Posted by on 17 września 2018

Schizofrenię opisano jako zaburzenie samokontroli, natomiast deficyty społeczne są kluczowymi cechami choroby. Zmiany w aktywności stanu spoczynkowego sieci mózgowych zaangażowanych w proces samosprzężania były konsekwentnie zgłaszane w schizofrenii, ale ich znaczenie dla deficytów percepcji społecznej pozostaje słabo poznane. Tutaj zastosowaliśmy nowatorskie podejście, badające związek między wywołaną zadaniami aktywnością neuronową podczas percepcji społecznej a funkcjonalną organizacją samo-powiązanych sieci mózgowych podczas stanu spoczynku . Funkcjonalny MRI stanu spoczynkowego połączono z funkcjonalnym MRI czynnościowym przy użyciu eksperymentu społecznego postrzegania. Uwzględniono 21 zdrowych uczestników kontroli (HC) i 21 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii (SCH). Nie było znaczących różnic między grupami pod względem wieku, IQ, wykształcenia i płci. Wyniki wykazały obniżoną funkcjonalność spoczynkową ł ączność między brzuszną korą przedczołowa i grzbietową tylną osłoną obręczy SCH w porównaniu z HC. Podczas percepcji społecznej aktywność nerwowa w grzbietowej części tylnej kory obręczy i dane behawioralne wskazywały na zaburzone kodowanie kongruencji bodźców społecznych w SCH. Czynność wywoływana przez zadanie podczas percepcji społecznej w grzbietowej tylnej części kory obręczy współistnieje z grzbietową tylną obwodową kortowo-brzuszno-przyśrodkową łącznością kory przedczołowej podczas stanu spoczynkowego w HC, ale nie w SCH. Aktywność wywoływana przez zadanie korelowała również z objawami negatywnymi w SCH. Te wstępne wyniki, pokazujące zakłócone przewidywania miar społecznych poprzez spoczynkowe funkcjonowanie samo-powiązanych sieci mózgowych w schizofrenii, zapewniają ważny wgląd w hipotetyczny związek między deficytem własnym a deficytem społecznym. Rzucają też światło na znaczenie zmian stanu spoczynkowe go dla zadań takich jak postrzeganie społeczne. [przypisy: miód z mleczkiem pszczelim, olej canola, dna moczanowa rehabilitacja ]

Powiązane tematy z artykułem: dna moczanowa rehabilitacja miód z mleczkiem pszczelim olej canola

Posted by on 17 września 2018

Schizofrenię opisano jako zaburzenie samokontroli, natomiast deficyty społeczne są kluczowymi cechami choroby. Zmiany w aktywności stanu spoczynkowego sieci mózgowych zaangażowanych w proces samosprzężania były konsekwentnie zgłaszane w schizofrenii, ale ich znaczenie dla deficytów percepcji społecznej pozostaje słabo poznane. Tutaj zastosowaliśmy nowatorskie podejście, badające związek między wywołaną zadaniami aktywnością neuronową podczas percepcji społecznej a funkcjonalną organizacją samo-powiązanych sieci mózgowych podczas stanu spoczynku . Funkcjonalny MRI stanu spoczynkowego połączono z funkcjonalnym MRI czynnościowym przy użyciu eksperymentu społecznego postrzegania. Uwzględniono 21 zdrowych uczestników kontroli (HC) i 21 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii (SCH). Nie było znaczących różnic między grupami pod względem wieku, IQ, wykształcenia i płci. Wyniki wykazały obniżoną funkcjonalność spoczynkową ł ączność między brzuszną korą przedczołowa i grzbietową tylną osłoną obręczy SCH w porównaniu z HC. Podczas percepcji społecznej aktywność nerwowa w grzbietowej części tylnej kory obręczy i dane behawioralne wskazywały na zaburzone kodowanie kongruencji bodźców społecznych w SCH. Czynność wywoływana przez zadanie podczas percepcji społecznej w grzbietowej tylnej części kory obręczy współistnieje z grzbietową tylną obwodową kortowo-brzuszno-przyśrodkową łącznością kory przedczołowej podczas stanu spoczynkowego w HC, ale nie w SCH. Aktywność wywoływana przez zadanie korelowała również z objawami negatywnymi w SCH. Te wstępne wyniki, pokazujące zakłócone przewidywania miar społecznych poprzez spoczynkowe funkcjonowanie samo-powiązanych sieci mózgowych w schizofrenii, zapewniają ważny wgląd w hipotetyczny związek między deficytem własnym a deficytem społecznym. Rzucają też światło na znaczenie zmian stanu spoczynkowe go dla zadań takich jak postrzeganie społeczne. [przypisy: miód z mleczkiem pszczelim, olej canola, dna moczanowa rehabilitacja ]

Powiązane tematy z artykułem: dna moczanowa rehabilitacja miód z mleczkiem pszczelim olej canola