Wplyw czterech typowych leków przeciwpsychotycznych na aktywnosc autonomicznego ukladu nerwowego w schizofrenii

Kwi. 23, 2018 by

Leki przeciwpsychotyczne są związane z dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego (ANS) u pacjentów ze schizofrenią, ale efekty poszczególnych typowych leków przeciwpsychotycznych nie są jasne. W tym badaniu oceniano, w jaki sposób

Niwolumab i Ipilimumab versus Ipilimumab w nieleczonym czerniaku AD 5

Kwi. 20, 2018 by

Otwarte koła oznaczają pierwszy dowód obiektywnej odpowiedzi, a strzałki wskazują na ciągłą odpowiedź w momencie analizy. Panel C pokazuje krzywe Kaplana-Meiera dla przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z guzami

Niwolumab i Ipilimumab versus Ipilimumab w nieleczonym czerniaku AD 4

Kwi. 20, 2018 by

Do badania zakwalifikowano pacjentów z mutacjami dodatnimi pod względem mutacji BRAF V600, przy czym około 50 planowo poddano randomizacji. Analizy dotyczące populacji z guzami dodatnimi pod względem mutacji BRAF V600

Randomizowany test czterech programów finansowo-motywacyjnych na rzecz zaprzestania palenia AD 3

Kwi. 20, 2018 by

Następnie wylosowaliśmy losową próbkę 5% z tych zapisanych uczestników, aby poddać się podstawowemu badaniu na obecność kotyniny i zaoferować 100 USD za ukończenie testu kotyniny. Randomizacja i interwencje Rysunek 1.