Wysychanie ustroju w chorobie Addisona

Wrz. 12, 2019 by

Wysychanie ustroju w chorobie Addisona spowodowanej niedoczynnością kory nadnerczy, związane jest z zaburzeniem regulacji wody przez wydalanie sodu i powstawanie głodu sodowego, a w związku z tym zatrzymanie wody w

Wystepowanie otylosci u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 8

Wrz. 8, 2019 by

Mimo że dzieci o wysokiej masie urodzeniowej stanowiły 12% populacji, stanowiły ponad 36% osób otyłych w wieku 14 lat. Tak więc ponad jedna trzecia dzieci urodzonych z nadwagą stała się

Leczenie spolecznego poznania w schizofrenii: Stan obecny i przyszle kierunki

Wrz. 6, 2019 by

Wysiłki mające na celu rozwój interwencji psychospołecznych, które są ukierunkowane na poznawanie społeczne w zaburzeniach ze spektrum schizofrenii, rozpoczęły się prawie dwie dekady temu. Od tego czasu dziedzina znacznie się

Kryteria wykluczenia z badania i ich wplyw na ocene dzialania leków przeciwpsychotycznych: Analiza przypadku z wykorzystaniem bazy danych SOHO

Wrz. 6, 2019 by

Zbadanie wpływu na działania leku w wyniku zastosowania kryteriów wykluczenia w randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych (RCT) mierzących skuteczność leków przeciwpsychotycznych (AP) w schizofrenii. Trzy właściwości, które mogą działać jako modyfikatory

Zwiazek z zaburzeniami psychotycznymi i zaburzeniami nastroju

Wrz. 6, 2019 by

Uważa się, że zaburzenia psychotyczne, takie jak schizofrenia, jak również niektóre zaburzenia nastroju, takie jak zaburzenie dwubiegunowe, mają wspólne biologiczne czynniki ryzyka. Jednym z takich czynników jest reelin, duża pozakomórkowa

Aflibercept, bewacizumab lub ranibizumab w cukrzycowej obrzęku plamki

Wrz. 5, 2019 by

Względna skuteczność i bezpieczeństwo niedoboru afliberceptu, bewacizumabu i ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki są nieznane. Metody W 89 ośrodkach klinicznych losowo przydzielono 660 osób dorosłych (średni wiek 61 .

Aflibercept, bewacizumab lub ranibizumab w cukrzycowej obrzęku plamki AD 7

Wrz. 4, 2019 by

Wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wynosił 1% w grupie afliberceptowej, 2% w grupie bevacizumabu i 2% w grupie ranibizumabu (p = 0,72); odpowiednie odsetki zdarzeń naczyniowych (zgodnie z definicją Antiplatelet

Kontynuacja kontroli glikemicznej i wyników sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2 AD 5

Wrz. 3, 2019 by

Zmieniliśmy trzy zmienne, aby zbadać heterogeniczność efektów leczenia, zgodnie z podejściem zaproponowanym przez Kenta i współpracowników18 – wyjściowe ryzyko sercowo-naczyniowe (z wykorzystaniem wyjściowego wyniku UKPDS lub oceny ryzyka Framingham), 18,19

Kontynuacja kontroli glikemicznej i wyników sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2 AD 2

Wrz. 3, 2019 by

Fakt, że UKPDS był bardziej rozszerzony w porównaniu z innymi badaniami, mógłby potencjalnie wyjaśnić jego pozytywne wyniki. Alternatywnie, korzystniejsze wyniki w UKPDS mogą być związane z interwencjami w młodszej, zdrowszej

Niedobór AGC1 związany z globalną morfologią krwi ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Zmutowana forma AGC1 nie była w stanie transportować asparaginianu lub glutaminianu nawet po 60 minutach inkubacji (Figura 2B i 2C). Zaobserwowaliśmy, że AGC1 kolokalizowało z mitochondriami w fibroblastach zarówno od