Posted by on 1 listopada 2018

Takie zachowanie ma już podobno miejsce w pilotażowych programach wynagradzania za wyniki3. Ponadto, biorąc pod uwagę nikłe dowody znaczących oszczędności kosztów z programów pay-for-performance lub zarządzania chorobami, 2 takie reformy mogą skończyć się pchaniem lekarzy i pacjentów do przestrzegania do zasad, które nie osiągają nawet swoich rzekomych celów finansowych. Co to jest lekarstwo. Sugerujemy, że wspólne podejmowanie decyzji ma zasadnicze znaczenie dla wszelkich zmian wynikających z obecnych inicjatyw reformy służby zdrowia. Wszystkie krajowe wytyczne powinny uwzględniać opinie odrębne ekspertów. Co więcej, wytyczne te powinny wskazywać, które specyficzne populacje badano i jakie ważne współistniejące warunki stanowiły kryteria wykluczenia z badań, tak aby lekarze mogli ocenić, czy i w jaki sposób wytyczne odnoszą się do konkretnego pacjenta. Obecnie niektóre komitety doradcze otrzymują wsparcie finansowe od firm farmaceutycznych i wytwórców urządzeń, a istnieją przesłanki, że takie wsparcie wpłynęło na rekomendacje. 4,5 Aby zapewnić społeczeństwo, że nie ma potencjalnego konfliktu interesów, który niszczy wytyczne należy ustanowić niezależny organ rządowy w celu opracowania wytycznych bez wsparcia ze strony przemysłu – analogicznie do roli Agencji ds. Żywności i Leków jako bezstronnej strony zatwierdzania zabiegów. Zamiast tego fundusze mogłyby pochodzić ze środków federalnych już przeznaczonych na badania porównawczo-efektywne.
W debacie na temat reformy opieki zdrowotnej wiele zostało zrobione w rankingu WHO w Stanach Zjednoczonych jako 37. w ogólnej opiece zdrowotnej1. Nie podkreśla się jednak, że jesteśmy oceniani jako pierwszy w odpowiedzi, to znaczy w zapewnianiu pacjentom są dla nich znaczące. Słabo oceniliśmy zmienne związane z ekonomią i uczciwością w dystrybucji usług, a te czynniki zostaną rozwiązane dzięki reformom, które są obecnie w toku. Utrzymanie naszych ciężko wypracowanych postępów we wspólnym podejmowaniu decyzji pozwoli nam etycznie połączyć wkład humanizmu medycznego z wytycznymi opartymi na dowodach, jednocześnie odnosząc się do imperatywowego ograniczania kosztów i powszechnego zasięgu.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Od Beth Israel Deaconess Medical Center i Harvard Medical School (PH, JG) – oba w Bostonie.

[podobne: womp lublin nowy świat, lekarz rodzinny września, przychodnia wilanów nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarz rodzinny września przychodnia wilanów nfz womp lublin nowy świat

Posted by on 1 listopada 2018

Takie zachowanie ma już podobno miejsce w pilotażowych programach wynagradzania za wyniki3. Ponadto, biorąc pod uwagę nikłe dowody znaczących oszczędności kosztów z programów pay-for-performance lub zarządzania chorobami, 2 takie reformy mogą skończyć się pchaniem lekarzy i pacjentów do przestrzegania do zasad, które nie osiągają nawet swoich rzekomych celów finansowych. Co to jest lekarstwo. Sugerujemy, że wspólne podejmowanie decyzji ma zasadnicze znaczenie dla wszelkich zmian wynikających z obecnych inicjatyw reformy służby zdrowia. Wszystkie krajowe wytyczne powinny uwzględniać opinie odrębne ekspertów. Co więcej, wytyczne te powinny wskazywać, które specyficzne populacje badano i jakie ważne współistniejące warunki stanowiły kryteria wykluczenia z badań, tak aby lekarze mogli ocenić, czy i w jaki sposób wytyczne odnoszą się do konkretnego pacjenta. Obecnie niektóre komitety doradcze otrzymują wsparcie finansowe od firm farmaceutycznych i wytwórców urządzeń, a istnieją przesłanki, że takie wsparcie wpłynęło na rekomendacje. 4,5 Aby zapewnić społeczeństwo, że nie ma potencjalnego konfliktu interesów, który niszczy wytyczne należy ustanowić niezależny organ rządowy w celu opracowania wytycznych bez wsparcia ze strony przemysłu – analogicznie do roli Agencji ds. Żywności i Leków jako bezstronnej strony zatwierdzania zabiegów. Zamiast tego fundusze mogłyby pochodzić ze środków federalnych już przeznaczonych na badania porównawczo-efektywne.
W debacie na temat reformy opieki zdrowotnej wiele zostało zrobione w rankingu WHO w Stanach Zjednoczonych jako 37. w ogólnej opiece zdrowotnej1. Nie podkreśla się jednak, że jesteśmy oceniani jako pierwszy w odpowiedzi, to znaczy w zapewnianiu pacjentom są dla nich znaczące. Słabo oceniliśmy zmienne związane z ekonomią i uczciwością w dystrybucji usług, a te czynniki zostaną rozwiązane dzięki reformom, które są obecnie w toku. Utrzymanie naszych ciężko wypracowanych postępów we wspólnym podejmowaniu decyzji pozwoli nam etycznie połączyć wkład humanizmu medycznego z wytycznymi opartymi na dowodach, jednocześnie odnosząc się do imperatywowego ograniczania kosztów i powszechnego zasięgu.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Od Beth Israel Deaconess Medical Center i Harvard Medical School (PH, JG) – oba w Bostonie.

[podobne: womp lublin nowy świat, lekarz rodzinny września, przychodnia wilanów nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarz rodzinny września przychodnia wilanów nfz womp lublin nowy świat