Posted by on 14 września 2018

Uważa się, że zaburzenia psychotyczne, takie jak schizofrenia, jak również niektóre zaburzenia nastroju, takie jak zaburzenie dwubiegunowe, mają wspólne biologiczne czynniki ryzyka. Jednym z takich czynników jest reelin, duża pozakomórkowa glikoproteina macierzy, która reguluje migrację neuronów podczas rozwoju, jak również liczne procesy zależne od aktywności w mózgu dorosłego. W bieżącym badaniu podjęto próbę oceny, czy historia ekspozycji na stres współdziała z endogennymi poziomami reelinu, aby zmodyfikować behawioralne endofenotypy mające związek z zaburzeniami psychotycznymi i zaburzeniami nastroju. Myszy z wirusem heterozygotycznym (HRM) i dziki (WT) leczono 50 mg / l kortykosteronu (CORT) w wodzie do picia od 6 do 9 tygodnia życia, zanim poddano je badaniom behawioralnym w wieku dorosłym. Oceniliśmy nadmierną ruchliwość lokomotoryczną wywołaną przez metamfetaminę, hamowanie przedwczesne (PPI) wywołane nagłą śmiercią, k rótkoterminową pamięć przestrzenną w labiryncie Y oraz zachowanie podobne do depresji w teście wymuszonego pływania (FST). Leczenie genotypem lub CORT HRM nie wpłynęło na nadaktywność lokomotoryczną wywołaną metamfetaminą, model zachowania przypominającego psychozę. Na początku, HRM wykazywał obniżony PPI w powszechnie stosowanym odstępie międzypię- żkowym 100 milisekund (ISI), ale nie w 30 milisekundach ISI lub po prowokacji apomorfiną. Historia ekspozycji CORT potęgowała bezruch w FST wśród HRM, ale nie myszy WT. W labiryncie Y, przewlekłe leczenie CORT zmniejszyło preferencję nowego uzbrojenia wśród ZZL, odzwierciedlając zmniejszoną krótkoterminową pamięć przestrzenną. Dane te potwierdzają istotną rolę endogennych poziomów reelin na zachowania związane ze stresem, wspierając możliwą rolę zarówno w zaburzeniu dwubiegunowym, jak iw schizofrenii. Jednak nie wyjaśniono interakcji niedoboru reelin z regulacją dopaminergiczną zac howań psychozopodobnych. [patrz też: przychodnia wilanów nfz, laserowe usuwanie znamion poznań, nowotwór płaskonabłonkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: laserowe usuwanie znamion poznań nowotwór płaskonabłonkowy przychodnia wilanów nfz

Posted by on 14 września 2018

Uważa się, że zaburzenia psychotyczne, takie jak schizofrenia, jak również niektóre zaburzenia nastroju, takie jak zaburzenie dwubiegunowe, mają wspólne biologiczne czynniki ryzyka. Jednym z takich czynników jest reelin, duża pozakomórkowa glikoproteina macierzy, która reguluje migrację neuronów podczas rozwoju, jak również liczne procesy zależne od aktywności w mózgu dorosłego. W bieżącym badaniu podjęto próbę oceny, czy historia ekspozycji na stres współdziała z endogennymi poziomami reelinu, aby zmodyfikować behawioralne endofenotypy mające związek z zaburzeniami psychotycznymi i zaburzeniami nastroju. Myszy z wirusem heterozygotycznym (HRM) i dziki (WT) leczono 50 mg / l kortykosteronu (CORT) w wodzie do picia od 6 do 9 tygodnia życia, zanim poddano je badaniom behawioralnym w wieku dorosłym. Oceniliśmy nadmierną ruchliwość lokomotoryczną wywołaną przez metamfetaminę, hamowanie przedwczesne (PPI) wywołane nagłą śmiercią, k rótkoterminową pamięć przestrzenną w labiryncie Y oraz zachowanie podobne do depresji w teście wymuszonego pływania (FST). Leczenie genotypem lub CORT HRM nie wpłynęło na nadaktywność lokomotoryczną wywołaną metamfetaminą, model zachowania przypominającego psychozę. Na początku, HRM wykazywał obniżony PPI w powszechnie stosowanym odstępie międzypię- żkowym 100 milisekund (ISI), ale nie w 30 milisekundach ISI lub po prowokacji apomorfiną. Historia ekspozycji CORT potęgowała bezruch w FST wśród HRM, ale nie myszy WT. W labiryncie Y, przewlekłe leczenie CORT zmniejszyło preferencję nowego uzbrojenia wśród ZZL, odzwierciedlając zmniejszoną krótkoterminową pamięć przestrzenną. Dane te potwierdzają istotną rolę endogennych poziomów reelin na zachowania związane ze stresem, wspierając możliwą rolę zarówno w zaburzeniu dwubiegunowym, jak iw schizofrenii. Jednak nie wyjaśniono interakcji niedoboru reelin z regulacją dopaminergiczną zac howań psychozopodobnych. [patrz też: przychodnia wilanów nfz, laserowe usuwanie znamion poznań, nowotwór płaskonabłonkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: laserowe usuwanie znamion poznań nowotwór płaskonabłonkowy przychodnia wilanów nfz