Wrodzona nadczynność tarczycy spowodowana mutacją w genie receptora tyreotropiny cd

Gru. 4, 2018 by

Egzoncje i 2 protoonkogenów H-ras, K-ras i N-ras zostały zsekwencjonowane tą samą metodą.19 Ekspresja i funkcja zmutowanego receptora Dzikie typy i zmutowane receptory subklonowano w konstruktach opartych na pSVL i

Aby stwierdzic droznosc ujsc jam bocznych, wskazane jest niekiedy ich sondowanie

Lis. 21, 2018 by

Stwierdzenie ropy w jamie nosowej, jak powyżej opisałem, jest momentem ważnym, niemniej brak jej nie wyłącza stanu zapalnego w jamach bocznych . Aby uwidocznić wydzielinę ropną z jam bocznych, poza

Rak znajduje sie w dalszej polowie zoladka

Lis. 20, 2018 by

Rak znajduje się w dalszej połowie żołądka. Na godzinę przed operacją podajemy choremu 0,02 ml pantoponu podskórnie, a na 15 minut – 0,01 – 0,015 morfiny i 0,5 mg atropiny.

Pozostaje jeszcze podwiazanie i przeciecie tetnicy zoladkowo-sieciowej

Lis. 19, 2018 by

Pozostaje jeszcze podwiązanie i przecięcie tętnicy żołądkowo-sieciowej tuż u jej odejścia od tętnicy śledzionowej oraz przecięcie więzadła żołądkowo-śledzionowego. W ten sposób uwalniamy całkowicie żołądek wrz z układem węzłów limfatycznych, analogicznie