Zatoka slabiej rozwinieta wydaje sie wtedy jakby nieco zaciemniona

Wrz. 17, 2019 by

W stanach ostrego zapalenia jamy czołowej wszelkie przepłukiwania są raczej nie wskazane, chyba w celu wprowadzenia roztworu penicyliny. Drugim sposobem rozpoznawczym jest prześwietlenie jam bocznych za pomocą lampki elektrycznej wprowadzonej

Jezeli guz przerasta podstawe krezki poprzecznicy

Wrz. 16, 2019 by

Jeżeli guz przerasta podstawę krezki poprzecznicy tuz poniżej dolnego brzegu trzustki, przecinamy krezkę w odległości kilku cm od brzegu nacieku nowotworowego, przy czym powstaje ubytek szerokości dłoni, który służy potem

Zespolenie konczymy nakladajac dwa pietra szwu przedniego

Wrz. 16, 2019 by

Po nacieciu nozyczkami faldu otrzewnej

Wrz. 15, 2019 by

Choroby jamy brzusznej, unoszac przepone ku górze, jednoczesnie z tym podnosza górna granice stlumienia i przesuwaja lewa w lewo

Wrz. 11, 2019 by

Wystepowanie otylosci u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 8

Wrz. 8, 2019 by

Mimo że dzieci o wysokiej masie urodzeniowej stanowiły 12% populacji, stanowiły ponad 36% osób otyłych w wieku 14 lat. Tak więc ponad jedna trzecia dzieci urodzonych z nadwagą stała się

Randomizowana próba hiperimmunizacyjnej globuliny zapobiegajaca wrodzonemu wirusowi cytomegalii AD 5

Wrz. 8, 2019 by

Z 338 kobiet w ciąży, które uzyskały diagnozę pierwotnego zakażenia CMV, wykluczono 181 (54%), a 33 z 157 kwalifikujących się kobiet (21%) odmówiło udziału w badaniu (ryc. 1). Spośród 124

Przewidywanie nawrotu w schizofrenii: czy BDNF jest prawdopodobnym markerem biologicznym?

Wrz. 7, 2019 by

Zrozumienie procesów biologicznych, które leżą u podstaw tego, dlaczego pacjenci się nawracają, jest kwestią o fundamentalnym znaczeniu dla wykrywania i zapobiegania nawrotom w schizofrenii. Neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF), ułatwiający

Wpływ czasu przechowywania krwinek czerwonych na pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym AD 6

Wrz. 5, 2019 by

Wynik TRUST wynoszący 3 lub więcej odpowiada prawdopodobieństwu otrzymania transfuzji krwinek czerwonych podczas operacji lub pierwszego dnia po zabiegu 60% lub więcej. Wszystkie analizy podgrup miały wartości P większe niż

Aflibercept, bewacizumab lub ranibizumab w cukrzycowej obrzęku plamki AD 6

Wrz. 4, 2019 by

Liczba oczu ocenianych w każdym 4-tygodniowym przedziale wahała się od 195 do 224 w grupie aflibercept, 188 do 218 w grupie bevacizumabu i od 188 do 218 w grupie ranibizumabu