Sciana boczna jamy nosowej

Wrz. 18, 2019 by

Wkłuwamy mniej więcej w odległości przejścia przedniej w 11/3 środkową dolnego przewodu nosowego, przy czym igłę ustawiamy jak najbardziej prostopadle do bocznej ściany jamy nosowej. W pozycji tej tylny odcinek

Celem wydalenia wody z zatoki po przeplukaniu stosuje sie przedmuchiwanie zatoki przez igle

Wrz. 18, 2019 by

Również płukanie zatoki poprzez otwór tak wysoko wytworzony może być mnie korzystne. To samo dotyczy przepłukiwań przez otwory naturalne zatoki szczękowej. Celem wydalenia wody z zatoki po przepłukaniu stosuje się

Zespolenie konczymy nakladajac dwa pietra szwu przedniego

Wrz. 16, 2019 by

CHOROBY CHIRURGICZNE DRÓG ZÓLCIOWYCH

Wrz. 14, 2019 by

CHOROBY CHIRURGICZNE DRÓG ŹÓŁCIOWYCH 1. OSTRY NAPAD KOLKI ŻÓŁCIOWEJ W razie stwierdzenia objawów ostrego napadu kolki żółciowej leczenie operacyjne nie wchodzi od razu w grę. Badamy przedtem: a) czy napadom

Kamica zólciowa

Wrz. 14, 2019 by

Osluchiwanie serca rozpoczynamy zawsze od zastawki dwudzielnej

Wrz. 10, 2019 by

Osłuchiwanie serca rozpoczynamy zawsze od zastawki dwudzielnej. Jeżeli uderzenie koniuszkowe jest przesunięte, to zastawkę dwudzielną osłuchuje się i w miejscu prawidłowej siedziby uderzenia koniuszkowego i tam, gdzie jest ono najwyraźniejsze.

Leczenie spolecznego poznania w schizofrenii: Stan obecny i przyszle kierunki

Wrz. 6, 2019 by

Wysiłki mające na celu rozwój interwencji psychospołecznych, które są ukierunkowane na poznawanie społeczne w zaburzeniach ze spektrum schizofrenii, rozpoczęły się prawie dwie dekady temu. Od tego czasu dziedzina znacznie się

Zwiazek z zaburzeniami psychotycznymi i zaburzeniami nastroju

Wrz. 6, 2019 by

Uważa się, że zaburzenia psychotyczne, takie jak schizofrenia, jak również niektóre zaburzenia nastroju, takie jak zaburzenie dwubiegunowe, mają wspólne biologiczne czynniki ryzyka. Jednym z takich czynników jest reelin, duża pozakomórkowa

Aflibercept, bewacizumab lub ranibizumab w cukrzycowej obrzęku plamki AD 3

Wrz. 5, 2019 by

Randomizacja została przeprowadzona na stronie badania DRCR.net, w blokach permutowanych i z warstwowaniem według miejsca badania i ostrości wzroku w oku badawczym. Każda partia przepakowanego bewacizumabu została poddana testom bezpłodności,

Wpływ czasu przechowywania krwinek czerwonych na pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym AD 7

Wrz. 5, 2019 by

Tylko wątrobowa składowa MODS, oceniana na podstawie całkowitego stężenia bilirubiny w surowicy, różniła się istotnie pomiędzy grupami. To odkrycie nie jest nieoczekiwane, ponieważ krwinki czerwone ulegają hemolizie podczas przechowywania. Po