Stwierdzenie wydzieliny ropnej pod muszla srodkowa przemawia za zajeciem zatoki czolowej

Wrz. 19, 2019 by

Stwierdzenie wydzieliny ropnej pod muszlą środkową przemawia za zajęciem zatoki czołowej, komórek sitowych przednich lub zatoki szczękowej, natomiast pojawienie się ropy przyśrodkowo od muszli środkowej świadczy raczej o zajęciu tylnego

Zapalenie zatoki szczekowej pochodzenia zebowego przebiega niekiedy typowo

Wrz. 18, 2019 by

Zapalenie zatoki szczękowej pochodzenia zębowego przebiega niekiedy typowo. Pierwotnie pojawiają się silne bóle zęba i obrzęk w okolicy wyrostka zębodołowego. Po przebiciu się ropy do zatoki szczękowej bóle ustają i

Zatoka slabiej rozwinieta wydaje sie wtedy jakby nieco zaciemniona

Wrz. 17, 2019 by

W stanach ostrego zapalenia jamy czołowej wszelkie przepłukiwania są raczej nie wskazane, chyba w celu wprowadzenia roztworu penicyliny. Drugim sposobem rozpoznawczym jest prześwietlenie jam bocznych za pomocą lampki elektrycznej wprowadzonej

W ten sposób mozna zbadac tylna sciane zoladka

Wrz. 17, 2019 by

PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO OPERACJI

Wrz. 14, 2019 by

PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO OPERACJI Jeżeli można odłożyć zabieg do ustąpienia ostrego napadu, a chory zdecydował się na operację, przygotowujemy go starannie w sposób następujący: a) Krążenie Nie stosujemy żadnych środków

Regulacja przemiany wodnej w tkankach

Wrz. 13, 2019 by

Randomizowana próba hiperimmunizacyjnej globuliny zapobiegajaca wrodzonemu wirusowi cytomegalii AD 3

Wrz. 8, 2019 by

Dawka wynosiła 100 U (2,0 ml) na kilogram masy ciała podawanej dożylnie (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym i numery partii preparatów). Placebo stanowiło 0,9% roztwór soli i podawano dożylnie tę samą

Randomizowana próba hiperimmunizacyjnej globuliny zapobiegajaca wrodzonemu wirusowi cytomegalii AD 2

Wrz. 8, 2019 by

Badanie przeprowadziliśmy w 11 ośrodkach we Włoszech. Badanie, które zostało w całości poparte przez Agenzię Italiana del Farmaco w Rzymie11, zostało zatwierdzone przez komisje etyczne w każdym z uczestniczących ośrodków.

Randomizowana próba hiperimmunizacyjnej globuliny zapobiegajaca wrodzonemu wirusowi cytomegalii AD 5

Wrz. 8, 2019 by

Z 338 kobiet w ciąży, które uzyskały diagnozę pierwotnego zakażenia CMV, wykluczono 181 (54%), a 33 z 157 kwalifikujących się kobiet (21%) odmówiło udziału w badaniu (ryc. 1). Spośród 124

Rola zaburzen samokontroli i uprzedzen poznawczych w zwiazku traumatycznymi wydarzeniami zyciowymi

Wrz. 6, 2019 by

Traumatyczne wydarzenia życiowe zostały ustalone jako czynnik ryzyka dla środowiska psychozy. Jednak dokładne mechanizmy, w których traumatyczne zdarzenia życiowe zwiększają ryzyko wystąpienia psychozy, są nieznane. W niniejszym badaniu testowaliśmy integracyjny