Wplyw leków przeciwpsychotycznych na akustyczne opóznienie latencji w schizofrenii

Wrz. 8, 2019 by

Hamowanie odruchu odruchu akustycznego (PPI) jest szeroko badane jako biomarker schizofrenii (SCZ); jednak leki przeciwpsychotyczne mogą wprowadzać w błąd środek. Opóźnienie, czas pomiędzy wstrząsającym bodźcem a refleksyjnym mrugnięciem oka, zapewnia

Przewidywanie nawrotu w schizofrenii: czy BDNF jest prawdopodobnym markerem biologicznym?

Wrz. 7, 2019 by

Zrozumienie procesów biologicznych, które leżą u podstaw tego, dlaczego pacjenci się nawracają, jest kwestią o fundamentalnym znaczeniu dla wykrywania i zapobiegania nawrotom w schizofrenii. Neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF), ułatwiający

Emocjonalny paradygmat sluchowy fMR

Wrz. 7, 2019 by

Do chwili obecnej żadne badanie nie oceniało wpływu na funkcje mózgu terapii behawioralnej (CBT) w przypadku uporczywych halucynacji słuchowych. W badaniu analizowano zmiany w aktywacji mózgu związane z paradygmatem emocjonalnego

Kontynuacja kontroli glikemicznej i wyników sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2 AD 6

Wrz. 2, 2019 by

Wpływ intensywnej kontroli glikemii na częstość poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmiertelności. Na rysunku 3A przedstawiono czas do pierwszego poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego w dwóch grupach terapeutycznych. Po 9,8 roku obserwacji wystąpiły

Ochrona przed wyzwaniem malarii za pomocą inokulacji Sporozoite ad 7

Wrz. 1, 2019 by

Znaczenie tych pluripotentnych limfocytów w nabytej ochronie immunologicznej jest zasugerowane przez ich wyższą zawartość cytokin i mogą odzwierciedlać lepszą funkcję efektorową (Figura 3D, 3E i 3F). Głównym czynnikiem przyczyniającym się

Ochrona przed wyzwaniem malarii za pomocą inokulacji Sporozoite ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Z wyjątkiem miejscowego swędzenia po ukąszeniach komarów, działania niepożądane były najczęściej zgłaszane po pierwszej immunizacji (u 9 z 10 pacjentów), przy czym ból głowy jest najczęstszym objawem (zgłaszanym przez 7

Niwolumab i Ipilimumab versus Ipilimumab w nieleczonym czerniaku AD 4

Wrz. 1, 2019 by

Do badania zakwalifikowano pacjentów z mutacjami dodatnimi pod względem mutacji BRAF V600, przy czym około 50 planowo poddano randomizacji. Analizy dotyczące populacji z guzami dodatnimi pod względem mutacji BRAF V600

Niwolumab i Ipilimumab versus Ipilimumab w nieleczonym czerniaku AD 3

Wrz. 1, 2019 by

Leczenie kontynuowano tak długo, jak długo obserwowano kliniczne korzyści (określone przez badacza) lub do momentu wystąpienia niedopuszczalnych działań niepożądanych. Pacjenci, u których progresja choroby oceniana przez badacza mogła być leczona

Niwolumab i Ipilimumab versus Ipilimumab w nieleczonym czerniaku AD 2

Wrz. 1, 2019 by

Niwolumab jest zatwierdzony przez FDA na podstawie poprawy potwierdzonych obiektywnych odpowiedzi w porównaniu z chemioterapią (32% w porównaniu do 11%), wśród pacjentów z przerzutowego czerniaka, u którego występuje progresja choroby

Randomizowany test czterech programów finansowo-motywacyjnych na rzecz zaprzestania palenia AD 4

Wrz. 1, 2019 by

Tak więc cztery interwencje różniły się sposobem naliczania i wypłacania zachęt (Rys. S2 w Uzupełnieniu dodatkowym), ale harmonogram płatności i premia były identyczne, a na podstawie przewidywanych wskaźników sukcesu oszacowaliśmy,