Posted by on 11 września 2019


W chorobach narządu krążenia stwierdza się następujące zmiany bezwzględnego stłumienia sercowego: 1) powiększenie ku dołowi i w lewo w tych chorobach, w których przesuwa się w tym samym kierunku uderzenie koniuszkowe 2) powiększenie w lewo a) w przypadkach jednoczesnego przerostu obu komór b) w przypadkach przerostu prawej komory. 3) powiększenie w lewo i nieco w prawo w dolnej części prawej granicy na poziomie piątego i szóstego żebra w przypadkach znaczniejszego przerostu prawej komory bez przerostu prawego przedsionka, przesunięcie się prawej granicy nieco w prawo w dolnej jej części zależy od ucisku przerosłej prawej komory na przylegający przyśrodkowy brzeg prawego płuca, w otłuszczeniu serca poprzeczny wymiar stłumienia sercowego powiększa się także w lewo i w prawo, przy czym dolna część prawej granicy przesuwa się znacznie więcej na prawo niż górna część, tak iż prawa granica przybiera kształt bagnetu 4) powiększenie w prawo i w lewo w przypadkach przerostu nie tylko prawej komory, ale i prawego przedsionka w przypadkach pierwotnego rozszerzenia serca oraz puchliny osierdzia 5) powiększenie ku górze w zwężeniu lewego ujścia żylnego, rzadziej w niedomykalności zastawki dwudzielne, zależnie od powiększenia lewego przedsionka i niedodmy przylegającego odcinka lewego płuca, uciśniętego przez rozszerzony i przerosły lewy przedsionek 6) powiększenie we wszystkich kierunkach w wysiękowym zapaleniu osierdzia, przy czym stłumienie przybiera często kształt trapezu. 7) zmniejszenie stłumienia w przypadkach serca kroplowatego 8) zastąpienie bezwzględnego stłumienia przez odgłos opukowy bębenkowy lub metaliczny, zmianę tę spostrzega się w przypadkach odmy osierdzia 9) zmianę granic stłumienia ze zmianą położenia ciała, mianowicie: a) w wysiękowym zapaleniu osierdzia stłumienie zwykle się zwiększa, gdy chory leżący usiądzie, a zwłaszcza gdy pochyli się ku przodowi b) w ropniaku osierdzia z odmą, gdy chory leży na wznak, stłumienie może zupełnie znikać, i może być zastąpione przez odgłos bębenkowy, gdy natomiast chory wstanie lub usiądzie, w dolnej części okolicy sercowej stwierdza się odgłos stłumiony a w górnej bębenkowy. [podobne: garstka laryngolog, golden retriever olx, pomoce dydaktyczne dla dzieci autystycznych ]

 1. Juliusz
  11 stycznia 2019

  mam wskazanie lekarza neurologa

 2. Natan
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do psycholog bielsko[…]

 3. Guillotine
  15 stycznia 2019

  Niestety do dermatologa trzeba miec skierowanie.

 4. Adrianna
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: psychoterapia kielce[…]

 5. Squatch
  19 stycznia 2019

  Nie ufam lekarzom

 6. Stanisław
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do depilacja laserowa Poznań[…]

 7. Wiktoria
  23 stycznia 2019

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

Powiązane tematy z artykułem: garstka laryngolog golden retriever olx pomoce dydaktyczne dla dzieci autystycznych

Posted by on 11 września 2019


W chorobach narządu krążenia stwierdza się następujące zmiany bezwzględnego stłumienia sercowego: 1) powiększenie ku dołowi i w lewo w tych chorobach, w których przesuwa się w tym samym kierunku uderzenie koniuszkowe 2) powiększenie w lewo a) w przypadkach jednoczesnego przerostu obu komór b) w przypadkach przerostu prawej komory. 3) powiększenie w lewo i nieco w prawo w dolnej części prawej granicy na poziomie piątego i szóstego żebra w przypadkach znaczniejszego przerostu prawej komory bez przerostu prawego przedsionka, przesunięcie się prawej granicy nieco w prawo w dolnej jej części zależy od ucisku przerosłej prawej komory na przylegający przyśrodkowy brzeg prawego płuca, w otłuszczeniu serca poprzeczny wymiar stłumienia sercowego powiększa się także w lewo i w prawo, przy czym dolna część prawej granicy przesuwa się znacznie więcej na prawo niż górna część, tak iż prawa granica przybiera kształt bagnetu 4) powiększenie w prawo i w lewo w przypadkach przerostu nie tylko prawej komory, ale i prawego przedsionka w przypadkach pierwotnego rozszerzenia serca oraz puchliny osierdzia 5) powiększenie ku górze w zwężeniu lewego ujścia żylnego, rzadziej w niedomykalności zastawki dwudzielne, zależnie od powiększenia lewego przedsionka i niedodmy przylegającego odcinka lewego płuca, uciśniętego przez rozszerzony i przerosły lewy przedsionek 6) powiększenie we wszystkich kierunkach w wysiękowym zapaleniu osierdzia, przy czym stłumienie przybiera często kształt trapezu. 7) zmniejszenie stłumienia w przypadkach serca kroplowatego 8) zastąpienie bezwzględnego stłumienia przez odgłos opukowy bębenkowy lub metaliczny, zmianę tę spostrzega się w przypadkach odmy osierdzia 9) zmianę granic stłumienia ze zmianą położenia ciała, mianowicie: a) w wysiękowym zapaleniu osierdzia stłumienie zwykle się zwiększa, gdy chory leżący usiądzie, a zwłaszcza gdy pochyli się ku przodowi b) w ropniaku osierdzia z odmą, gdy chory leży na wznak, stłumienie może zupełnie znikać, i może być zastąpione przez odgłos bębenkowy, gdy natomiast chory wstanie lub usiądzie, w dolnej części okolicy sercowej stwierdza się odgłos stłumiony a w górnej bębenkowy. [podobne: garstka laryngolog, golden retriever olx, pomoce dydaktyczne dla dzieci autystycznych ]

 1. Juliusz
  11 stycznia 2019

  mam wskazanie lekarza neurologa

 2. Natan
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do psycholog bielsko[…]

 3. Guillotine
  15 stycznia 2019

  Niestety do dermatologa trzeba miec skierowanie.

 4. Adrianna
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: psychoterapia kielce[…]

 5. Squatch
  19 stycznia 2019

  Nie ufam lekarzom

 6. Stanisław
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do depilacja laserowa Poznań[…]

 7. Wiktoria
  23 stycznia 2019

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

Powiązane tematy z artykułem: garstka laryngolog golden retriever olx pomoce dydaktyczne dla dzieci autystycznych