W miare jak ostre stany zapalne przechodza w przewlekle, powyzsze objawy zanikaja

Wrz. 18, 2019 by

W miarę jak ostre stany zapalne przechodzą w przewlekłe, powyższe objawy zanikają. Dlatego też przewlekłe zapalenie jam bocznych nosa przebiegać może bezobjawowo. Również i wyciek z jam bocznych nosa może

W ten sposób usuwamy niebezpieczenstwo rozejscia sie szwów zespolenia kiszki grubej

Wrz. 16, 2019 by

W ten sposób usuwamy niebezpieczeństwo rozejścia się szwów zespolenia kiszki grubej. Jeżeli resekcja jest wykonalna, zaczynamy zabieg od odklejenia sieci dużej: asystujący napina lewą ręką wyłonioną poprzecznicę, a operujący pociąga

mamy do czynienia z ciezkim uszkodzeniem watroby

Wrz. 14, 2019 by

W kilka tygodni później, w okresie bezobjawowym, uzupełniamy badanie kliniczne badaniem radiologicznym. Badamy również wydolność narządów wewnętrznych: a) robimy próbę wodną i próbę zagęszczenia moczu, b) próbę Takaty, c) próbę

Osluchiwanie

Wrz. 10, 2019 by

Osłuchiwanie. Osłuchiwać serce należy w położeniu badanego nie tylko leżącym na wznak, ale i w pionowym, ponieważ nieprawidłowe objawy czasami słyszy się tylko w jednej z tych pozycji albo też

Randomizowana próba hiperimmunizacyjnej globuliny zapobiegajaca wrodzonemu wirusowi cytomegalii AD 3

Wrz. 8, 2019 by

Dawka wynosiła 100 U (2,0 ml) na kilogram masy ciała podawanej dożylnie (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym i numery partii preparatów). Placebo stanowiło 0,9% roztwór soli i podawano dożylnie tę samą

Emocjonalny paradygmat sluchowy fMR

Wrz. 7, 2019 by

Do chwili obecnej żadne badanie nie oceniało wpływu na funkcje mózgu terapii behawioralnej (CBT) w przypadku uporczywych halucynacji słuchowych. W badaniu analizowano zmiany w aktywacji mózgu związane z paradygmatem emocjonalnego

Wpływ czasu przechowywania krwinek czerwonych na pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym AD 6

Wrz. 5, 2019 by

Wynik TRUST wynoszący 3 lub więcej odpowiada prawdopodobieństwu otrzymania transfuzji krwinek czerwonych podczas operacji lub pierwszego dnia po zabiegu 60% lub więcej. Wszystkie analizy podgrup miały wartości P większe niż

Utrata niedopasowanego HLA w białaczce po transplantacji komórek macierzystych ad

Wrz. 1, 2019 by

Sugerujemy, że zjawisko to jest mechanizmem ucieczki guza od selektywnej presji specyficznej dla pacjenta reakcji przeszczepu przeciwko białaczce. Metody Pacjenci i procedura transplantacji Retrospektywnie zidentyfikowaliśmy dorosłych z nowotworami hematologicznymi, którzy

„American Values” – ekran dymu w debacie na temat reformy systemu opieki zdrowotnej

Wrz. 1, 2019 by

Wśród całej retoryki dotyczącej reformy systemu opieki zdrowotnej jedno roszczenie okazało się kartą atutową mającą na celu zachowanie obecnej mozaiki prywatnego i publicznego ubezpieczenia oraz powstrzymanie dyskusji nad sponsorowanym przez

Niedobór AGC1 związany z globalną morfologią krwi ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Zmutowana forma AGC1 nie była w stanie transportować asparaginianu lub glutaminianu nawet po 60 minutach inkubacji (Figura 2B i 2C). Zaobserwowaliśmy, że AGC1 kolokalizowało z mitochondriami w fibroblastach zarówno od