Sciana boczna jamy nosowej

Wrz. 18, 2019 by

Wkłuwamy mniej więcej w odległości przejścia przedniej w 11/3 środkową dolnego przewodu nosowego, przy czym igłę ustawiamy jak najbardziej prostopadle do bocznej ściany jamy nosowej. W pozycji tej tylny odcinek

mamy do czynienia z ciezkim uszkodzeniem watroby

Wrz. 14, 2019 by

W kilka tygodni później, w okresie bezobjawowym, uzupełniamy badanie kliniczne badaniem radiologicznym. Badamy również wydolność narządów wewnętrznych: a) robimy próbę wodną i próbę zagęszczenia moczu, b) próbę Takaty, c) próbę

W razie ubytku protein (hypopToteinaemia) wstrzykujemy 3 razy tygodniowo po 500-750 ml osocza

Wrz. 13, 2019 by

Wątroba Mierzymy przez kilka dni ilość pobieranych płynów i wydalanego moczu; po sporządzeniu odpowiedniego wykresu możemy ocenić wydolność wątroby, ponieważ krzywa wydalania moczu idzie w parze z czynnością wątroby. W

Regulacja przemiany wodnej w tkankach

Wrz. 13, 2019 by

Osluchiwanie

Wrz. 10, 2019 by

Osłuchiwanie. Osłuchiwać serce należy w położeniu badanego nie tylko leżącym na wznak, ale i w pionowym, ponieważ nieprawidłowe objawy czasami słyszy się tylko w jednej z tych pozycji albo też

Donioslejsze znaczenie w klinice chorób narzadu krazenia ma zmiana sily ograniczajaca sie do jednego tylko z tonów

Wrz. 10, 2019 by

Donioślejsze znaczenie w klinice chorób narządu krążenia ma zmiana siły ograniczająca się do jednego tylko z tonów. Wzmocnienie ( accentuatio ) głośności drugiego tonu na tętnicy głównej jest objawem znamiennym

Dzwiecznosc tonów serca zalezy najczesciej od zmian w otoczeniu serca

Wrz. 10, 2019 by

Dźwięczność tonów serca zależy najczęściej od zmian w otoczeniu serca. Mianowicie powietrzne jamy w płucach, odma opłucna, wzdęty żołądek mogą nadawać ton dźwięk metaliczny lub szczególnie dźwięczny. Tony mogą stawać

Poziomy kwasu gamma-aminomaslowego in vivo i glutaminianu u osób ze schizofrenia pierwszego epizodu: Badanie spektroskopii magnetycznego rezonansu protonowego

Wrz. 9, 2019 by

Dysfunkcja kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) i wynikająca z tego nierównowaga są związane z patofizjologią schizofrenii. Zredukowana produkcja GABA prowadziłaby do odhamowania neuronów glutaminergicznych, a następnie do zakłócenia modulacji między neuronami interferonu

Randomizowana próba hiperimmunizacyjnej globuliny zapobiegajaca wrodzonemu wirusowi cytomegalii AD 5

Wrz. 8, 2019 by

Z 338 kobiet w ciąży, które uzyskały diagnozę pierwotnego zakażenia CMV, wykluczono 181 (54%), a 33 z 157 kwalifikujących się kobiet (21%) odmówiło udziału w badaniu (ryc. 1). Spośród 124

Zwiazek z zaburzeniami psychotycznymi i zaburzeniami nastroju

Wrz. 6, 2019 by

Uważa się, że zaburzenia psychotyczne, takie jak schizofrenia, jak również niektóre zaburzenia nastroju, takie jak zaburzenie dwubiegunowe, mają wspólne biologiczne czynniki ryzyka. Jednym z takich czynników jest reelin, duża pozakomórkowa