Posted by on 1 września 2019

Złożony zespół bólu regionalnego typu charakteryzuje się bólem, zaburzeniami czucia (np. Ból wywołany lekkim szczotkowaniem skóry [allodynia]), upośledzeniem ruchowym (np. Osłabieniem) i dysfunkcją układu współczulnego (np. Obrzękiem). Ból w tym zespole może być wywołany przez niedopasowanie między proprioceptywnym sprzężeniem zwrotnym a działaniem motorycznym.1 Wizualna informacja zwrotna jako substytut niewłaściwego proprioceptywnego sprzężenia zwrotnego może zmniejszyć ból.1,2
Wizualna informacja zwrotna może zostać uzyskana dzięki zastosowaniu terapii lustrzanej, która była pierwotnie stosowana w leczeniu bólu fantomowego. Jednak zastosowanie terapii zwierciadlanej3 i terapii obejmującej obrazowanie ruchu 4 u pacjentów z zespołem przewlekłego bólu regionalnego typu (trwającego 6 miesięcy lub dłużej) pozostaje kontrowersyjny.
Przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane pozorowane badanie z udziałem 24 pacjentów z udarem (11 mężczyzn i 13 kobiet). Mediana wieku wynosiła 62 lata (zakres od 53 do 71), a mediana czasu od wystąpienia udaru wynosiła 14 miesięcy (zakres od 7 do 21). Przewlekły zespół bólu regionalnego typ ramienia paretycznego rozpoznano zgodnie z kryteriami Bruehla i współpracowników. 5 Badacze nie byli świadomi zadań grupy badawczej. Spośród 24 pacjentów 15 (62%) pozostawiło hemiplegię, a 19 (79%) miało udar niedokrwienny. Nie odnotowano przypadków podwzgórza barku lub podwichnięcia barku. Żaden z pacjentów nie miał oznak depresji.
Losowo przyporządkowaliśmy 24 pacjentów do jednej z trzech grup: jednej, która oglądała odbity obraz ich niewrażliwego ramienia w lustrze (grupa aktywnego lustra), taką, która oglądała zakryte lustro (grupa zakrytych lusterek) i taką, która otrzymał szkolenie w zakresie obrazowania mentalnego (grupa mental-imagery). Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Rycina 1. Rycina 1. Zmiany w bólu, mierzone na skali 100 mm wizualno-analogowej. Wyniki na skali wizualno-analogowej wahają się od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na silniejszy ból. Linia przerywana przedstawia punkt skrzyżowania, w którym pacjenci we wszystkich trzech grupach zaczęli stosować leczenie lustrzane. Przedstawione punkty danych są wartościami średnimi.
W grupach z aktywnym lustrem i zwierciadlanym lustrem pacjenci wykonywali wszystkie kardynalne (proksymalne do dalszego) ruchy chorego ramienia przez 30 minut dziennie. Wyniki mierzono pod względem bólu w ruchu. Pierwszorzędowym punktem końcowym był punkt ciężkości bólu po 4 tygodniach leczenia, w oparciu o skalę wzrokowo-analogową od 0 do 100 mm, z wyższymi wynikami wskazującymi na silniejszy ból. Drugorzędowymi punktami końcowymi były funkcje motoryczne, które oceniano za pomocą testu działania motorycznego Wolfa, allodynii wywołanej przez szczotkę i obrzęku po 4 tygodniach leczenia. Zastosowano test analizy wariancji. Wartości wyjściowe dla bólu w skali wizualno-analogowej były podobne w trzech grupach (P = 0,71). Po 4 tygodniach leczenia aktywnym lustrem natężenie bólu zmniejszyło się (ryc. 1), a poprawiła się funkcja ruchowa, allodynia wywołana przez szczotkę i obrzęk (dane nie przedstawione).
W grupie z aktywnym lustrem siedmiu z ośmiu pacjentów (88%) zgłosiło zmniejszenie bólu (mediana zmiany w wyniku wzrokowo-analogowym, -51 mm, zakres, -70 do -18). W grupie pacjentów z przykrytym lustrem tylko jeden z ośmiu pacjentów (12%) zgłaszał zmniejszony ból, dwóch pacjentów (25%) nie wykazało zmian w poziomie bólu, a pięciu pacjentów (62%) zgłaszało zwiększony ból.
W grupie obrazów obrazowych dwóch z ośmiu pacjentów (25%) zgłaszało zmniejszenie bólu, a sześciu pacjentów (75%) zgłaszało zwiększony ból Po 4 tygodniach wyniki dla bólu w skali wizualno-analogowej w grupie aktywnych lusterek różniły się istotnie od tych w grupie objętych lustrem (P = 0,002) i grupie obrazów mentalnych (P <0,001 dla obu porównań).
Po okresie randomizacji 12 pacjentów przeszło do terapii z użyciem lustra. Po okresie leczenia krzyżowego, 11 z 12 pacjentów (92%), którzy przeszli na aktywną terapię lustrzaną z grupy pacjentów z zakrytym lustrem lub z grupy obrazowania umysłowego, miało znaczące zmniejszenie bólu (odpowiednio P = 0,002 i P = 0,004). ).
Nasze wyniki wskazują, że w przeciwieństwie do terapii obrazowej, leczenie lustrzane skutecznie zmniejsza ból i poprawia funkcje ruchowe w ramieniu pacjentów z udarem i przewlekłym zespołem bólu regionalnego typu w ramieniu. Tradycyjny pogląd, że u pacjentów z udarem, przewlekły zespół bólu regionalnego typu w ramieniu jest oporny na leczenie lustrzane należy ponownie rozważyć.
Angelo Cacchio, MD
La Sapienza University of Rome, Rzym, Włochy
angelo. to
Elisabetta De Blasis, MD
Santissimi Filippo e Nicola Hospital of Avezzano, Avezzano, Włochy
Stefano Necozione, MD
Ferdinando di Orio, MD
Uniwersytet L Aquila, L Aquila, Włochy
Valter Santilli, MD
La Sapienza University of Rome, Rzym, Włochy
5 Referencje1. Maihofner C, Handwerker HO, Neundorfer B, Birklein F. Wzorce reorganizacji korowej w złożonym regionalnym zespole bólowym. Neurology 2003; 61: 1707-1715
Web of Science Medline
2. Ramachandran VS, Rogers-Ramachandran D. Syneestezja w fantomowych kończynach wywołanych lusterkami. Proc Biol Sci 1996; 263: 377-386
Crossref Web of Science Medline
3. McCabe CS, Haigh RC, Ring EFJ, Halligan PW, Wall PD, Blake DR. Kontrolowane badanie pilotażowe użyteczności lustrzanych informacji wzrokowych w leczeniu złożonego regionalnego zespołu bólowego (typ 1). Rheumatology (Oxford) 2003; 42: 97-101
Crossref Web of Science Medline
4. Moseley GL. Wyobrażalne ruchy powodują ból i obrzęk u pacjenta ze złożonym regionalnym zespołem bólowym. Neurology 2004; 62: 1644-1644
Web of Science Medline
5. Bruehl S, Harden RN, Galer BS, i in. Zewnętrzna walidacja kryteriów diagnostycznych IASP dla złożonego regionalnego zespołu bólu i proponowane kryteria diagnostyczne badań. Pain 1999; 81: 147-154
Crossref Web of Science Medline
(74)
[hasła pokrewne: odzywka do włosów, laminowanie włosów siemieniem lnianym, bewacizumab ]

 1. Suicide Jockey
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: dieta wrocław[…]

 2. Małgorzata
  19 stycznia 2019

  Polecono mi fototerapię

 3. Pola
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do moczenie nocne[…]

 4. Chuckles
  23 stycznia 2019

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab laminowanie włosów siemieniem lnianym objawy chloniaka

Posted by on 1 września 2019

Złożony zespół bólu regionalnego typu charakteryzuje się bólem, zaburzeniami czucia (np. Ból wywołany lekkim szczotkowaniem skóry [allodynia]), upośledzeniem ruchowym (np. Osłabieniem) i dysfunkcją układu współczulnego (np. Obrzękiem). Ból w tym zespole może być wywołany przez niedopasowanie między proprioceptywnym sprzężeniem zwrotnym a działaniem motorycznym.1 Wizualna informacja zwrotna jako substytut niewłaściwego proprioceptywnego sprzężenia zwrotnego może zmniejszyć ból.1,2
Wizualna informacja zwrotna może zostać uzyskana dzięki zastosowaniu terapii lustrzanej, która była pierwotnie stosowana w leczeniu bólu fantomowego. Jednak zastosowanie terapii zwierciadlanej3 i terapii obejmującej obrazowanie ruchu 4 u pacjentów z zespołem przewlekłego bólu regionalnego typu (trwającego 6 miesięcy lub dłużej) pozostaje kontrowersyjny.
Przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane pozorowane badanie z udziałem 24 pacjentów z udarem (11 mężczyzn i 13 kobiet). Mediana wieku wynosiła 62 lata (zakres od 53 do 71), a mediana czasu od wystąpienia udaru wynosiła 14 miesięcy (zakres od 7 do 21). Przewlekły zespół bólu regionalnego typ ramienia paretycznego rozpoznano zgodnie z kryteriami Bruehla i współpracowników. 5 Badacze nie byli świadomi zadań grupy badawczej. Spośród 24 pacjentów 15 (62%) pozostawiło hemiplegię, a 19 (79%) miało udar niedokrwienny. Nie odnotowano przypadków podwzgórza barku lub podwichnięcia barku. Żaden z pacjentów nie miał oznak depresji.
Losowo przyporządkowaliśmy 24 pacjentów do jednej z trzech grup: jednej, która oglądała odbity obraz ich niewrażliwego ramienia w lustrze (grupa aktywnego lustra), taką, która oglądała zakryte lustro (grupa zakrytych lusterek) i taką, która otrzymał szkolenie w zakresie obrazowania mentalnego (grupa mental-imagery). Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Rycina 1. Rycina 1. Zmiany w bólu, mierzone na skali 100 mm wizualno-analogowej. Wyniki na skali wizualno-analogowej wahają się od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na silniejszy ból. Linia przerywana przedstawia punkt skrzyżowania, w którym pacjenci we wszystkich trzech grupach zaczęli stosować leczenie lustrzane. Przedstawione punkty danych są wartościami średnimi.
W grupach z aktywnym lustrem i zwierciadlanym lustrem pacjenci wykonywali wszystkie kardynalne (proksymalne do dalszego) ruchy chorego ramienia przez 30 minut dziennie. Wyniki mierzono pod względem bólu w ruchu. Pierwszorzędowym punktem końcowym był punkt ciężkości bólu po 4 tygodniach leczenia, w oparciu o skalę wzrokowo-analogową od 0 do 100 mm, z wyższymi wynikami wskazującymi na silniejszy ból. Drugorzędowymi punktami końcowymi były funkcje motoryczne, które oceniano za pomocą testu działania motorycznego Wolfa, allodynii wywołanej przez szczotkę i obrzęku po 4 tygodniach leczenia. Zastosowano test analizy wariancji. Wartości wyjściowe dla bólu w skali wizualno-analogowej były podobne w trzech grupach (P = 0,71). Po 4 tygodniach leczenia aktywnym lustrem natężenie bólu zmniejszyło się (ryc. 1), a poprawiła się funkcja ruchowa, allodynia wywołana przez szczotkę i obrzęk (dane nie przedstawione).
W grupie z aktywnym lustrem siedmiu z ośmiu pacjentów (88%) zgłosiło zmniejszenie bólu (mediana zmiany w wyniku wzrokowo-analogowym, -51 mm, zakres, -70 do -18). W grupie pacjentów z przykrytym lustrem tylko jeden z ośmiu pacjentów (12%) zgłaszał zmniejszony ból, dwóch pacjentów (25%) nie wykazało zmian w poziomie bólu, a pięciu pacjentów (62%) zgłaszało zwiększony ból.
W grupie obrazów obrazowych dwóch z ośmiu pacjentów (25%) zgłaszało zmniejszenie bólu, a sześciu pacjentów (75%) zgłaszało zwiększony ból Po 4 tygodniach wyniki dla bólu w skali wizualno-analogowej w grupie aktywnych lusterek różniły się istotnie od tych w grupie objętych lustrem (P = 0,002) i grupie obrazów mentalnych (P <0,001 dla obu porównań).
Po okresie randomizacji 12 pacjentów przeszło do terapii z użyciem lustra. Po okresie leczenia krzyżowego, 11 z 12 pacjentów (92%), którzy przeszli na aktywną terapię lustrzaną z grupy pacjentów z zakrytym lustrem lub z grupy obrazowania umysłowego, miało znaczące zmniejszenie bólu (odpowiednio P = 0,002 i P = 0,004). ).
Nasze wyniki wskazują, że w przeciwieństwie do terapii obrazowej, leczenie lustrzane skutecznie zmniejsza ból i poprawia funkcje ruchowe w ramieniu pacjentów z udarem i przewlekłym zespołem bólu regionalnego typu w ramieniu. Tradycyjny pogląd, że u pacjentów z udarem, przewlekły zespół bólu regionalnego typu w ramieniu jest oporny na leczenie lustrzane należy ponownie rozważyć.
Angelo Cacchio, MD
La Sapienza University of Rome, Rzym, Włochy
angelo. to
Elisabetta De Blasis, MD
Santissimi Filippo e Nicola Hospital of Avezzano, Avezzano, Włochy
Stefano Necozione, MD
Ferdinando di Orio, MD
Uniwersytet L Aquila, L Aquila, Włochy
Valter Santilli, MD
La Sapienza University of Rome, Rzym, Włochy
5 Referencje1. Maihofner C, Handwerker HO, Neundorfer B, Birklein F. Wzorce reorganizacji korowej w złożonym regionalnym zespole bólowym. Neurology 2003; 61: 1707-1715
Web of Science Medline
2. Ramachandran VS, Rogers-Ramachandran D. Syneestezja w fantomowych kończynach wywołanych lusterkami. Proc Biol Sci 1996; 263: 377-386
Crossref Web of Science Medline
3. McCabe CS, Haigh RC, Ring EFJ, Halligan PW, Wall PD, Blake DR. Kontrolowane badanie pilotażowe użyteczności lustrzanych informacji wzrokowych w leczeniu złożonego regionalnego zespołu bólowego (typ 1). Rheumatology (Oxford) 2003; 42: 97-101
Crossref Web of Science Medline
4. Moseley GL. Wyobrażalne ruchy powodują ból i obrzęk u pacjenta ze złożonym regionalnym zespołem bólowym. Neurology 2004; 62: 1644-1644
Web of Science Medline
5. Bruehl S, Harden RN, Galer BS, i in. Zewnętrzna walidacja kryteriów diagnostycznych IASP dla złożonego regionalnego zespołu bólu i proponowane kryteria diagnostyczne badań. Pain 1999; 81: 147-154
Crossref Web of Science Medline
(74)
[hasła pokrewne: odzywka do włosów, laminowanie włosów siemieniem lnianym, bewacizumab ]

 1. Suicide Jockey
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: dieta wrocław[…]

 2. Małgorzata
  19 stycznia 2019

  Polecono mi fototerapię

 3. Pola
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do moczenie nocne[…]

 4. Chuckles
  23 stycznia 2019

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab laminowanie włosów siemieniem lnianym objawy chloniaka