Posted by on 20 września 2018

Zawartość wody we krwi (hydraemia) Regulacyjne czynniki wpływają w znacznej mierze na zawartość wody we krwi. W warunkach normalnych ustrój utrzymuje stałość zawartości wody we krwi. Dlatego też wprowadzenie większej ilości wody czy to drogą jelitową czy pozajelitową wywołuje bardzo krótkotrwałe zwiększenie się zawartości wody w osoczu krwi (hyperhydraemia). Po wypiciu np. kilku litrów wody poziom jej we krwi zwiększa się zaledwie o 1,6 – 3%, i w krótkim czasie następuje spadek wody we krwi nawet poniżej normy. U dzieci widujemy fizjologiczną hiperhidremię, która jest związana z mniejszą koncentracją białek w osoczu krwi niż u dorosłych. Na stan hidremii u dorosłych wpływa wątroba jako zapora dla wody i stan układu siateczkowo-śródbłonkowego. Po zablokowaniu układu siateczkowo-śródbłonkowego u królików można wywołać długotrwałą hiperhidremię po wprowadzeniu roztworu fizjologicznego dożylnie. Wątroba reguluj e przechodzenie wody dzięki przepuszczalności jej naczyń oraz zdolności samych. komórek wątrobowych do łatwego przystosowania się do różnych ciśnień osmotycznych i w związku z tym ich pęcznienia lub kurczenia się. Wątroba reguluje również przechodzenie wody dzięki licznym zastawkom w postaci wałków mięśniowych, które kurcząc się zatrzymują wodę w wątrobie wyrównując stan hidremii. Wprowadzenie wody do krwi może nie wywoływać hiperhidremii jeszcze dlatego, że woda z osocza przechodzi do krwinek, które odgrywają w osoczu rodzaj tkanki. [przypisy: korony porcelanowe na cyrkonie, dna moczanowa rehabilitacja, objawy tętniaka aorty brzusznej ]

Powiązane tematy z artykułem: dna moczanowa rehabilitacja korony porcelanowe na cyrkonie objawy tętniaka aorty brzusznej

Posted by on 20 września 2018

Zawartość wody we krwi (hydraemia) Regulacyjne czynniki wpływają w znacznej mierze na zawartość wody we krwi. W warunkach normalnych ustrój utrzymuje stałość zawartości wody we krwi. Dlatego też wprowadzenie większej ilości wody czy to drogą jelitową czy pozajelitową wywołuje bardzo krótkotrwałe zwiększenie się zawartości wody w osoczu krwi (hyperhydraemia). Po wypiciu np. kilku litrów wody poziom jej we krwi zwiększa się zaledwie o 1,6 – 3%, i w krótkim czasie następuje spadek wody we krwi nawet poniżej normy. U dzieci widujemy fizjologiczną hiperhidremię, która jest związana z mniejszą koncentracją białek w osoczu krwi niż u dorosłych. Na stan hidremii u dorosłych wpływa wątroba jako zapora dla wody i stan układu siateczkowo-śródbłonkowego. Po zablokowaniu układu siateczkowo-śródbłonkowego u królików można wywołać długotrwałą hiperhidremię po wprowadzeniu roztworu fizjologicznego dożylnie. Wątroba reguluj e przechodzenie wody dzięki przepuszczalności jej naczyń oraz zdolności samych. komórek wątrobowych do łatwego przystosowania się do różnych ciśnień osmotycznych i w związku z tym ich pęcznienia lub kurczenia się. Wątroba reguluje również przechodzenie wody dzięki licznym zastawkom w postaci wałków mięśniowych, które kurcząc się zatrzymują wodę w wątrobie wyrównując stan hidremii. Wprowadzenie wody do krwi może nie wywoływać hiperhidremii jeszcze dlatego, że woda z osocza przechodzi do krwinek, które odgrywają w osoczu rodzaj tkanki. [przypisy: korony porcelanowe na cyrkonie, dna moczanowa rehabilitacja, objawy tętniaka aorty brzusznej ]

Powiązane tematy z artykułem: dna moczanowa rehabilitacja korony porcelanowe na cyrkonie objawy tętniaka aorty brzusznej