Posted by on 25 września 2018

W stanach ostrego zapalenia jamy czołowej wszelkie przepłukiwania są raczej nie wskazane, chyba w celu wprowadzenia roztworu penicyliny. Drugim sposobem rozpoznawczym jest prześwietlenie jam bocznych za pomocą lampki elektrycznej wprowadzonej do jamy ustnej (lampa Herynga). Przy tym badaniu widoczna jest różnica w przepuszczalności promieni między obiema zatokami. Już w stanach fizjologicznych mogą istnieć pewne różnice, szczególnie gdy istnieje wyraźna różnica W rozwoju między obie-ma zatokami (zatoki czołowe). Zatoka słabiej rozwinięta wydaje się wtedy jakby nieco zaciemniona . Prześwietlamy zatoki lampą Hervnga w pokoju zaciemnionym. Obserwujemy jasność policzków i jasność źrenic. Daleko dokładniejsze wyniki osiągamy wykonując zdjęcie rentgenowskie jam bocznych. Szczegóły o sposobach wykonywania zdjęć rentgenowskich jam bocznych są omawiane w osobnym rozdziale tej książki. [więcej w: osteopatia poznan, neuralgia międzyżebrowa przyczyny, objawy chloniaka ]

Powiązane tematy z artykułem: neuralgia międzyżebrowa przyczyny objawy chloniaka osteopatia poznan

Posted by on 25 września 2018

W stanach ostrego zapalenia jamy czołowej wszelkie przepłukiwania są raczej nie wskazane, chyba w celu wprowadzenia roztworu penicyliny. Drugim sposobem rozpoznawczym jest prześwietlenie jam bocznych za pomocą lampki elektrycznej wprowadzonej do jamy ustnej (lampa Herynga). Przy tym badaniu widoczna jest różnica w przepuszczalności promieni między obiema zatokami. Już w stanach fizjologicznych mogą istnieć pewne różnice, szczególnie gdy istnieje wyraźna różnica W rozwoju między obie-ma zatokami (zatoki czołowe). Zatoka słabiej rozwinięta wydaje się wtedy jakby nieco zaciemniona . Prześwietlamy zatoki lampą Hervnga w pokoju zaciemnionym. Obserwujemy jasność policzków i jasność źrenic. Daleko dokładniejsze wyniki osiągamy wykonując zdjęcie rentgenowskie jam bocznych. Szczegóły o sposobach wykonywania zdjęć rentgenowskich jam bocznych są omawiane w osobnym rozdziale tej książki. [więcej w: osteopatia poznan, neuralgia międzyżebrowa przyczyny, objawy chloniaka ]

Powiązane tematy z artykułem: neuralgia międzyżebrowa przyczyny objawy chloniaka osteopatia poznan