Posted by on 10 września 2019

U osób w wieku 17-18 lat drugi ton tętnicy płucnej często jest wzmocniony już fizjologicznie, zależnie od bliższego jej przylegania do przedniej ściany klatki piersiowej. Wzmocnienie głośności pierwszego tonu ( tzw . pierwszy ton kłapiący) na koniuszku serca stwierdza się w przypadkach zmniejszonego wypełnienia lewej komory. Kłapiący pierwszy ton na koniuszku jest objawem bardzo znamiennym dla zwężenia lewego ujścia żylnego. Jego znaczenie jest tym większe, że słyszy się go częściej niż szmer przedskurczowy. Zależnie od małego wypełnienia lewej komory, wzmocnienie pierwszego tonu na koniuszku występuje także: 1) w ostrej niewydolności krążenia poza sercowego pochodzenia (zapad, omdlenie) 2) w przypadkach znacznego skrwawienia 3) w nadczynności tarczycy 4) w nerwicach serca z nadmiernym przyśpieszeniem jego czynności, gdy wskutek tego okres rozkurczu znacznie się skraca 5) przy skurczach dodatkowych, powstających na początku rozkurczu. Osłabi enie głośności samego tylko tonu drugiego z chorób narządu krążenia spostrzega się: 1) w zwężeniu lewego ujścia tętniczego wskutek słabego rozkurczowego napięcia zastawek tętnicy głównej 2) w zwężeniu lewego ujścia żylnego, gdy lewa komora wtłacza do tętnic głównej mniejszą ilość krwi 3) w dużej niedomykalności zastawki dwudzielnej, gdy podczas skurczu znaczna ilość krwi wraca do lewego przedsionka, wskutek czego tętnica główna otrzymuje mało krwi. Osłabienie głośności pierwszego tonu na koniuszku bywa: 1) w niedomykalności zastawek tętnicy głównej, w zależności od unoszenia zastawki dwudzielnej w czasie rozkurczu przez wracającą do lewej komory krew z następowym zmniejszeniem różnicy napięcia płatków zastawki w okresie rozkurczu i skurczu 2) w niedomykalności zastawki dwudzielnej 3) w zwężeniu lewego ujścia tętniczego. [hasła pokrewne: garstka laryngolog, bewacizumab, nalewka z pigwowca z miodem ]

 1. Bowie
  15 stycznia 2019

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 2. Kickstart
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu chirurg naczyniowy[…]

 3. Marianna
  19 stycznia 2019

  wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

 4. Mad Irishman
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: chirurg naczyniowy[…]

 5. Antonina
  23 stycznia 2019

  Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab garstka laryngolog nalewka z pigwowca z miodem

Posted by on 10 września 2019

U osób w wieku 17-18 lat drugi ton tętnicy płucnej często jest wzmocniony już fizjologicznie, zależnie od bliższego jej przylegania do przedniej ściany klatki piersiowej. Wzmocnienie głośności pierwszego tonu ( tzw . pierwszy ton kłapiący) na koniuszku serca stwierdza się w przypadkach zmniejszonego wypełnienia lewej komory. Kłapiący pierwszy ton na koniuszku jest objawem bardzo znamiennym dla zwężenia lewego ujścia żylnego. Jego znaczenie jest tym większe, że słyszy się go częściej niż szmer przedskurczowy. Zależnie od małego wypełnienia lewej komory, wzmocnienie pierwszego tonu na koniuszku występuje także: 1) w ostrej niewydolności krążenia poza sercowego pochodzenia (zapad, omdlenie) 2) w przypadkach znacznego skrwawienia 3) w nadczynności tarczycy 4) w nerwicach serca z nadmiernym przyśpieszeniem jego czynności, gdy wskutek tego okres rozkurczu znacznie się skraca 5) przy skurczach dodatkowych, powstających na początku rozkurczu. Osłabi enie głośności samego tylko tonu drugiego z chorób narządu krążenia spostrzega się: 1) w zwężeniu lewego ujścia tętniczego wskutek słabego rozkurczowego napięcia zastawek tętnicy głównej 2) w zwężeniu lewego ujścia żylnego, gdy lewa komora wtłacza do tętnic głównej mniejszą ilość krwi 3) w dużej niedomykalności zastawki dwudzielnej, gdy podczas skurczu znaczna ilość krwi wraca do lewego przedsionka, wskutek czego tętnica główna otrzymuje mało krwi. Osłabienie głośności pierwszego tonu na koniuszku bywa: 1) w niedomykalności zastawek tętnicy głównej, w zależności od unoszenia zastawki dwudzielnej w czasie rozkurczu przez wracającą do lewej komory krew z następowym zmniejszeniem różnicy napięcia płatków zastawki w okresie rozkurczu i skurczu 2) w niedomykalności zastawki dwudzielnej 3) w zwężeniu lewego ujścia tętniczego. [hasła pokrewne: garstka laryngolog, bewacizumab, nalewka z pigwowca z miodem ]

 1. Bowie
  15 stycznia 2019

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 2. Kickstart
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu chirurg naczyniowy[…]

 3. Marianna
  19 stycznia 2019

  wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

 4. Mad Irishman
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: chirurg naczyniowy[…]

 5. Antonina
  23 stycznia 2019

  Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab garstka laryngolog nalewka z pigwowca z miodem