Posted by on 14 września 2018

Leki przeciwpsychotyczne są związane z dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego (ANS) u pacjentów ze schizofrenią, ale efekty poszczególnych typowych leków przeciwpsychotycznych nie są jasne. W tym badaniu oceniano, w jaki sposób cztery typowe leki przeciwpsychotyczne – rysperydon, olanzapina, arypiprazol i kwetiapina – różnią się pod względem wpływu na aktywność ANS. W badaniu wzięło udział łącznie 241 japońskich pacjentów ze schizofrenią. Wszyscy uczestnicy otrzymywali atypowy lek przeciwpsychotyczny w monoterapii: 90 uczestników otrzymywało rysperydon, 68 olanzapinę, 52 arypiprazol i 31 kwetiapinę. Aktywność ANS oceniano za pomocą analizy spektralnej mocy zmienności rytmu serca. Grupa kwetiapiny wykazywała znacznie zmniejszoną aktywność układu współczulnego i przywspółczulnego w porównaniu z grupami risperidonu i arypiprazolu oraz znacznie niższą aktywność sympatyczną w stosunku do olanzapiny. Ponadto analiza regresji w ielokrotnej wykazała, że rodzaj leku przeciwpsychotycznego miał znaczący wpływ na aktywność ANS. Sugerujemy, że spośród badanych leków przeciwpsychotycznych – rysperydonu, olanzapina, arypiprazol i kwetiapina-kwetiapina mają najsilniejszy wpływ na aktywność ANS. [podobne: odzywka do włosów, biochrom, nfz bydgoszcz sanatorium ]

Powiązane tematy z artykułem: biochrom nfz bydgoszcz sanatorium objawy chloniaka

Posted by on 14 września 2018

Leki przeciwpsychotyczne są związane z dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego (ANS) u pacjentów ze schizofrenią, ale efekty poszczególnych typowych leków przeciwpsychotycznych nie są jasne. W tym badaniu oceniano, w jaki sposób cztery typowe leki przeciwpsychotyczne – rysperydon, olanzapina, arypiprazol i kwetiapina – różnią się pod względem wpływu na aktywność ANS. W badaniu wzięło udział łącznie 241 japońskich pacjentów ze schizofrenią. Wszyscy uczestnicy otrzymywali atypowy lek przeciwpsychotyczny w monoterapii: 90 uczestników otrzymywało rysperydon, 68 olanzapinę, 52 arypiprazol i 31 kwetiapinę. Aktywność ANS oceniano za pomocą analizy spektralnej mocy zmienności rytmu serca. Grupa kwetiapiny wykazywała znacznie zmniejszoną aktywność układu współczulnego i przywspółczulnego w porównaniu z grupami risperidonu i arypiprazolu oraz znacznie niższą aktywność sympatyczną w stosunku do olanzapiny. Ponadto analiza regresji w ielokrotnej wykazała, że rodzaj leku przeciwpsychotycznego miał znaczący wpływ na aktywność ANS. Sugerujemy, że spośród badanych leków przeciwpsychotycznych – rysperydonu, olanzapina, arypiprazol i kwetiapina-kwetiapina mają najsilniejszy wpływ na aktywność ANS. [podobne: odzywka do włosów, biochrom, nfz bydgoszcz sanatorium ]

Powiązane tematy z artykułem: biochrom nfz bydgoszcz sanatorium objawy chloniaka