W miare jak ostre stany zapalne przechodza w przewlekle, powyzsze objawy zanikaja

Cze. 27, 2019 by

W miarę jak ostre stany zapalne przechodzą w przewlekłe, powyższe objawy zanikają. Dlatego też przewlekłe zapalenie jam bocznych nosa przebiegać może bezobjawowo. Również i wyciek z jam bocznych nosa może

W ten sposób usuwamy niebezpieczenstwo rozejscia sie szwów zespolenia kiszki grubej

Cze. 25, 2019 by

W ten sposób usuwamy niebezpieczeństwo rozejścia się szwów zespolenia kiszki grubej. Jeżeli resekcja jest wykonalna, zaczynamy zabieg od odklejenia sieci dużej: asystujący napina lewą ręką wyłonioną poprzecznicę, a operujący pociąga

mamy do czynienia z ciezkim uszkodzeniem watroby

Cze. 23, 2019 by

W kilka tygodni później, w okresie bezobjawowym, uzupełniamy badanie kliniczne badaniem radiologicznym. Badamy również wydolność narządów wewnętrznych: a) robimy próbę wodną i próbę zagęszczenia moczu, b) próbę Takaty, c) próbę

Osluchiwanie

Cze. 19, 2019 by

Osłuchiwanie. Osłuchiwać serce należy w położeniu badanego nie tylko leżącym na wznak, ale i w pionowym, ponieważ nieprawidłowe objawy czasami słyszy się tylko w jednej z tych pozycji albo też

Randomizowana próba hiperimmunizacyjnej globuliny zapobiegajaca wrodzonemu wirusowi cytomegalii AD 3

Cze. 17, 2019 by

Dawka wynosiła 100 U (2,0 ml) na kilogram masy ciała podawanej dożylnie (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym i numery partii preparatów). Placebo stanowiło 0,9% roztwór soli i podawano dożylnie tę samą

Emocjonalny paradygmat sluchowy fMR

Cze. 16, 2019 by

Do chwili obecnej żadne badanie nie oceniało wpływu na funkcje mózgu terapii behawioralnej (CBT) w przypadku uporczywych halucynacji słuchowych. W badaniu analizowano zmiany w aktywacji mózgu związane z paradygmatem emocjonalnego

Wpływ czasu przechowywania krwinek czerwonych na pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym AD 6

Cze. 14, 2019 by

Wynik TRUST wynoszący 3 lub więcej odpowiada prawdopodobieństwu otrzymania transfuzji krwinek czerwonych podczas operacji lub pierwszego dnia po zabiegu 60% lub więcej. Wszystkie analizy podgrup miały wartości P większe niż

Przesuwająca się misja organizacji opieki zdrowotnej

Cze. 8, 2019 by

Rozpoczęto ważne przejście w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych: organizacje, które od dawna były opłacane za transakcje, takie jak wizyty lub procedury, zaczynają – przynajmniej na niektórych rynkach

Reforma systemu opieki zdrowotnej – w kierunku większej wolności i odpowiedzialności dla lekarzy czesc 4

Cze. 7, 2019 by

Nowy system płatności za opiekę ambulatoryjną można skoncentrować na lekarzu pierwszego kontaktu danego pacjenta. Dane z Medicare sugerują, że pacjenci często korzystają z szerokiej gamy lekarzy6, co może być nadal

Funkcja poznawcza po ekspozycji płodu na leki przeciwpadaczkowe

Cze. 5, 2019 by

Meador i in. (Wydanie 16 kwietnia) sugerują, że dzieci, które były narażone na działanie walproinianu w macicy, miały znacznie niższe wyniki IQ niż te, które były narażone na działanie innych