model traumatycznych wydarzeń życiowych, które są powiązane ze skłonnością do psychozy poprzez zaburzenia samokontroli i uprzedzenia poznawcze. Próba składała się z 653 zdrowych osób. Traumatyczne zdarzenia życiowe, zaburzenia samokontroli, uprzedzenia poznawcze i skłonność do psychozy oceniano za pomocą kwestionariuszy samoopisowych. Bezpośredni i pośredni model związku pomiędzy traumatycznymi wydarzeniami życiowymi a skłonnością do psychozy porównano za pomocą analizy ścieżek z modelowaniem równań strukturalnych w badaniu przekrojowym. Istniał bezpośredni bezpośredni wpływ traumatycznych wydarzeń życiowych na skłonność do psychozy. Jednak analiza ścieżki sug erowała lepsze dopasowanie modelu pośredniego, w tym ścieżek od traumy do podatności na psychozę, poprzez uprzedzenia poznawcze i zaburzenia samokontroli. Istniały znaczące ścieżki od traumatycznych wydarzeń życiowych do uprzedzeń poznawczych i samokontroli. Samo-zaburzenia znacznie przewidywały uprzedzenia poznawcze. Wreszcie, uprzedzenia poznawcze i zaburzenia siebie istotnie przewidywały podatność na psychozę. Wykluczenie jakichkolwiek ścieżek, z wyjątkiem bezpośredniej ścieżki w modelu, znacznie zmniejszyło przydatność modelu. Wyniki ujawniły, że bezpośredni związek między traumą a skłonnością do psychozy stał się nieistotny, biorąc pod uwagę wpływ samo-zaburzeń i uprzedzeń poznawczych. Sugeruje to, że interakcje między zaburzeniem samooceny, zaburzeniem przetwarzania informacji i traumatycznymi wydarzeniami życiowymi mają znaczenie w skłonności do psychozy. Model ten należy dalej przetestować w badaniu podłużnym na próbce k linicznej. [więcej w: objawy tętniaka aorty brzusznej, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka, odzywka do włosów ]

 1. Konrad
  15 stycznia 2019

  siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych

 2. Dorota
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kamienie do masażu[…]

 3. Kornel
  19 stycznia 2019

  Brednia brednię pogania

 4. Drop Stone
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: wybielanie zębów lampą[…]

 5. Luiza
  23 stycznia 2019

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

Powiązane tematy z artykułem: objawy chloniaka objawy tętniaka aorty brzusznej odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka

Posted by on 17 stycznia 2019

Traumatyczne wydarzenia życiowe zostały ustalone jako czynnik ryzyka dla środowiska psychozy. Jednak dokładne mechanizmy, w których traumatyczne zdarzenia życiowe zwiększają ryzyko wystąpienia psychozy, są nieznane. W niniejszym badaniu testowaliśmy integracyjny model traumatycznych wydarzeń życiowych, które są powiązane ze skłonnością do psychozy poprzez zaburzenia samokontroli i uprzedzenia poznawcze. Próba składała się z 653 zdrowych osób. Traumatyczne zdarzenia życiowe, zaburzenia samokontroli, uprzedzenia poznawcze i skłonność do psychozy oceniano za pomocą kwestionariuszy samoopisowych. Bezpośredni i pośredni model związku pomiędzy traumatycznymi wydarzeniami życiowymi a skłonnością do psychozy porównano za pomocą analizy ścieżek z modelowaniem równań strukturalnych w badaniu przekrojowym. Istniał bezpośredni bezpośredni wpływ traumatycznych wydarzeń życiowych na skłonność do psychozy. Jednak analiza ścieżki sug erowała lepsze dopasowanie modelu pośredniego, w tym ścieżek od traumy do podatności na psychozę, poprzez uprzedzenia poznawcze i zaburzenia samokontroli. Istniały znaczące ścieżki od traumatycznych wydarzeń życiowych do uprzedzeń poznawczych i samokontroli. Samo-zaburzenia znacznie przewidywały uprzedzenia poznawcze. Wreszcie, uprzedzenia poznawcze i zaburzenia siebie istotnie przewidywały podatność na psychozę. Wykluczenie jakichkolwiek ścieżek, z wyjątkiem bezpośredniej ścieżki w modelu, znacznie zmniejszyło przydatność modelu. Wyniki ujawniły, że bezpośredni związek między traumą a skłonnością do psychozy stał się nieistotny, biorąc pod uwagę wpływ samo-zaburzeń i uprzedzeń poznawczych. Sugeruje to, że interakcje między zaburzeniem samooceny, zaburzeniem przetwarzania informacji i traumatycznymi wydarzeniami życiowymi mają znaczenie w skłonności do psychozy. Model ten należy dalej przetestować w badaniu podłużnym na próbce k linicznej. [więcej w: objawy tętniaka aorty brzusznej, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka, odzywka do włosów ]

 1. Konrad
  15 stycznia 2019

  siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych

 2. Dorota
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kamienie do masażu[…]

 3. Kornel
  19 stycznia 2019

  Brednia brednię pogania

 4. Drop Stone
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: wybielanie zębów lampą[…]

 5. Luiza
  23 stycznia 2019

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

Powiązane tematy z artykułem: objawy chloniaka objawy tętniaka aorty brzusznej odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka