Rak znajduje sie w dalszej polowie zoladka

Cze. 26, 2019 by

Rak znajduje się w dalszej połowie żołądka. Na godzinę przed operacją podajemy choremu 0,02 ml pantoponu podskórnie, a na 15 minut – 0,01 – 0,015 morfiny i 0,5 mg atropiny.

W ten sposób usuwamy niebezpieczenstwo rozejscia sie szwów zespolenia kiszki grubej

Cze. 25, 2019 by

W ten sposób usuwamy niebezpieczeństwo rozejścia się szwów zespolenia kiszki grubej. Jeżeli resekcja jest wykonalna, zaczynamy zabieg od odklejenia sieci dużej: asystujący napina lewą ręką wyłonioną poprzecznicę, a operujący pociąga

Rola gruczolów wewnetrznego wydzielania w regulacji przemiany wodnej

Cze. 21, 2019 by

Rola gruczołów wewnętrznego wydzielania w regulacji przemiany wodnej Poza regulacją przemiany wodnej w tkankach, przemiana wodna ustroju jako całość podlega regulacji ze strony gruczołów wewnętrznego wydzielania i układu wegetatywnego. Tarczyca

Osluchiwanie serca rozpoczynamy zawsze od zastawki dwudzielnej

Cze. 19, 2019 by

Osłuchiwanie serca rozpoczynamy zawsze od zastawki dwudzielnej. Jeżeli uderzenie koniuszkowe jest przesunięte, to zastawkę dwudzielną osłuchuje się i w miejscu prawidłowej siedziby uderzenia koniuszkowego i tam, gdzie jest ono najwyraźniejsze.

Kryteria wykluczenia z badania i ich wplyw na ocene dzialania leków przeciwpsychotycznych: Analiza przypadku z wykorzystaniem bazy danych SOHO

Cze. 15, 2019 by

Zbadanie wpływu na działania leku w wyniku zastosowania kryteriów wykluczenia w randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych (RCT) mierzących skuteczność leków przeciwpsychotycznych (AP) w schizofrenii. Trzy właściwości, które mogą działać jako modyfikatory

Wpływ czasu przechowywania krwinek czerwonych na pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym AD 7

Cze. 14, 2019 by

Tylko wątrobowa składowa MODS, oceniana na podstawie całkowitego stężenia bilirubiny w surowicy, różniła się istotnie pomiędzy grupami. To odkrycie nie jest nieoczekiwane, ponieważ krwinki czerwone ulegają hemolizie podczas przechowywania. Po

Kontynuacja kontroli glikemicznej i wyników sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2 AD 4

Cze. 12, 2019 by

Ten pierwszy został wykluczony z złożonego wyniku ze względu na chęć skoncentrowania się na trudnych wynikach, a ten ostatni został wykluczony z powodu braku wiarygodnych metod identyfikacji tych zdarzeń przy

Reforma systemu opieki zdrowotnej – w kierunku większej wolności i odpowiedzialności dla lekarzy cd

Cze. 7, 2019 by

Dzięki stałej płatności w jednym przypadku zespół ma motywację do żądania lepszej informacji o wykorzystywanych zasobach i procesach, co poprawia wyniki przy niższych kosztach. Firmy oferujące ubezpieczenia reasekuracyjne będą starały

Utrzymanie pacjenta w równaniu – Reforma Humanizmu i Opieki Zdrowotnej cd

Cze. 6, 2019 by

Takie zachowanie ma już podobno miejsce w pilotażowych programach wynagradzania za wyniki3. Ponadto, biorąc pod uwagę nikłe dowody znaczących oszczędności kosztów z programów pay-for-performance lub zarządzania chorobami, 2 takie reformy

Reforma systemu opieki zdrowotnej – w kierunku większej wolności i odpowiedzialności dla lekarzy ad 6

Cze. 6, 2019 by

Zobowiązanie do płacenia za zasoby potrzebne tym, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki, kompensuje proste naciski na obniżenie kosztów. Łączenie i udostępnianie publicznie ogromnych ilości danych generowanych zwykle przez system opieki zdrowotnej,